МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СУЛКОНАЗОЛ

Група/призначення:

Протигрибковий засіб для місцевого застосування; похідне імідазолу. Покази: грибкові інфекції різної локалізації.

Альтернативні назви/синоніми: немає.
Діюча речовина: сулконазол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання сулконазолу при вагітності у людини. При пероральному введенні препарат виявився ембріотоксичним та подовжував вагітність в одного виду тварин. Системне всмоктування сулконазолу виявилось набагато вищим, ніж очікується при місцевому застосуванні. Сулконазол частково всмоктується, кількість, яка досягає плазми залежить від дози та застосування (місця нанесення). Наслідки такого впливу невідомі.

Одне дослідження повідомило про істотне підвищення ризику самовільного переривання вагітності при лікуванні вагінозу в І триместрі препаратами, які пригнічують плацентарну ароматазу (клотримазол, міконазол). Сулконазол є більш потужним інгібітором плацентарної ароматази. Доки не буде отримано більше інформації, найдоцільнішою рекомендацією є уникнення застосування сулконазолу в І триместрі для лікування вагініту або нанесення на великі ділянки шкіри в будь-якому терміні вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів сулконазол проникає через плаценту, призводячи до концентрації у плода на рівні материнської. Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів з дозами до 60 мг/кг/день дорослим особинам. При цьому не було виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку, попри значну материнську токсичність при дозах, вищих від 3 мг/кг/день. Як у щурів, так і в кролів при високих дозах зростала частота самовільних переривань/резорбції, що відповідає загальній токсичності препарату при таких дозах. При токсичних дозах (10 мг/кг/день) у щурів відзначали пригнічення фертильності у самців та подовження естрального циклу у самок.

Сулконазол проникає до молока в щурів і може в ньому накопичуватися, однак, при цьому не спостерігали несприятливих наслідків у потомства.

В інструкції до препарату зазначається, що неопубліковані дані продемонстрували затримку настання пологів та загибель деяких дитинчат  щурів, які отримували пероральну дозу, що в 125 разів перевищує клінічну.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини при вагітності.

Приблизно 10% дози, нанесеної на шкіру, системно всмоктується. Препарат доступний у вигляді 1% крему, таким чином, з кожного граму, нанесеного на шкіру, всмоктується 1 мг сулконазолу, що становить приблизно 0,02 мг/кг середньої ваги дорослого.

При дослідженні 1988 року 7 дорослим наносили 2 аплікації по 4,5 грам 1% крему сулконазолу, міченого радіоактивним ізотопом, на шкіру живота в 0 та 12 годин. Далі це місце нанесення очистили і знову нанесли крем через 24 години і далі кожні 24 години протягом 3 днів. В плазмі визначався радіоактивний ізотоп через 8-96 годин з піком на 24 годині. Загальне всмоктування визначили на рівні 8,7-11,3% від загальної дози, що є найвищим показником при порівнянні з іншими похідними імідазолу.

Невідомо чи сулконазол проникає до плаценти, його молекулярна вага це припускає. Однак, доза препарату та місце нанесення  відіграють визначальну роль у визначенні кількості, яка проникне через плаценту до ембріона/плода.

Дослідження 2002 року оцінювало найчастіше вживані при вагітності протигрибкові препарати, похідні азолу щодо потенційного пригнічення ними плацентарної ароматази – фермента, який має вирішальне значення в продукції естрогену та підтримці вагітності. Автори без наведення доказів припустили, що ембріотоксичність у тварин та людини можна пояснити саме цим ефектом. Однак, попереднє дослідження інформує про вагітність, яка тривала навіть при важкому фетальному та плацентарному дефіциті ароматази (<0,3% від контрольного), викликаному рідкісним генетичним дефектом. В цьому випадку і мати, і плід мали надмірне оволосіння (вірилізацію) через зниження перетворення андрогенів на естрогени. Оскільки вагітність підтримувалась і наступила вірилізація, було припущено, що основною функцією плацентарної ароматази є захист матері та плода від впливу наднирникових андрогенів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування сулконазолу при грудному вигодовуванні. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока. Як зазначалось вище, препарат системно всмоктується, проте результати такого впливу на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, невідомі.

Проте, оскільки системна абсорбція сулконазолу перевищує таку всіх інших протигрибкових, похідних імідазолу, в період лактації, якщо мама потребує такого місцевого лікування, перевагу слід надавати іншим препаратам цієї групи.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 27.02.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.02.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!