МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІРИНОТЕКАН

Група/призначення:

Протипухлинний засіб. Покази: місцевопоширений або метастатичний колоректальний рак. Механізм дії пов’язаний з пригніченням клітинного ферменту топоізомерази 1, який бере участь у синтезі ДНК. Має імунодепресивну (цитотоксичну дію). Пригнічує ацетилхолін естеразу.

Альтернативні назви / синоніми: камптосар.
Діюча речовина: іринотекан.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані в експериментальних тварин передбачають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Викликає зростання частоти вроджених вад розвитку в експериментальних тварин. Жінкам репродуктивного віку при лікуванні іринотеканом рекомендована адекватна контрацепція. Більш того, при лікуванні раку крім іринотекану використовується флуороурацил і це поєднання збільшує ризик вроджених вад, особливо в І триместрі. Однак, лікування іринотеканом призначається у важких випадках і інформована про можливі наслідки жінка не повинна припиняти лікування.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Інструкція до препарату повідомляє про результати застосування його в експериментальних тварин. У щурів доза 1,2 мг/кг/день асоціюється із зменшенням ваги плаценти та виживання плоду. Ця доза викликає концентрацію 2,5% від тієї, яка зареєстрована у пацієнта при лікуванні. При дозі 6 мг/кг/день спостерігались зниження ваги матері, зростання частоти вроджених вад та порушення поведінки потомства. Такі поведінкові відхилення також описані у потомства щурів, лікованих на пізніх термінах вагітності та в період лактації дозою 6 мг/кг/день. Морфологічно нормальні дитинчата не мали порушень фертильності в подальшому. За тваринами з вродженими вадами проводилось спостереження до дорослого віку і було виявлено зниження фертильності. В окремому дослідженні у щурів доза 6 мг/кг/день, призначена в лютеїновій фазі оваріального циклу, викликала зростання кількості зрілих яйцеклітин та жовтих тіл, покращення імплантації та кількості живих плодів. Автори припускають, що іринотекан спричиняє зростання рівня ФСГ, який і викликає такі ефекти. Тератологічні дослідження у кролів показали зростання частоти вроджених вад при дозі 0,6 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спираючись на результати доклінічних досліджень інструкція до препарату попереджає про шкоду для плоду при призначенні вагітним ін’єкцій іринотекану.

У 2009 році повідомлено про випадок видалення пухлини Крукенберга* в 34- річної жінки в терміні 15 тижнів вагітності і подальшого лікування іринотеканом, флуороурацилом, фолієвою кислотою кожні 2 тижні в період між 16 та 36 тижнями вагітності – всього 10 курсів. Дівчинка народилась без ускладнень і нормально розвивалась у віці 4 місяців, коли була оглянута.

*Пухлина Крукенберга – метастази раку органів травлення в яєчник.

Повідомлення 2012 року описує випадок лікування іринотеканом, флуороурацилом та фолієвою кислотою вагітної з раком товстого кишечника у терміні 23-28 тижнів вагітності. Пологи відбулися шляхом екстреного кесарського розтину в терміні 30 тижнів через тиск пухлини. Крім недоношеності ускладнень не було, дитина при огляді у віці 13 місяців була здоровою.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, але це припускається, виходячи з його властивостей.

Застосування препарату під час вигодовування:  

Інструкція до препарату повідомляє про 65-кратне збільшення концентрації радіоактивно міченого іринотекану в молоці щурів.  Невідомо, чи в молоці виявляється сам препарат чи продукти його біотрансформації.

Відсутня інформація про застосування при лактації. Якщо жінці проводиться таке лікування, то краще відмовитися від лактації. У випадку продовження грудного вигодовування слід проводити ретельний моніторинг стану дитини, звертаючи увагу на ефекти від препарату, які спостерігаються у дорослих, а саме: нудота, блювота, діарея, анорексія, лейкопенія, анемія, нетропенія, головний біль, біль в черевній порожнині, алопеція, гепатотоксичність.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Клінічні дослідження, проведені в Японії, припускають, що іринотекан спричиняє вторинну аменорею в деяких молодих жінок через токсичність для яєчників. Ці ефекти не підтверджені контрольними дослідженнями.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...