МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІРИНОТЕКАН

Група/призначення:

Протипухлинний засіб. Покази: місцевопоширений або метастатичний колоректальний рак. Механізм дії пов’язаний з пригніченням клітинного ферменту топоізомерази 1, який бере участь у синтезі ДНК. Має імунодепресивну (цитотоксичну дію). Пригнічує ацетилхолін естеразу.

Альтернативні назви / синоніми: камптосар.
Діюча речовина: іринотекан.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані в експериментальних тварин передбачають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Викликає зростання частоти вроджених вад розвитку в експериментальних тварин. Жінкам репродуктивного віку при лікуванні іринотеканом рекомендована адекватна контрацепція. Більш того, при лікуванні раку крім іринотекану використовується флуороурацил і це поєднання збільшує ризик вроджених вад, особливо в І триместрі. Однак, лікування іринотеканом призначається у важких випадках і інформована про можливі наслідки жінка не повинна припиняти лікування.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Інструкція до препарату повідомляє про результати застосування його в експериментальних тварин. У щурів доза 1,2 мг/кг/день асоціюється із зменшенням ваги плаценти та виживання плоду. Ця доза викликає концентрацію 2,5% від тієї, яка зареєстрована у пацієнта при лікуванні. При дозі 6 мг/кг/день спостерігались зниження ваги матері, зростання частоти вроджених вад та порушення поведінки потомства. Такі поведінкові відхилення також описані у потомства щурів, лікованих на пізніх термінах вагітності та в період лактації дозою 6 мг/кг/день. Морфологічно нормальні дитинчата не мали порушень фертильності в подальшому. За тваринами з вродженими вадами проводилось спостереження до дорослого віку і було виявлено зниження фертильності. В окремому дослідженні у щурів доза 6 мг/кг/день, призначена в лютеїновій фазі оваріального циклу, викликала зростання кількості зрілих яйцеклітин та жовтих тіл, покращення імплантації та кількості живих плодів. Автори припускають, що іринотекан спричиняє зростання рівня ФСГ, який і викликає такі ефекти. Тератологічні дослідження у кролів показали зростання частоти вроджених вад при дозі 0,6 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спираючись на результати доклінічних досліджень інструкція до препарату попереджає про шкоду для плоду при призначенні вагітним ін’єкцій іринотекану.

У 2009 році повідомлено про випадок видалення пухлини Крукенберга* в 34- річної жінки в терміні 15 тижнів вагітності і подальшого лікування іринотеканом, флуороурацилом, фолієвою кислотою кожні 2 тижні в період між 16 та 36 тижнями вагітності – всього 10 курсів. Дівчинка народилась без ускладнень і нормально розвивалась у віці 4 місяців, коли була оглянута.

*Пухлина Крукенберга – метастази раку органів травлення в яєчник.

Повідомлення 2012 року описує випадок лікування іринотеканом, флуороурацилом та фолієвою кислотою вагітної з раком товстого кишечника у терміні 23-28 тижнів вагітності. Пологи відбулися шляхом екстреного кесарського розтину в терміні 30 тижнів через тиск пухлини. Крім недоношеності ускладнень не було, дитина при огляді у віці 13 місяців була здоровою.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, але це припускається, виходячи з його властивостей.

Застосування препарату під час вигодовування:  

Інструкція до препарату повідомляє про 65-кратне збільшення концентрації радіоактивно міченого іринотекану в молоці щурів.  Невідомо, чи в молоці виявляється сам препарат чи продукти його біотрансформації.

Відсутня інформація про застосування при лактації. Якщо жінці проводиться таке лікування, то краще відмовитися від лактації. У випадку продовження грудного вигодовування слід проводити ретельний моніторинг стану дитини, звертаючи увагу на ефекти від препарату, які спостерігаються у дорослих, а саме: нудота, блювота, діарея, анорексія, лейкопенія, анемія, нетропенія, головний біль, біль в черевній порожнині, алопеція, гепатотоксичність.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Клінічні дослідження, проведені в Японії, припускають, що іринотекан спричиняє вторинну аменорею в деяких молодих жінок через токсичність для яєчників. Ці ефекти не підтверджені контрольними дослідженнями.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!