МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТИЛДОПА

Група/призначення:

Антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії. Діє на центральні механізми регуляції артеріального тиску; проникає через гематоенцефалічний бар’єр; метаболізується з утворенням α-метилнорадреналіну, що в ЦНС стимулює постсинаптичні α-адренорецептори нейронів стовбура мозку, що, в свою чергу, призводить до пригнічення вазомоторного центру; гіпотензивний ефект при довгостроковому прийомі пов’язаний зі зниженням загального периферичного опору судин; хвилинний об’єм крові змінює мало; підвищує швидкість клубочкової фільтрації та нирковий кровообіг, знижує рівень реніну в плазмі крові; викликає також помірне зменшення серцевого викиду та ЧСС; дія препарату проявляється через 2 години після застосування та триває 24-48 годин.

Покази: артеріальна гіпертензія (легка та помірна), артеріальна гіпертензія вагітних.

Альтернативні назви / синоніми: альдомет, альфадопа, допегіт, допанол, екібар.
Діюча речовина: метилдопа.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування при вагітності; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Використовується для лікування гіпертензії при вагітності. Відсутня інформація про ризик для плода при такому лікуванні.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей, щурів та кролів з використанням доз, які в 1,4, 0,2 та 1,1 рази перевищували рекомендовану для людини. При цьому негативного впливу на плоди не спостерігали.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Метилдопа проникає через плаценту з отриманням концентрації у плода, аналогічній до рівня в материнській сироватці.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував тільки 1 пару мати-дитина з впливом метилдопи в І триместрі; вроджені вади не виявлені.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками виявлено 242 новонароджених, які зазнали впливу метилдопи в І триместрі вагітності. Зареєстровано 11 (4,5%) великих вроджених вад при очікуваних 10. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 1/2 вроджені вади серцево-судинної системи, 1/1, полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 1/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/1 гіпоспадія. Ці дані не підтримують асоціації між вродженими вадами та препаратом.

Після впливу метилдопи в І триместрі спостерігали зменшення внутрішньочерепного об’єму. При обстеженні у віці 4 років у дітей не виявили асоціації між меншим розміром голови та розумовою відсталістю.

Рев’ю 1157 вагітних з гіпертензією не виявило несприятливого впливу від лікування метилдопою. Повідомили про зниження систолічного тиску на 4-5 мм рт.ст. у 24 немовлят в перші 2 дні після пологів.

В одному випадку прийому мамою метилдопи протягом вагітності народилась дитина з наступними вродженими вадами розвитку: вроджена вада серця, відсутня ліва нирка, гіпоспадія. Мати також приймала кломіфен (синтетичний стимулятор овуляції) в І триместрі.

Застосування препарату під час вигодовування:

Метилдопа проникає в грудне молоко в невеликій кількості. Повідомляється про 4 жінок, які приймали препарат в дозах 750-2000 мг/день, при цьому рівень вільної та зв’язаної метилдопи в молоці складав 0,1 та 0,9 мкг/мл.

Американська академія педіатрії вважає метилдопу сумісною з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Не виявлено порушення фертильності у самок та самців щурів при дозі, яка складає 0,2 від рекомендованої для людини. При вищих дозах (0,5 та 1 від рекомендованої для людини) у самців щурів спостерігали зменшення кількості і  рухливості сперматозоїдів та індексу фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 21.09.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.10.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!