МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОКСПРЕНОЛОЛ

Група/призначення:

Неселективний бета-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат.

Бета-адреноблокатори – група фармакологічних препаратів, які блокують бета-адренорецептори. Розрізняють бета-1- та бета-2-адренорецептори. При блокаді бета-1-адренорецепторів спостерігаються переважно кардіальні ефекти: зменшення сили та частоти серцевих скорочень, пригнічення серцевої провідності. При блокаді бета-2-адренорецепторів відбувається підвищення тонусу бронхів, матки при вагітності, артеріол.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії.

Альтернативні назви / синоніми: тразикор.
Діюча речовина: окспренолол.
Рекомендації при вагітності:

Припускається ризик в ІІ та ІІІ триместрах.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Бета-блокатори можуть спричиняти затримку розвитку плода та зменшення ваги плаценти. Цей ефект, ймовірно, пов’язаний зі збільшенням судинного опору як у матері, так і в дитини. Лікування, розпочате на початку ІІ триместру асоціюється з більш вираженим зменшенням ваги плода та плаценти, в той час, як розпочате в ІІІ триместрі лікування впливає тільки на вагу плаценти. Хоча затримка розвитку плода є істотним недоліком, проте користь для матері від такого лікування може перевищувати ризик для плода. Підхід повинен бути індивідуальним.

Новонароджені, які зазнали впливу препарату перед пологами повинні ретельно обстежуватись/спостерігатись в перші 24-48 годин життя на предмет ознак бета-блокади.

Довготривалий пренатальний вплив цього класу препаратів не вивчався.

Одне рев’ю рекомендує при вагітності для лікування гіпертензії надавати перевагу кардіоселективним та альфа-адреноблокаторам, оскільки вони в меншій мірі впливають на перфузію в матці. Інші радять керуватися наступними принципами щодо призначення бета-блокаторів при вагітності: 1) при можливості уникати в І триместрі; 2) призначати найнижчу можливу дозу; 3) при можливості припинити лікування за 2-3 дні до пологів.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Окспренолол проникає до плаценти, але середній рівень препарату перед пологами становить тільки 25-37% материнської концентрації.

Не повідомляється про вроджені вади розвитку або інші несприятливі стани у плодів, асоційовані з окспренололом, але досвід застосування в І триместрі відсутній.

При 2-х дослідженнях в групі вагітних з гіпертензією порівнювали окспренолол з метилдопою (антиадренергічний засіб). При одному з них виявлено, що новонароджені з групи окспренололу мали істотно більшу вагу – 3051 проти 2654 грам від матерів, лікованих метилдопою. Вважається, що така різниця викликана збільшенням об’єму плазми та розмірів плаценти в групі бета-блокаторів. Наступне спостереження авторів виявило, що ця різниця зникає через 10 тижнів після лікування.

Дослідження 1983 року не виявило різниці між групами окспренололу та метилдопи щодо ваги новонароджених, ваги плаценти, окружності голови новонароджених, оцінки за шкалою Апгар. Третє дослідження продемонструвало ефективність комбінації окспренололу та празозину (селективний альфа-1-адреноблокатор) для контролю важкої ессенціальної гіпертензії у 25 жінок та відсутність ефективності у 19 жінок з гестаційною гіпертензією.

Застосування препарату під час вигодовування:

Окспренолол проникає до грудного молока. У 9 жінок, які отримували в період лактації 80 мг двічі на день, концентрація в молоці через 105-135 хвилин після дози  становила 118 мг/дл; при введенні двічі на день дози 160 мг 3 жінкам – 160 нг/дл; і,  нарешті, при лікуванні однієї жінки дозою 320 мг двічі на день – 470 нг/дл. Середнє співвідношення молоко:плазма в 3 випадках було наступним: 0,14, 0,16 та 0,43, відповідно. При іншому дослідженні середнє співвідношення молоко:плазма становило 0,45. Ці низькі рівні, в порівнянні з іншими бета-блокаторами, виникають, ймовірно, внаслідок високого рівня зв’язування з білками в плазмі матері (80%). Підраховано, що при прийомі  мамою дози 240 мг/день немовля вагою 3 кг отримає дозу 0,07 мг/кг з 500 мл молока. Припускається, що така кількість не є клінічно значимою.

Рекомендується моніторувати немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні на предмет брадикардії та інших ознак бета-блокади, хоча такі явища не часто зустрічаються.

Американська академія педіатрії класифікує окспренолол як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 24.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!