МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІКАТІБАНТ

Назва англійською мовою: Icatibant.
Група/призначення: Інгібітор брадикініну, рецептора В2 (вазодилататор) для підшкірного введення. Це синтетичний декапептид із п’ятьма протеїногенними амінокислотами. Покази: лікування гострих нападів спадкового ангіоневротичного набряку від 18 років.
Альтернативні назви / синоніми: фіразир.
Діюча речовина: ікатібант.
Рекомендації при вагітності: Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.
Рекомендації при лактації:  Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний, деталі у розділі Застосування препарату під час вигодовування:
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
У ВИПАДКУ НАПАДУ СПАДКОВОГО АНГІОНЕВРОТИЧНОГО НАБРЯКУ У ВАГІТНОЇ ЖІНКИ  СЛІД РОЗГЛЯДАТИ ІНШЕ ЛІКУВАННЯ, АНІЖ ІКАТИБАНТ
ОГЛЯД  2013  РОКУ  РЕКОМЕНДУЄ  ПРЕПАРАТОМ  ВИБОРУ  C1-INH, ОТРИМАНИЙ З ПЛАЗМИ,  А У ВИПАДКУ ЙОГО ВІДСУТНОСТІ – СВІЖОЗАМОРОЖЕНУ ПЛАЗМУ (проте рішення є індивідуальним, виходячи зі стану жінки та попереднього лікування)

Повідомляється про випадок лікування вагітної ікатібантом. Хоча препарат не проявив тератогенності у щурів і кролів, він призводив до інших форм токсичного впливу на розвиток. Відсутність досвіду використання у вагітних не дозволяє оцінити ризик для ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів спостерігали затримку пологів та загибель плодів на фоні дози на рівні 0,5 та 2,0 відповідно від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з AUC (AUC – це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою)  та зростання частоти доімплантаційних втрат на фоні відповідно 7-кратної дози.

У кролів доза, менша за 1/40 від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла, призводила до підвищення частоти передчасних пологів та абортів. Також у кролів 13-кратна доза спричиняла доімплантаційні втрати та підвищення частоти загибелі плодів.

Довготривалих досліджень карциногенності не проводилось, мутагенності не виявлено в 3 дослідженнях. Добова підшкірна доза у щурів і собак спричиняла атрофію/дегенерацію  яєчників,  матки, яєчок та негативний вплив на грудні залози і простату. При менш частішому введені доз таких ефектів не спостерігали у собак. У самок і самців мишей не виявлено впливу на фертильність і репродуктивну поведінку.

Інформація щодо впливу на плід:

Ікатібант інтенсивно метаболізується до неактивних метаболітів. Середній період напіввиведення становить 1,4 години. Невідомо, чи препарат зв’язується з білками плазми.

Невідомо, чи ікатібант проникає через плаценту. Молекулярна вага обмежуватиме кількість, яка проникатиме через плаценту, але середній період напіввиведення та можлива відсутність зв’язування з білками сприятимуть трансферу, особливо в ІІІ триместрі.

Повідомлення 2015 року інформує про результат вагітності 31-річної жінки, яка на 16 тижні вагітності самостійно призначила собі одноразово підшкірно дозу 30 мг з приводу нападу спадкового ангіоневротичного набряку. Народилась здорова доношена дитина. В іншому випадку жінка використовувала ікатибант протягом 3 вагітностей з нормальними результатами за винятком передчасних пологів в одній вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування ікатібанту в період лактації у людини. Молекулярна вага обмежуватиме екскрецію до грудного молока, але середній період напіввиведення та ймовірна відсутність зв’язування з білками плазми може сприяти проникненню деякої кількості препарату до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, але оскільки препарат є пептидом, він може перетравлюватись в кишківнику немовляти.

РЕКОМЕНДОВАНО У ВИПАДКУ ПОТЕБИ У ПРИЗНАЧЕННІ ІКАТИБАНТУ МАТЕРІ ПРИЗУПИНИТИ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ НА 12 ГОДИН ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПЕРЕПАРАТУ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Icatibant Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Icatibant. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Caballero T, Canabal J, Rivero-Paparoni D, Cabañas R. Management of hereditary angioedema in pregnant women: a review. Int J Womens Health. 2014 Sep 9;6:839-48. doi: 10.2147/IJWH.S46460. PMID: 25228822; PMCID: PMC4164109.

 

Адаптовано 14.06.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!