МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІБУТИЛІД

Назва англійською мовою: Ibutilide.
Група/призначення: Протиаритмічний препарат, з властивостями переважно ІІІ класу (пролонгація потенціалу серцевої дії)
Альтернативні назви / синоніми: корверт.
Діюча речовина: ібутилід.
Рекомендації при вагітності: Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин  припускають помірний ризик.
Рекомендації при лактації:  Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
ПРИЗНАЧЕННЯ ІБУТИЛІДУ ПОТРЕБУЄ ОБМЕЖЕНА СПЕЦИФІЧНА ГРУПА ВАГІТНИХ ЖІНОК, ВИХОДЯЧИ З ПОКАЗІВ
КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ПЕРЕВИЩУЄ НЕВІДОМИЙ РИЗИК ДЛЯ ПЛОДА
НЕ ЛІКОВАНІ СТАНИ МАТЕРІ НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЕМБРІОНУ/ПЛОДА
ЛІКУВАННЯ Є КОРОТКОТРИВАЛИМ, ПРОВОДИТЬСЯ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ МОНІТОРУВАТИ СТАН ПЛОДА

Результати тестування в одного виду тварин припускають помірний ризик для ембріону/плода людини. Також відомо про трьох жінок, яким було призначено таке лікування з приводу тріпотіння передсердь або фібриляції з успішною конвертацією до синусового ритму, відомо, що жінки народили в термінових пологах здорових дітей.

Досвід застосування у вагітних жінок обмежений, що не дозволяє коректно оцінити вплив на ембріон/плід, але користь для матері перевищує ризик для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення щурам перорально ібутиліду на 6-15 дні гестації призводило до тератогенних, ембріоцидних наслідків та токсичного впливу на плід. Доза, яка не призводила до несприятливих ефектів з корекцією на 3% пероральну біодоступність становила 5 мг/кг/день – приблизно на рівні максимальної рекомендованої дози для людини, виходячи з площі поверхні тіла. На фоні дози, яка вдвічі перевищувала максимальну рекомендовану для людини, спостерігали сколіоз, але частота неістотно відрізнялась від показника в контрольній групі тварин. Доза, яка у 4 та 8 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини продемонструвала істотний залежний від дози вплив у вигляді адактилії, дефектів перетинок серця, сколіозу, мальформацій глотки та піднебіння. Також 8-кратна доза спричиняла значне підвищення частоти ембріорезорбцій і токсичного впливу на плід.

Інформація щодо впливу на плід:

Ібутилід призначається внутрішньовенно. Швидко та інтенсивно метаболізується в печінці до 8 метаболітів, з яких тільки один є активним. Середній період напіввиведення становить приблизно 6 годин (від 2 до 12 годин).

Невідомо, чи препарат приникає через плаценту, його молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер для основної сполуки і, можливо, метаболіту.

Доступні повідомлення 2007 року про використання ібутиліду в період вагітності. В одному випадку у 20-річної жінки на 24 тижні вагітності діагностували тріпотіння передсердь. Призначені препарати пропранолол, есмолол, соталол були не ефективними і через гіпотонію їх відмінили. Внутрішньовенне введення 1 мг ібутиліду успішно перевело жінку на синусовий ритм. Надалі вагітна отримувала флекаїнід (50 мг двічі на день) і метопролол (25 мг/день), а вагітність протікала без ускладнень до термінових пологів. В другому випадку у 27-річної жінки на 30 тижні вагітності діагностували фібриляцію передсердь як прояв синдрому Вольфа-Паркінсона-Уайта. Дві внутрішньовенні дози ібутиліду по 0,87 мг з 30- хвилинним інтервалом відновили синусовий ритм. Надалі жінка отримувала флекаїнід в дозі 100 мг двічі на день, атенолол 50 мг/день. В термінових пологах народилась здорова дитина. В третьому випадку у 34-річної жінки на 23 тижні вагітності виявили фібриляцію передсердь. Синусовий ритм відновили за допомогою 0,25 мг внутрішньовенного ібутиліду. Жінці призначено атенолол в дозі 50 мг/день, в термінових пологах народилась здорова дитина.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання ібутиліду в період лактації у людини. Покази для призначення є специфічними, тому не очікується великої кількості повідомлень. Крім того, пероральна біодоступність препарату низька, тому в шлунково-кишковому тракті може абсорбуватись мінімальна кількість препарату.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Ibutilide Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Ibutilide. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.

 

Адаптовано 11.06.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 11.06.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!