МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СОФОСБУВІР

Назва англійською мовою: sofosbuvir.
Група/призначення:

Противірусні засоби прямої дії (“direct-acting” antiviral medications, DAA). Покази: вірусний гепатит С.

ВООЗ включила софосбувір до списку життєво необхідних лікарських засобів.

Альтернативні назви / синоніми: гратеціано, совалді.

Комбіновані препарати: харвоні (софосбувір та ледіпасвір; harvoni), епклюза (софосбувір та велпатасвір; epclusa), восеві (софосбувір, велпатасвір та воксілапревір; vosevi) .

Діюча речовина: софосбувір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини (менше 300 результатів вагітностей), не рекомендовано EMA (Європейська агенція з лікарських засобів) – протипоказаний в комбінації з рибавірином.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендовано EMA, потенційно токсичний в комбінації з рибавірином.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання софосбувіру в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик для ембріону/плода.

Протипоказаний вагітним, оскільки призначається в комбінації з рибавірином та пегінтерфероном.

Не можна використовувати рибавірин жінкам в період вагітності та чоловікам, якщо їхня жінка/партнерка вагітна. І жінка, і чоловік повинні застосовувати ефективну контрацепцію (подвійну) весь період лікування та ще, принаймні, 6 місяців після останньої дози.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Інструкція до препарату підсумувала результати досліджень в експериментальних тварин та на веб-сайті FDA. Софосбувір не продемонстрував токсичного впливу на розвиток при концентрації активного метаболіту, яка в 3 та у 7 разів у щурів та кролів відповідно перевищувала концентрацію в плазмі людини. На фоні найвищої дози відзначали материнську токсичність. Не було негативного впливу на фертильність у щурів.

Відсутня інформація про карциногенність препарату. Численні дослідження мутагенності були негативними. Дози, 8-кратні рекомендованій клінічній для людини, не порушували фертильності та життєздатності.

Інформація щодо впливу на плід:                                   

Софосбувір є нуклеозидним аналогом, який інгібує РНК-полімеразу NS5B вірусу гепатиту С, призначений для лікування хронічного гепатиту С. Використовується в комбінації з пегільованим інтерфероном альфа та рибавірином.

Характеристики. Метаболізується в печінці до активного метаболіту, який надалі метаболізується до предомінантного, проте неактивного метаболіту. Рівень зв’язування з білками плазми основної сполуки становить 61-65%, але мінімальний для основного метаболіту. Період напіввиведення софосбувіру та неактивного метаболіту складає 0,4 та 27 годин відповідно.

Невідомо, чи софосбувір або його неактивний метаболіт проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага та помірний рівень зв’язування з білками плазми такий трансфер припускають, але короткий період напіввиведення обмежуватиме вплив на ембріон/плід. Період напіввиведення метаболіту дуже довгий і він також може проникати через плаценту.

9 вагітних жінок лікували ледіпасвіром (призначається тільки в комбінації з софобусвіром) та софосбувіром з терміну 23-24 тижнів вагітності  протягом 12 тижнів.  Діти у віці 1 року розвивались нормально. Дві жінки у терміні 26-го та 31-го тижнів вагітності отримували софосбувір/велтапасвір  та софосбувір/ледіпасвір відповідно протягом 12 тижнів і народили здорових дітей, які мали нормальні показники при огляді у віці 1 року.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відомо про один випадок використання софосбувіру в період лактації у людини – 1 дитина протягом 3 тижнів без негативних наслідків. Молекулярна вага та помірний рівень зв’язування з білками плазми припускають екскрецію до грудного молока, але це обмежуватиметься коротким періодом напіввиведення. Неактивний метаболіт також може проникати до грудного молока через його довгий період напіввиведення.

У дорослих на фоні комбінованої терапії софосбувіром, рибавірином, пегінтерфероном альфа відзначали наступні побічні ефекти: втому, головний біль, нудоту, анемію. Немовля слід моніторувати на предмет таких побічних явищ, якщо стан матері потребує лікування і вона обирає грудне вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Софосбувір визнаний сумісним з оральними контрацептивами, виходячи з відсутності зниження концентрації норгестимату і етинілестрадіолу в сироватці жінок.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Nusinersen Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Nusinersen. Drug Information Portal of the National Library of Medicine.
 5. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Alcohol. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 7. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Edited by Christof Schaefer, Paul Peters, and Richard K. Miller, third edition, Elsevier, 2015, 876 pages.
 8. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.
 9. Niebyl, J, Simpson, J. Teratology and Drugs in Pregnancy. Libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096.
 10. Dabigatran. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus”.
 11. Teratology Primer, 3rdEdition. Society for Birth Defects Research and Prevention”.
 12. Фетальний алкогольний синдром. Сайт«I.B.I.S. – Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційна система».
 13. Сайт “March of Dimes”.
 14. Sofosbuvir for treating chronic hepatitis C. Сайт національної служби охорони здоров’я Великої Британії.
 15. Tamer Elbaz, Mohamed El-Kassas, Gamal Esmat, New era for management of chronic hepatitis C virus using direct antiviral agents: A review, Journal of Advanced Research, Volume 6, Issue 3, 2015, Pages 301-310, ISSN 2090-1232, https://doi.org/10.1016/j.jare.2014.11.004.
 16. Sofosbuvir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 17. Sovaldi – Summary of product characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.

 

Адаптовано 16.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 16.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...