МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІОПЕНТАЛ

Група/призначення:

Засіб для неінгаляційного наркозу, барбітурат дуже швидкої дії.

Покази: застосовується як самостійний наркотизуючний засіб (в основному при недовготривалих оперативних втручаннях), а також для ввідного та базисного наркозу. У поєднанні з м’язовими релаксантами та аналгетиками – при проведенні штучної вентиляції легень.

Вважається, що 1-2% вагітних проходять якусь хірургічну процедуру, крім кесаревого розтину.

Альтернативні назви / синоніми: пентотал.
Діюча речовина: тіопентал.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин та досвід застосування у людини не припускають зростання частоти вроджених вад. Препарат використовується з 1930 років для індукції загальної анестезії. Призначають при акушерській анестезії, особливо при кесаревому розтині та для індукції анестезії при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. Тіопентал проникає до плаценти, але затримується в печінці плода і не досягає концентрації в мозку плода, яка б викликала пригнічення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів виявлено вищу в 10 разів здатність тіопенталу проникати в головний мозок матері, ніж плода, тому не викликає седації у плода при менших дозах. У щурів та мишей не призводить до зростання вроджених вад.

У вагітних кіз, які отримували загальну анестезію тіопенталом спостерігали зниження рівня прогестерону та підвищення рівня кортизолу (гідрокортизону).

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Серед 13 плодів з впливом препарату спостерігали наступні результати: 4 самовільні аборти через 1-2 тижні після дії тіопенталу, 6 завмерлих вагітностей, 2 неонатальні загибелі.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) виявив відсутність зростання частоти вроджених вад у дітей 152 жінок, яким призначався тіопентал протягом перших 4 місяців вагітності.

Тіопентал розподіляється в сперматогенному епітелії, яєчках та плаценті. Період напіврозпаду тіопенталу значно вищий у немовлят, які зазнали впливу при кесарському розтині, ніж у дорослих. Також в сироватці немовлят виявлено значно більше незв’язаного тіопенталу, ніж в дорослих. Це може призвести до підвищеної чутливості немовлят до тіопенталу.

Через 90 секунд після введення тіопенталу вагітній відзначали уповільнення серцебиття плода у терміні 30 тижнів, що тривало 105 хвилин після припинення введення препарату.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невелика кількість тіопенталу проникає до молозива та зрілого грудного молока. В двох групах з 8 пацієнток визначили концентрацію тіопенталу в молоці та молозиві після індукції анестезії – 5,4 та 5,0 мг/кг, відповідно, яку вимірювали в перші 36 годин після оперативного втручання. Співвідношення молоко:плазма становило менше, ніж 1,0 в обох групах. Низькі концентрації тіопенталу в молоці не здаються токсичними для немовляти.

Американська академія педіатрії класифікує тіопентал як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Проводилось дослідження з порівняння тіопенталу та пропофолу (засіб для загальної анестезії) при використанні у якості анестезії при підборі ооцитів для внутрішньоцитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда. 47 жінок отримали пропофол та 43 – тіопентал. В двох групах не виявили суттєвої різниці в якості ооцитів, успішній вагітності, концентрації β-ХГЛ.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 11.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!