МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МОРФІН

Група/призначення:

Наркотичний анальгетик, агоніст. Морфін отримують з насіння маку. Вплив морфіну також можливий через метаболізм його проліків* – кодеїну.

*Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Наркотичні (опіоїдні) анальгетики – це лікарські засоби природного (рослинного і тваринного), напівсинтетичного і синтетичного походження, що мають значний болезаспокійливий ефект з переважним впливом на ЦНС, а також здатність викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію).

За типом впливу на опіоїдні рецептори поділяються на 3 групи:

  1. Агоністи (морфін, метадон, фентаніл, тримеперидин (промедол – близький до меперидину), меперидин).
  2. Агоністи-антагоністи (буторфанол, бупренорфін, пентазоцин, трамадол).
  3. Антагоністи (налоксон, налтрексон).

Агоністи та агоністи-антагоністи використовують в якості анальгетиків, а антагоністи – при отруєнні морфноподібними препаратами.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: морфін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Морфін підвищує ризик вроджених вад при введенні великих доз вагітним хом’якам та мишам. Одне з досліджень виявило зростання частоти деяких вроджених вад, асоційоване з впливом опіоїдів на ранніх термінах вагітності.  Така залежність не підтверджена для морфіну.  При терапевтичному призначенні морфіну не спостерігається асоціації з великими вродженими вадами.  Як і для інших наркотичних речовин, високі дози або хронічне вживання перед пологами та в пологах призводить до неонатальної депресії або синдрому відміни. В США морфін широко призначався в пологах до середини 1940-х років, далі його замінили на меперидин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Морфін та інші опіоїди викликають дефекти нервової системи у плодів хом’яків при введенні високих доз. Такий вплив було усунуто призначенням опіоїдних антагоністів. Морфін в експериментах проявив тератогенну дію у мишей, щурів та кролів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомлення 2011 року від американського Національного дослідження попередження вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) інформує про статистично значиму асоціацію між вживанням опіоїдів в період від 1 місяця до та 3 місяців  після запліднення та наступними дефектами: дефектами міжшлуночкової перетинки (співвідношення шансів 2,7, 95% ДІ 1,1-6,3), дефектами міжпередсердної перетинки (2,0, 95% ДІ 1,2-3,6), гіпоплазією лівих відділів серця (2,4, 95% ДІ 1,4-4,1), розщілиною хребта (2,0, 95% ДІ 1,3-3,2), гастрошизисом (1,8, 95% ДІ 1,1-2,9). Автори вказують на обмеження цього дослідження: повідомлення жінок про вживання морфіну, відсутня інформація про його дозу та одночасний прийом інших препаратів.

У новонароджених від жінок, залежних від морфіну та інших опіоїдів може розвинутись синдром відміни у перші дні життя. Доза морфіну, яка може призвести до синдрому відміни невідома.

Як і всі наркотичні препарати морфін дуже швидко проникає через плаценту.

Спостерігали плацентарну вазоконстрікцію у терміні 27 тижнів у жінки, яка тривало лікувалась морфіном від больового синдрому.

У залежних від опіоїдів жінок при ультразвуковому скринінгу І триместру можливе зниження частоти серцевих скорочень у плодів.  Вживання в ІІІ триместрі асоціювалось із зменшенням дихальних рухів плода.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, в 70 випадках приймався морфін в І триместрі, в 448 – в будь-якому терміні вагітності. В жодній з груп не виявлено асоціації з великими та малими вродженими вадами. Знайдено можливу асоціацію між вживанням морфіну в будь-якому терміні (10 випадків) та паховою килою. Ці дані потребують додаткового незалежного підтвердження.

При призначенні в пологах опіоїди асоціюються з пригніченням дихання у новонароджених, при цьому такий зв’язок більш ймовірний для морфіну, ніж для меперидину .

Пренатальний або перинатальний вплив опіоїдів асоціюється з поведінковими порушеннями у новонароджених. Пов’язані з цими препаратами вроджені вади розвитку не виявлені.

Застосування препарату під час вигодовування:

Морфін проникає в грудне молоко в невеликій кількості. Повідомляється про інтратекальне (безпосередньо в лікворну систему) введення морфіну  жінці в період лактації  з мінімальною концентрацією препарату в сироватці та грудному молоці.

При дослідженні концентрації морфіну в грудному молоці 5 жінок  виявили співвідношення молоко:плазма на рівні 2,85, а максимальна концентрація морфіну в молоці склала 500 нг/мл. Повідомляється про випадок неочікуваної терапевтичної концентрації морфіну в немовляти від залежної мами, при цьому концентрація в грудному молоці була на вищенаведеному рівні, що припускає підвищений рівень екскреції морфіну. Мало ймовірно, що кількість  препарату, отримана немовлям, може спричинити пригнічення дихання або млявість, тому вживання морфіну не є протипоказанням для грудного вигодовування.

Американська академія педіатрії класифікує морфін як препарат в цілому сумісний з грудним вигодовуванням. Однак, довготривалі наслідки такого впливу невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Морфін та інші опіоїди пригнічують сексуальну активність у самців щурів шляхом зниження лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та тестостерону в крові. Це може бути опосередковано прямим впливом на яєчка і також пригніченням секреції ЛГ.

Пренатальне введення морфіну також асоціювалось зі зниженням функції яєчок та порушенням сперматогенезу. Повідомляється про групу з 30 пацієнтів, чоловіків та жінок в періоді пре- та постменопаузи, які отримували морфін інтратекально  для купування болі від незлоякісних захворювань. Виявлено гіпогонадизм з низькою концентрацією тестостерону або естрогену в поєднанні з низькою концентрацією гіпофізарних гонадотропінів. Після припинення прийому морфіну такі ефекти зникають.

Повідомлення з Таїланду щодо хронічного впливу морфіну інформує про асоціацію з індукцією галактореї у самців собакоподібних мавп.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.12.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.01.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!