МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТСУКСИМІД

Група/призначення: протисудомний засіб.

Це суксимідний антиконвульсант для лікування petit mal. Інші препарати цієї групи: етосуксимід і фенсуксимід.

Альтернативні назви / синоніми: целонтин.
Діюча речовина: метсуксимід.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані від експериментальних тварин; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Повідомляється про використання метсуксиміду в І триместрі вагітності тільки в 5 випадках без несприятливих наслідків для плодів. Метсуксиміду притаманний значно менший тератогенний потенціал, ніж препаратам класу оксазолідинонів (триметадіон). Суксимідні антиконвульсанти визнані препаратами вибору для лікування petit mal в І триместрі. Крім того, новіші антисудомні препарати почали використовувати при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Препарат був тератогенним у мишей при використанні 14-кратної рекомендованої для людини дози, підвищуючи частоту скелетних та кардіоваскулярних аномалій.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Про використання метсуксиміду в І триместрі повідомлено тільки в 5 випадках. В одному випадку виникла фатальна неонатальна кровотеча в немовляти, мама якого лікувалась метсуксимідом протягом вагітності. Таке ускладнення спостерігається у немовлят жінок, які протягом вагітності лікуються антиконвульсантами. В інших випадках з використанням метсуксиміду несприятливих наслідків не відзначали. Хоча метсуксимід не асоціювався з несприятливими наслідками у людини, він не часто використовується при вагітності, оскільки споріднена сполука – етосуксимід – вважається більш ефективним в лікуванні petite mal.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Інші препарати цього класу класифікуються як сумісні з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 19.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!