МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІБРУТИНІБ

Назва англійською мовою: Ibrutinib.
Група/призначення: Антинеопластичний препарат, інгібітор тирозинкінази.
Альтернативні назви / синоніми: імбрувіка.
Діюча речовина: ібрутиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання ібрутинібу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, але за відсутності досвіду використання в цій категорії пацієнтів не має можливості коректно оцінити ризик для емріону/плода.

Тирозинкіназа відіграє важливу роль в ембріогенезі, тому її пригнічення асоціюється з ризиком для ембріону

Даний препарат є інгібітором ферменту тирозинкінази Брутона. Показаний для лікування мантійноклітинної лімфоми та лімфоми маргінальної зони, які отримали принаймні один курс терапії,  хронічного лімфолейкозу, малої лімфоцитарної лімфоми з або без 17р делеції, макроглобулінемії Вальденстрема.

РЕКОМЕНДОВАНО
ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ:

  1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;
  2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ ОДИН-ТРИ МІСЯЦІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ЛІКУВАННЯ

Згідно з деякими джерелами період після лікування, коли вже можна вагітніти, невідомий.

ЧОЛОВІКАМ, ЧИЯ ПАРТНЕРКА МОЖЕ ЗАВАГІТНІТИ:
ЕФЕКТИВНА КОНТРАЦЕПЦІЯ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
У ВИПАДКУ НАСТАННЯ ВАГІТНОСТІ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ   ЖІНКУ СЛІД ІНФОРМУВАТИ ПРО ПОТЕНЦІНИЙ РИЗИК ДЛЯ ПЛОДА ТА ЗУПИНИТИ ПРИЙОМ ПРЕПАРАТУ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. В період органогенезу щурам вводили пероральну дозу, яка призводила до впливу за AUC, який в 14 разів перевищував показник у пацієнтів з мантійноклітинною лімфомою, які отримували 560 мг/добу або у 20 разів у пацієнтів з  хронічним лімфолейкозом, малою лімфоцитарною лімфомою,  макроглобулінемією Вальденстрема, яких лікували щоденною дозою 420 мг.  (AUC – це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). Таке лікування призводило до вісцеральних мальформацій (серце та великі судини) та підвищення частоти постімплантаційних втрат. Шестикратна доза по AUC відносно пацієнтів з мантійноклітинною лімфомою, які отримували 560 мг/день спричиняла зменшення ваги плодів. Вагітним кролям вводили  двократний вплив, виходячи з AUC в порівнянні з пацієнтами з мантійноклітинною лімфомою або у 2,8 разів вищий в порівнянні з пацієнтами з іншими вищезгаданими станами. Це призводило до скелетних варіацій (злиття ребер). Вищі дози асоціювались з втратою вагітності.

Досліджень карциногенності не проводилось. Численні аналізи мутагенності та кластогенності продемонстрували негативний результат. Фертильність не вивчалась, а в ході загальних досліджень токсичності не виявлено несприятливого впливу у щурів і собак.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми 97%, препарат має один активний метаболіт, період напіввиведення 4-6 годин.

Невідомо, чи ібрутиніб проникає через плаценту. Молекулярна вага та період напіввиведення такий трансфер припускають. Але високий рівень зв’язування з білками плазми обмежуватиме вплив на ембріон/плід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування ібрутинібу в період лактації у людини. Молекулярна вага та період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. Вплив на немовля обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками

 Через потенційну токсичність препарат класифікується як несумісний з грудним вигодовуванням.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Ibrutinib Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Ibrutinib. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Ibrutinib. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. IMBRUVICA – ibrutinib capsule. IMBRUVICA – ibrutinib tablet, film coated. IMBRUVICA – ibrutinib suspension. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 03.06.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією03.06.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!