МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНСУКСИМІД

Група/призначення: протисудомний засіб.

Це суксимідний антиконвульсант, вилучений з ринку в США. Це був перший препарат цієї групи для лікування абсансів, на сьогодні вважається найменш ефективним і найтоксичнішим з усіх суксимідів. Інші препарати цієї групи: етосуксимід і метсуксимід.

Альтернативні назви / синоніми: мілонтін.
Діюча речовина: фенсуксимід.
Рекомендації при вагітності:

Дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані від експериментальних тварин; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Препарат підвищує частоту вроджених вад у мишей. Досвід застосування у людини обмежений, доступна інформація про 3 випадки вроджених вад розвитку. Однак, в цих випадках вагітні також приймали інші ліки, тому встановити асоціацію між фенсуксимідом та вродженими вадами неможливо. Відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Фенсуксимід був тератогенним у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений. Невідомо, чи фенсуксимід проникає через плаценту в людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає.

У людини наступні аномалії плода були ідентифіковані при 3 вагітностях: невизначені геніталії, пахова кила, пілоростеноз. Вагітні жінки знаходились на політерапії, тому встановити причинно-наслідкового зв’язку не має можливості.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 19.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...