МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РОКУРОНІЙ

Група/призначення:

Міорелаксант з периферичним механізмом дії, курареподібний (див. статтю Кураре).

Рокуроній (рокуронію бромід) – швидкодіючий, середньої тривалості дії, недеполяризуючий міорелаксант, що має всі фармакологічні ефекти, характерні для цього класу препаратів (курареподібних). Він блокує нікотинові холінорецептори кінцевої пластинки рухового нерва скелетного м’яза. Антагоністами цієї дії є інгібітори ацетилхолінестерази, наприклад неостигмін, ендорфоній і піридостигмін.

Структурно це четвертинна сполука амонію, аналог векуронію.

Альтернативні назви / синоніми:

Есмерон, земурон, рокуронію бромід.

Діюча речовина: рокуронію бромід.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Досвід застосування при вагітності у людини обмежений ІІ та ІІІ триместрами. Хоча відсутня інформація про вплив в період органогенезу, в цілому нейром’язові блокатори не представляють істотного ризику для ембріону чи плода. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. Окрім того, сполука містить четвертинний амоній, що обмежує плацентарний трансфер. Одне рев’ю передбачає, що концентрація препарату в матері завжди буде перевищувати показник у плода. Нейром’язова блокада у новонародженого є рідкісним, але потенційним ускладненням. При потребі введення рокуронію його не слід відміняти через вагітність.

 Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. В цих видів тварин максимальна толерантна внутрішньовенна доза, призначена тричі на день в період органогенезу не була тератогенною. Ці дози становили 15-30% та 25%, відповідно, від рекомендованої інтубаційної дози для людини (0,6-1,2 мг/кг), виходячи з площі поверхні тіла. У щурів частота загибелі плодів підвищувалась, як вважається, внаслідок кисневого дефіциту в результаті гострих симптомів респіраторної дисфункції у самок.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Призначається внутрішньовенно перед загальною анестезією для релаксації скелетних м’язів. В здорових дорослих період напіввиведення становить приблизно 2,4 години, біля 30% зв’язується з білками плазми.

Виходячи з молекулярної ваги, обмеженого плацентарного трансферу невелика кількість рокуронію проникає через плаценту до плода (18% від материнської).

В 32 пацієнток з дослідження, яке наводиться нижче, середні рівні у венозній крові матері та венозній крові пуповини становили 2412 нг/мл та 390 нг/мл, відповідно, а співвідношення концентрації в пуповині до материнської крові – 0,16. У 12 пацієнток середня концентрація препарату в пупковій артерії становила близько 271 нг/мл, що дало співвідношення пупкова артерія : пупкова вена 0,62.

Проспективне нерандомізоване мультицентрове дослідження 1994 року охопило 40 жінок з плановим кесаревим розтином. Вони отримали індукцію анестезії рокуронієм та тіопенталом, а далі – ізофлуран та закис азоту для підтримки. Не виявлено несприятливих наслідків впливу рокуронію.

Повідомлення 1996 року інформує про введення рекуронію 31-річній жінці на 28 тижні вагітності з проникаючою травмою ока внаслідок дорожньо-транспортної події. Перед індукцією анестезії почали внутрішньовенну інфузію магнезії сульфату для лікування скорочень матки, які проявились в цей час. Анестезію розпочали  з  рокуронію (0,9 мг/кг), фентанілу (200 μ/г) та тіопенталу натрію (400 мг). Частоту серцевих скорочень (140-150 ударів на хвилину) моніторували протягом 6 годин хірургічного втручання. За винятком зниження короткотривалої варіабельності внаслідок анестезії у плода, не виявляли іншого впливу на частоту серцевих скорочень плода. Хоча автори усвідомлювали взаємодію з магнезії сульфатом, вони вибрали вищу дозу (звичайна доза 0,6 мг/кг), що дозволило забезпечити більш швидку інтубацію.  Як і очікувалось, тривалість паралічу  була подовжена, вторинно до високої дози та взаємодії з магнезією, але автори вважають, що це було прийнятним, виходячи із стану вагітної. Жінку виписали з лікарні через 6 днів після хірургічного втручання з нормально прогресуючою вагітністю. Результат вагітності невідомий.

Рекуроній призначали 35-річній жінці перед комбінованим втручанням: кесаревим розтином та краніотомією задньої черепної ямки на 37 тижні вагітності. У жінки синдром Гіппеля-Ландау, а хірургічне втручання було необхідним через гемангіобластому, яка збільшувалась. Загальну анестезію індукували рокуронієм (50 мг), фентанілом (200 мкг), тіопенталом (300 мг). Оцінка за шкалою Апгар новонародженого хлопчика становила 5, 7 та 9 балів на 1-й, 5-й та 10-й хвилинах, відповідно. Була необхідність введення налоксону через слабкі дихальні рухи на 2-й хвилині життя.

Дослідження 1997 року порівнювало вплив тіопенталу/рокуронію з кетаміном/рокуронієм (по 20 жінок в кожній групі) для швидкої послідовної інтубації при кесаревому розтині. Автори дійшли висновку про прийнятність обох комбінацій препаратів. Виходячи з оцінки за шкалою Апгар на 1-й та 5-й хвилинах, не виявлено істотної різниці в стані новонароджених між двома групами.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Виходячи з показів до застосування препарату, малоймовірно, що повідомлення про застосування в період лактації з’являться. Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока, але кількість буде обмежена за рахунок іонізації препарату при фізіологічному рН. Вплив на немовля невідомий, але, як здається, клінічно незначимий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 26.06.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.06.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!