МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

МЕТСУКСИМІД

Група/призначення: протисудомний засіб.

Це суксимідний антиконвульсант для лікування petit mal. Інші препарати цієї групи: етосуксимід і фенсуксимід.

Альтернативні назви / синоніми: целонтин.
Діюча речовина: метсуксимід.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані від експериментальних тварин; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Повідомляється про використання метсуксиміду в І триместрі вагітності тільки в 5 випадках без несприятливих наслідків для плодів. Метсуксиміду притаманний значно менший тератогенний потенціал, ніж препаратам класу оксазолідинонів (триметадіон). Суксимідні антиконвульсанти визнані препаратами вибору для лікування petit mal в І триместрі. Крім того, новіші антисудомні препарати почали використовувати при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Препарат був тератогенним у мишей при використанні 14-кратної рекомендованої для людини дози, підвищуючи частоту скелетних та кардіоваскулярних аномалій.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Про використання метсуксиміду в І триместрі повідомлено тільки в 5 випадках. В одному випадку виникла фатальна неонатальна кровотеча в немовляти, мама якого лікувалась метсуксимідом протягом вагітності. Таке ускладнення спостерігається у немовлят жінок, які протягом вагітності лікуються антиконвульсантами. В інших випадках з використанням метсуксиміду несприятливих наслідків не відзначали. Хоча метсуксимід не асоціювався з несприятливими наслідками у людини, він не часто використовується при вагітності, оскільки споріднена сполука – етосуксимід – вважається більш ефективним в лікуванні petite mal.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Інші препарати цього класу класифікуються як сумісні з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 19.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...