МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОКСИКОДОН

Група/призначення:

Наркотичний анальгетик, агоніст.

Хімічно близький до іншого наркотичного анальгетику кодеїну.

Наркотичні (опіоїдні) анальгетики – це лікарські засоби природного (рослинного і тваринного), напівсинтетичного і синтетичного походження, що мають значний болезаспокійливий ефект з переважним впливом на ЦНС, а також здатність викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію).

За типом впливу на опіоїдні рецептори поділяються на 3 групи:

  1. Агоністи (морфін, метадон, фентаніл, тримеперидин (промедол – близький до меперидину), меперидин).
  2. Агоністи-антагоністи (буторфанол, бупренорфін, пентазоцин, трамадол).
  3. Антагоністи (налоксон, налтрексон).

Агоністи та агоністи-антагоністи використовують в якості анальгетиків, а антагоністи – при отруєнні морфіноподібними препаратами.

Альтернативні назви / синоніми: оксиконтин.
Діюча речовина: оксикодон.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

При одному ретроспективному дослідженні виявлено асоціацію зі стенозом клапана легеневої артерії. При тривалому використанні та вживанні перед пологами може виникати синдром відміни або пригнічення дихання у новонародженого.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Проводились репродуктивні дослідження у щурів та кролів в дозах, які в 4 та 60 разів перевищують рекомендовану для людини – 120 мг/день для дорослого вагою 60 кг (0,7 та 19 від рекомендованої для людини виходячи з площі поверхні тіла, відповідно). При цьому не виявлено несприятливих наслідків у плодів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, у 8 випадках приймався оксикодон в І триместрі. Не виявлено асоціації з великими та малими вродженими вадами.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 281 новонародженого, з  впливом оксикодону в І триместрі вагітності. Зареєстровано 13 (4,6%) великих вроджених вад при очікуваних 12. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 3/3 вроджені вади серцево-судинної системи, 0/0 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 0/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 1/1 гіпоспадія. Ці дані не підтримують асоціації між препаратом та вродженими вадами.

У 1996 році повідомлено результати досліджень з порівняння використання оксикодону (N=78) та гідрокодону (N=40; наркотичний анальгетик, протикашльовий засіб) в І триместрі для зняття післяопераційного болю, інших видів болю, лікування інфекції верхніх дихальних шляхів та групи вагітних з подібними станами, де призначили кодеїн. Вроджені вади виявили у 6 немовлят (5,1%) з групи оксикодону та гідрокодону (співвідношення шансів 2,61, 95% ДІ 0,6-11,5, р=0,13).

Повідомляється про 26-річну жінку, яка лікувалась від хронічного болю та депресії наступними препаратами: оксикодоном (60 мг/день), кветіапіном (400 мг/день; атиповий антипсихотичний препарат), флуоксетином (40 мг/день; антидепресант, інгібітор зворотного захоплення серотоніну) протягом вагітності. Жінка народила у терміні 37 тижнів нормального хлопчика вагою 3400 грам (50-й перцентиль) і продовжила прийом цих препаратів в період лактації. У віці 3 місяців вага новонародженого була 5600 грам (25-й перцентиль), але показники скринінг-тесту Денвера (Denver Developmental Screening Test) відповідали віку.

Серед дітей 78 жінок, які звернулись до тератологічної інформаційної служби через прийом оксикодону в І триместрі, не виявлено підвищення частоти вроджених вад.

Американське національне дослідження щодо профілактики вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) повідомило про зростання частоти стенозу клапану легеневої артерії при вживанні жінкою гідрокодону в І триместрі. Ризик визначено на основі 8 випадків. Обмеженням цього дослідження є збір інформації від матерів через 3 роки, що могло призвести до помилок.

Фінське дослідження 2012 року із залученням 15 породіль визначало концентрацію оксикодону в плазмі пуповини і виявило, що вона є порівняльною до материнської плазми. Призначення оксикодону перед пологами може призводити до пригнічення дихання у новонародженого. При тривалому вживанні опіоїдів може виникати залежність у матері та дитини. У немовляти синдром відміни проявляється тремором, знервованістю, діареєю, поганим апетитом. Ці ознаки опіоїдної залежності спостерігали у дітей, народжених матерями без залежності від опіоїдів, які отримували кодеїнвмісні препарати за кілька днів до пологів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Оксикодон проникає в грудне молоко.

Повідомляється про 6 жінок в період лактації, які отримували оксикодон в комбінації з ацетоамінофеном (парацетамолом, анальгетик-антипіретик) – 1-2 капсули кожні 4-7 годин. Пік концентрації препарату в молоці зафіксували через 1,5-2 години після першої дози. Середнє співвідношення молоко-плазма склало 3,4. У дітей не виявляли несприятливих наслідків.

Частота повідомлень матерів про ознаки пригнічення центральної нервової системи була 20,1% серед 139 жінок, що приймали оксикодон, що є значно вищою в порівнянні з 16,7% у немовлят 210 матерів, як отримували кодеїн. Млявість у немовлят, чиї мами приймали оксикодон в період лактації пов’язана з тривалістю прийому, тривалістю та частотою грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 18.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!