МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

Про що слід пам’ятати кожному лікарю, який працює з вагітними та жінками репродуктивного віку

Вживання медикаментів є дуже поширеним серед вагітних. Так, за результатами дослідження CDC 9 жінок з 10 приймали медикаменти в період вагітності, а 7 з 10 – хоча б один рецептурний препарат. Проте на сьогодні інформація про потенційний ризик доступна для менш ніж 10% ліків. В той же час жінки з хронічними захворюваннями потребують продовження лікування в період вагітності та особливого підходу в преконцепційному періоді. Тому існує велика потреба в отриманні більше інформації щодо всіх необхідних препаратів для лікування хронічних захворювань.

Наслідки тератогенного впливу медикаментів/інших факторів: вроджені вади розвитку, специфічні паттерни мальформацій, втрата ембріону/плоду, передчасні пологи, мертвонародження та малюкова смертність, а також функціональні розлади.

В той же час багато медичних препаратів та немедичних чинників не є тератогенми і тому сумісні з вагітністю та грудним вигодовуванням.

ВАЖЛИВО:

 1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ БУДЬ-ЯКОГО ЛІКУВАННЯ ПОРАДИТИ ЖІНЦІ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ.
 2. ПРИЗНАЧАТИ НАДІЙНУ КОНТРАЦЕПЦІЮ НА ВЕСЬ ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ І, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРІОДУ НАПІВВИВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ, ЩЕ НА ПЕВНИЙ ЧАС ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРАПІЇ.
 3. ЖІНКАМ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРИЗНАЧИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ВІДПОВІДНОГО ФАХІВЦЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЛІКУВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО ВАГІТНОСТІ З КОРЕКЦІЄЮ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ (крім випадків маніфестації в період вагітності)

Питання призначення лікування вагітним є складним і багатогранним. Призначаючи ліки вагітним, лікар для себе відповідає на 4 запитання:

 1. ЧИ ОПИСАНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ У ЛЮДИНИ? – в багатьох випадках НІ;
 2. ЧИ ВІДОМО ПРО ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНШИХ ПРЕПАРАТІВ ЦЬОГО КЛАСУ?  – частіше НІ, тому що нові препарати мають особливі специфічні селективні механізми дії і часто є єдиними представниками свого класу;
 3. ЧИ ПРОНИКАЄ ПРЕПАРАТ ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТУ? – це залежить від молекулярної ваги, періоду напіввиведення, рівня зв’язування з білками плазми (в другій половині вагітності плацентарний трансфер відбувається незалежно від стримуючих факторів);
 4. ЧИ ПРЕПАРАТ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН І ЧИ ТАКІ ДАНІ МОЖНА ПЕРЕНОСИТИ НА ЛЮДИНУ? – не завжди, так, в одному з досліджень виявили співпадіння на рівні 24%, оцінюючи 311 медикаментів.
ЛІКАРІ НАМАГАЮТЬСЯ ЗРОБИТИ ВИБІР МІЖ ПОТЕНЦІЙНОЮ КОРИСТЮ ДЛЯ ВАГІТНОЇ ТА ПОТЕНЦІЙНИМ РИЗИКОМ ДЛЯ ПЛОДУ

Детальна інформація повинна міститись в реєстрах вагітних, які приймали певні препарати. Для покращення доступності та розуміння впливу медикаментів FDA проведено ОНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ КАТЕГОРІЙ РИЗИКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ (попередні категорії FDA: A, B, C, D, X діяли з 1979 до 2015 р.).

З 30 червня 2015 року вступили в дію нові правила маркування ліків для вагітних та годуючих жінок і введено новий розділ для жінок та чоловіків репродуктивного віку – Pregnancy and Lactation Labeling (Drugs) Final Rule.

Тобто, в специфічних групах виділяють 3 категорії: вагітність, період лактації, жінки і чоловіки репродуктивного віку. Категорія «вагітність» включає інформацію з реєстрів вагітних з впливом конкретного препарату.

Правилами визначається, що інструкція до препарату має містити більш детальну, чітку  інформацію про ризик для плоду за єдиними стандартами.

Кінцеві варіанти термінології, яка описує наслідки впливу також оновлені:

 • Несприятливі наслідки для розвитку (Adverse developmental outcomes) – всі варіанти та типи;
 • Структурні аномалії (Structural abnormalities) – мальформації, варіації, деформації, дизрупція;
 • Ембріо-фетальна або/та неонатальна смертність (Embryo-fetal and/or infant mortality) – включно зі спонтанними абортами, мертвонародженнями, неонатальною смертністю;
 • Функціональні порушення (Functional impairment) – функціональні розлади  – глухота, ендокринопатії, рейророзвиткові порушення, порушення репродуктивної функції;
 • Зміни (вплив) на ріст (Alterations to growth) – затримка росту, надмірний ріст, затримка або передчасний розвиток.

Детальніша інформація в документі FDA.

Лікарям слід пам’ятати, що вади розвитку також не є однорідними, різницю бачимо, якщо аномалії класифікуємо за механізмом виникнення, така класифікація створена CDC. Тобто, не всі вади є мальформаціями, як інколи їх називають, це не синоніми.

Класифікація вроджених вад розвитку за механізмом розвитку/виникнення
(Birth Defects Surveillance Toolkit CDC):

Мальформація (Malformation) – це структурна вада органу або частини органу, або більшої, ніж орган  частини організму, яка виникає в період органогенезу, тобто з початку формування структури внаслідок аномального розвитку. Для більшості органів період органогенезу триває перші 6 тижнів після запліднення. Кінцева структура може бути аномально сформована або не повністю сформована чи може взагалі не сформуватись. Хоча термін мальформація інколи використовується для позначення вроджених аномалій загалом, слід зауважити, що поняття «вроджені вади» включає не тільки мальформації.

Дизрупція (Disruption) – це структурна вада органу або частини органу, або більшої, ніж орган  частини організму, яка виникає внаслідок зовнішнього впливу на початково нормальний процес розвитку. Приклад: амніотичні перетяжки, поперечні дефекти кінцівок, послідовність Мебіуса  (Moebius sequence; двобічний вроджений параліч відвідного та лицевих нервів в комбінації з різними одонтологічними, краніофаціальними, офтальмологічними та ортопедичними дефектами).

Дисплазія (Dysplasia) – аномалії гістогенезу або формування тканин, найчастіше вражає шкіру, головний мозок, хрящову та кісткову тканини. Дисплазії можуть бути локалізованими (наприклад, невус) та генералізованими (ахондроплазія та інші хондродисплазії, нейрофіброматоз).

Деформація (Deformation) – це аномальна форма або позиція частини тіла, спричинена механічною силою. Ці сили впливають на структури після їх початкового розвитку. Приклади: здавлення плоду при багатоплідній вагітності або аномаліях матки, або в результаті маловіддя (послідовність Поттер).

Детальніша інформація на сайті CDC.

КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ПЛОДУ

Критичні періоди розвитку плодаВиділяють певні періоди в період вагітності (критичні), коли формування органів і систем плоду відбувається особливо інтенсивно і вони є особливо чутливими до дії зовнішніх чинників, таких як хімічні агенти, в тому числі лікарські препарати, радіація тощо. Чому це важливо врахувати роз’яснено у наступній статті «Критичні періоди розвитку плоду та чутливість до різних факторів».

Щодо періоду лактації, то інструкції до препаратів повинні містити інформацію згідно визначених правилами FDA критеріїв з акцентом на інформацію про екскрецію до грудного молока, періоду виведення, оптимального терміну годування дитини після останньої дози, яку прийняла мама тощо. В частині випадків слід обирати між вигодовуванням та відмовою від нього на користь лікування жінки, якщо цього вимагає її стан.

ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОЖНИЙ МЕДИКАМЕНТ, А ТАКОЖ ПРО ІНШІ ЧИННИКИ МОЖНА ЗНАЙТИ В ОКРЕМИХ СТАТТЯХ НА НАШОМУ САЙТІ.

Звертаємо увагу відвідувачів сайту на такі специфічні статті, як «Протисудомні препарати при вагітності та геморагічна хвороба новонароджених», «Шкірний свербіж та вагітність», «Повітряні подорожі та вагітність», “Лікарські засоби рослинного походження та вагітність“, “Трав’яний чай та вагітність“, про вакцини до різних інфекцій та інші, пов’язані з впливом різноманітних факторів та захворювань матері (вірусний гепатит С, коронавірусна хвороба, розсіяний склероз тощо). Великий матеріал подається у статті про вплив алкоголю на плід на немовля на грудному вигодовуванні.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!