МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОКСАЛІПЛАТИН

Група/призначення:

Протипухлинний препарат. Похідне платини, в молекулярній структурі атом платини утворює комплекс з оксалатом та 1,2-діаміноциклогексаном.

Покази: метастазуючий колоректальний рак (як монотерапія); метастазуючий колоректальний рак (у складі комбінованої терапії в поєднанні з фторопіримідинами).

Альтернативні назви / синоніми: елоксатин, фолфокс*.

*Фолфокс – комбінація оксаліплатину з фторурацилом (антинеопластичний засіб) та лейковорином (фолінієва кислота, активний метаболіт фолієвої кислоти) для лікування раку кишечника.

Діюча речовина: оксаліплатин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин передбачають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Оксаліплатин призводив до загибелі плодів у щурів при дозах, нижчих від рекомендованих для людини.  Доступні 3 повідомлення про нормальний розвиток плодів після лікування препаратом в ІІ триместрі вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати доклінічних досліджень, які наводяться в інструкції до препарату та більш детально на сайті FDA, продемонстрували зростання частоти загибелі плодів та зниження ваги плодів при дозах, які становили менше 10% від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла. При дозі 14% від рекомендованої терапевтичної, виходячи з площі поверхні тіла, введеній самкам та самцям щурів перед спарюванням, спостерігали постімплантаційні втрати в 97%. При дозах, які не впливали  на рівень виживання плодів, не спостерігали підвищення частоти вроджених вад у щурів та кролів.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування у людини обмежений.

Повідомляється про 2 жінок, лікованих  препаратом фолфокс в ІІ триместрі вагітності. Обидва немовлята народились передчасно. Одна дитина була малою для гестаційного віку, з гіпотиреозом, але надалі наздогнала показники  росту і у віці 9 місяців життя розвивалась нормально.  У іншої  дитини не спостерігали ускладнень; при обстеженні у віці 3,5 років порушень не виявили.

Третій випадок стосується вживання фолфоксу при вагітності, яка наступила в результаті екстракорпорального запліднення дихоріальнею двійнею у жінки віком 26 років. У жінки діагностували аденокарциному в терміні 7 тижнів вагітності. Лікування фолфоксом розпочато у 13 тижнів і тривало 5 місяців. Жінка отримала 10 курсів лікування. Діти народились у терміні 33 тижнів внаслідок передчасного розриву оболонок через 15 днів після останнього курсу лікування. Немовлята вагою 2200 грамів народились здоровими, без вроджених вад розвитку. На момент повідомлення у цих дітей  у віці 2 років не спостерігали відхилень.

Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Результати доклінічних досліджень, які наводяться в інструкції до препарату та більш детально на сайті FDA, не продемонстрували несприятливого впливу оксаліплатину на рівень вагітності у лікованих до спарювання самок та самців. Пошкодження яєчок спостерігали у щурів, лікованих дозою, яка склала 16% від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Ретроспективне дослідження повідомляє про аменорею у жінок віком 50 років та молодших, які отримували хіміотерапію оксаліплатином. Так, з 49 обстежених пацієнток, у 20 наступила аменорея. В 16% жінок менструальний цикл не відновився через 1 рік після терапії. Тобто, пацієнтки віком 40 років та старші мають ризик розвитку аменореї внаслідок лікування оксаліплітином.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 03.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.05.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!