МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЗАЛТРАП

Група/призначення:

Інші протипухлинні  засоби, інгібітори тирозинкінази.

Залтрап – це препарат для системного застосування, діючою речовиною якого є афліберсепт (ziv-алфіберсепт). Афліберсепт [офтальмологічний] вводиться в скловидне тіло. Афліберсепт є рекомбінантним гібридним білком, що складається із частин позаклітинних доменів 1-го та 2-го рецепторів судинного ендотеліального фактора росту/фактору росту ендотелію  судин (ФРЕС;  Vascular Endothelial Growth FactorVEGF) людини, злитих з Fc-ділянкою людського IgG1. Афліберсепт виробляється клітинами К1 яєчника китайського хом’ячка за технологією рекомбінантної ДНК. Афліберсепт діє як розчинний рецептор-пастка (VEGF TRAP («пастка для VEGF»), який зв’язує судинний ендотеліальний фактор росту-А (VEGF-А) та плацентарний фактор росту (Placental Growth Factor – PlGF) зі значно вищою спорідненістю, ніж при зв’язуванні з природними рецепторами, і, таким чином, може інгібувати зв’язування і активацію цих споріднених VEGF-рецепторів.

Альтернативні назви / синоніми: ziv-афліберсепт.
Діюча речовина: афліберсепт.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Це новий препарат, тому на даний час відсутня інформація про використання у вагітних. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити ембріо-фетальний ризик.  Залтрап призначається в комбінації з двома іншими антинеопластичними препаратами, а три препарати одночасно можуть зашкодити ембріону/плоду. Препарат зворотно впливає на фертильність самців і самок макак на фоні системного впливу, нижчого за отримуваний у людини. Таким чином, залтрап (ziv-алфіберсепт) визнано протипоказаним при вагітності. Також виробник рекомендує застосовувати ефективні методи контрацепції у випадку лікування цим препаратом та ще протягом мінімум 3 місяців після останньої дози.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів. Внутрішньовенне введення кожні 3 дні в період органогенезу призводило до системного впливу на рівні ≥30% від AUC* у пацієнтів на фоні рекомендованої дози, спричиняючи наступні несприятливі наслідки для ембріону/плоду: постімплантаційні втрати, вроджені вади (анасарка, пупкова кила, діафрагмальна кила та гастрошизис, розщілина піднебіння, ектродактилія, вади великих судин серця) та скелетні аномалії (зрощення хребців, сегментів грудини, ребер, додаткові ребра, неповна оссифікація).

Досліджень мутагенності та карциногенності не проводилось.

Внутрішньовенне введення препарату статевозрілим макакам кожні два тижні протягом 6 місяців з досягненням рівня, що приблизно відповідає ≥60% AUC у пацієнтів на фоні рекомендованих доз, призводило до порушення репродуктивної функції на фоні всіх використаних доз. У самок препарат пригнічував функцію яєчників та розвиток фолікулів, що визначили за зменшенням ваги яєчників, кількості тканини жовтого тіла, кількості зрілих фолікулів, атрофією ендометрію та міометрію, атрофією піхви, відсутністю прогестеронових піків, менструальними кровотечами. У самців відмітили зміни морфології та рухливості сперматозоїдів. Після припинення лікування ці ефекти зникали за 18 тижнів.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Ziv-афліберсепт – це дімерний глікопротеїн, рекомбінантний злитий білок, який зв’язує судинний ендотеліальний фактор росту-А (vascular endothelial growth factor-A; VEGF-А).  Призначається в комбінації з 5-фторурацилом (флуороурацилом), іринотеканом та лейковорином, пацієнтам з метастатичним колоректальним раком, резистентним до або прогресуючим при  застосуванні схеми з оксаліплатином.

Метаболізм та ступінь зв’язування з білками плазми не визначені, період напіввиведення вільного ziv-афліберсепту становить приблизно 6 днів (4-7 днів).

Невідомо, чи вільний ziv-афліберсепт проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага не припускає такого трансферу, принаймні, на ранніх термінах вагітності, але період напіввиведення препарату дуже довгий.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання ziv-афліберсепту при лактації у людини. Молекулярна вага препарату не припускає проникнення до грудного молока, але це можливо в період формування молозива. Оскільки препарат призначається в комбінації з 5-фторурацилом (флуороурацилом), іринотеканом, лейковорином і два протипухлинні препарати, ймовірно, проникають до грудного молока. Отже, у випадку необхідності лікування жінці слід відмовитись від грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Доступна інформація про вплив в експериментальних тварин (див. відповідний розділ).

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASDs). Сайт «CDC. Centers for disease Control and Prevention” (https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf).
  4. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500829/)

 

Адаптовано 10.01.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 11.01.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!