МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ТІОПЕНТАЛ

Група/призначення:

Засіб для неінгаляційного наркозу, барбітурат дуже швидкої дії.

Покази: застосовується як самостійний наркотизуючний засіб (в основному при недовготривалих оперативних втручаннях), а також для ввідного та базисного наркозу. У поєднанні з м’язовими релаксантами та аналгетиками – при проведенні штучної вентиляції легень.

Вважається, що 1-2% вагітних проходять якусь хірургічну процедуру, крім кесаревого розтину.

Альтернативні назви / синоніми: пентотал.
Діюча речовина: тіопентал.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин та досвід застосування у людини не припускають зростання частоти вроджених вад. Препарат використовується з 1930 років для індукції загальної анестезії. Призначають при акушерській анестезії, особливо при кесаревому розтині та для індукції анестезії при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. Тіопентал проникає до плаценти, але затримується в печінці плода і не досягає концентрації в мозку плода, яка б викликала пригнічення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів виявлено вищу в 10 разів здатність тіопенталу проникати в головний мозок матері, ніж плода, тому не викликає седації у плода при менших дозах. У щурів та мишей не призводить до зростання вроджених вад.

У вагітних кіз, які отримували загальну анестезію тіопенталом спостерігали зниження рівня прогестерону та підвищення рівня кортизолу (гідрокортизону).

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Серед 13 плодів з впливом препарату спостерігали наступні результати: 4 самовільні аборти через 1-2 тижні після дії тіопенталу, 6 завмерлих вагітностей, 2 неонатальні загибелі.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) виявив відсутність зростання частоти вроджених вад у дітей 152 жінок, яким призначався тіопентал протягом перших 4 місяців вагітності.

Тіопентал розподіляється в сперматогенному епітелії, яєчках та плаценті. Період напіврозпаду тіопенталу значно вищий у немовлят, які зазнали впливу при кесарському розтині, ніж у дорослих. Також в сироватці немовлят виявлено значно більше незв’язаного тіопенталу, ніж в дорослих. Це може призвести до підвищеної чутливості немовлят до тіопенталу.

Через 90 секунд після введення тіопенталу вагітній відзначали уповільнення серцебиття плода у терміні 30 тижнів, що тривало 105 хвилин після припинення введення препарату.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невелика кількість тіопенталу проникає до молозива та зрілого грудного молока. В двох групах з 8 пацієнток визначили концентрацію тіопенталу в молоці та молозиві після індукції анестезії – 5,4 та 5,0 мг/кг, відповідно, яку вимірювали в перші 36 годин після оперативного втручання. Співвідношення молоко:плазма становило менше, ніж 1,0 в обох групах. Низькі концентрації тіопенталу в молоці не здаються токсичними для немовляти.

Американська академія педіатрії класифікує тіопентал як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Проводилось дослідження з порівняння тіопенталу та пропофолу (засіб для загальної анестезії) при використанні у якості анестезії при підборі ооцитів для внутрішньоцитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда. 47 жінок отримали пропофол та 43 – тіопентал. В двох групах не виявили суттєвої різниці в якості ооцитів, успішній вагітності, концентрації β-ХГЛ.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 11.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...