МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІБАЛІЗУМАБ

Назва англійською мовою: Ibalizumab.
Група/призначення: противірусні препарати.
Альтернативні назви / синоніми: трогарзо.
Діюча речовина: ібалізумаб.
Рекомендації при вагітності: Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
Відсутні дані про використання у вагітних жінок
Поки що даних для оцінки тератогенності у людини недостатньо
Можливий вплив ібалізумабу на імунну відповідь немовлят, матері яких лікувались в період вагітності
FDA вимагає збору проспективної інформації про жінок з  впливом ібалізумабу під час вагітності для моніторингу та аналізу даних про наслідки для матері та дитини
Медичним працівникам, які лікують ВІЛ-інфікованих вагітних жінок та їхніх новонароджених дітей, наполегливо рекомендується повідомляли про випадки внутрішньоутробного впливу антиретровірусних препаратів (як окремо, так і в комбінації) до антиретровірусного реєстру вагітних.
Антиретровірусний реєстр вагітних (The Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) – це епідеміологічний проект зі збору спостережних, неекспериментальних даних про вплив антиретровірусних препаратів під час вагітності з метою оцінки потенційної тератогенності цих препаратів. Дані реєстру будуть використовуватися для доповнення токсикологічних досліджень на тваринах і допомоги клініцистам у зважуванні потенційних ризиків і переваг лікування для окремих пацієнтів. Реєстр є спільним проектом виробників фармацевтичної продукції та дорадчого комітету акушерів і педіатрів.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Не проводилось репродуктивних досліджень в експериментальних тварин. Також не проводилось досліджень карциногенності, мутагенності і не вивчався вплив на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Це інгібітор CD4-рецептора. Препарат з’язується з цими рецепторами на поверхні Т-лімфоцитів, які інфікує ВІЛ, запобігаючи вірусу доступу до клітини. Використовується внутрішньовенно в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами для лікування дорослих з мультирезистентною ВІЛ-інфекцією.

Виходячи з даних, отриманих у мавп Cynomologus, які зазнали пренатального впливу ібалізумабу, існує ймовірність зворотної імуносупресії (лімфоцитопенія CD4 Т-клітин і В-клітин) у немовлят, народжених від матерів, які зазнали впливу під час вагітності. Тому слід інформувати про такий ефект у випадку лікування вагітних або якщо жінка вагітніє на фоні такого лікування.

В залежності від дози період напіввиведення коливається в межах 27 – 64 години. Невідомо, чи ібалізумаб проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага не припускає такого трансферу принаймні в першій половині вагітності. Перед пологами проникає у великій кількості через плаценту, аналогічно IgG.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи ібалізумаб проникає до грудного молока. Молекулярна вага не припускає  такої екскреції. Але навіть якщо невелика кількість таки проникне до грудного молока, то очікується, що вона перетравиться в кишечнику немовляти без абсорбції. IgG людини присутній в грудному молоці.

Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

CDC, Американська академія педіатрії та виробник рекомендують ВІЛ-інфікованим жінкам відмовитись від грудного вигодовування для уникнення постнатальної трансмісії до новонародженого, який ще може бути не інфікованим
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Ibalizumab-uiyk (Trogarzo, IBA): Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States. Інформація з сайту “CLINICALINFO.HIV.GOV”.
  3. Ibalizumab Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Ibalizumab. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. TROGARZO – ibalizumab injection, solution. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 23.05.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.05.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!