МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КЛОТРИМАЗОЛ

Група/призначення:

Протигрибкові засоби, що застосовуються в гінекології, похідні імідазолу.

Альтернативні назви/синоніми: лотримін, міцелекс.
Діюча речовина: клотримазол.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних, отриманих в експериментах на тваринах та досвіду застосування у людини, не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку при лікуванні клотримазолом. При вагінальному застосуванні біля 3-10% клотримазолу всмоктується до системного кровотоку.

Три великі наглядові дослідження не виявили асоціації між клотримазолом та вродженими вадами. Однак, одне дослідження повідомило про істотне підвищення ризику самовільного переривання вагітності при лікуванні вагінозу в І триместрі. Доки не буде отримано більше інформації, найдоцільнішою рекомендацією є уникнення застосування клотримазолу в І триместрі для лікування вагініту або нанесення на великі ділянки шкіри в будь-якому терміні вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією при експериментах на щурах, мишах, кролях препарат не продемонстрував тератогенності.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Відсyтня інформація про асоціацію клотримазолу з вродженими вадами розвитку. При місцевому/вагінальному застосуванні абсорбція мінімальна.

Проводився ретроспективний аналіз в групі 6564 дітей, народжених від 104339 жінок в лікарнях штату Мічіган (США) за період 1980-1983 років. Лікування вагініту в І триместрі клотримазолом проводилось у 74 з 6564 народжень в групі з вроджених вад розвитку та в 1012 – в групі з 97775 випадків без вроджених аномалій. Відносний ризик вроджених вад в групі клотримазолу становить 1,09 (95% ДІ 0,9-1,4). Ризик самовільного переривання вагітності встановлено на підставі 112 випадків впливу клотримазолу серед 4264 абортів в порівнянні з 1086 випадками впливу клотримазолу серед 55736 пологів. Хоча не виявлено підвищення відносного ризику вроджених вад, це дослідження не виключає можливості асоціації зі специфічними вродженими вадами.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 2624 новонароджених, які зазнали впливу клотримазолу (вагінальне застосування в І триместрі). Зареєстровано 118 (4,5%) великих вроджених вад розвитку при очікуваних 112. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): серцево-судинної системи – 27/26; полідактилії – 9/7; розщілини хребта – 3/1; орофаціальних розщілин – 4/4; редукційних вад кінцівок – 1 /4; гіпоспадії – 6/6. Ці дані не підтримують асоціації препарату з вродженими вадами.

Для оцінки потенційного токсичного впливу вагінально або місцево застосованого клотримазолу використано дані Угорського дослідження випадок-контроль щодо запобігання вроджених вад розвитку (Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities, 1980-1992 рр.). Хоча клотримазол не асоціювався з підвищеним ризиком будь-якої вродженої вади (у плодів та народжених живими), висловлено припущення про зниження частоти крипторхізму (співвідношення шансів 0,72, 95% ДІ 0,54-0,95).

Дослідження 2002 року оцінювало найчастіше вживані при вагітності протигрибкові препарати, похідні азолу щодо потенційного пригнічення ними плацентарної ароматази – фермента, який має вирішальне значення в продукції естрогену та підтримці вагітності. Автори без наведення доказів припустили, що ембріотоксичність у тварин та людини можна пояснити саме цим ефектом. Однак, попереднє дослідження інформує про вагітність, яка тривала навіть при важкому фетальному та плацентарному дефіциті ароматази (<0,3% від контрольного), викликаному рідкісним генетичним дефектом. В цьому випадку і мати, і плід мали надмірне оволосіння (вірилізацію) через зниження перетворення андрогенів на естрогени. Оскільки вагітність підтримувалась і наступила вірилізація, було припущено, що основною функцією плацентарної ароматази є захист матері та плода від впливу наднирникових андрогенів.

Було зроблено припущення, що призначення клотримазолу при вагітності істотно знижує пропорцію передчасних пологів через ефективне лікування кандидозу  у вагітних. Цей висновок підтримано дослідженням 2009 року, яке продемонструвало зменшення частоти передчасних пологів (7,5% проти 9,3%) у жінок, яких лікували клотримазолом та ампіциліном від бактеріального вагінозу. Лікування вагітних без підтвердженого бактеріального вагінозу також зменшувало частоту передчасних пологів. В цих вагітних не виявлено підвищеного ризику вроджених вад.

Застосування препарату під час вигодовування:

При наявності молочниці у немовляти, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, використовують короткий курс лікування клотримазолом – нанесення його на соски матері (5 аплікацій). Така терапія не призводить до  побічних наслідків ні в матері, ні в плода.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.02.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 15.02.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!