МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНОБАРБІТАЛ

Група /призначення:

Седативний, антиконвульсант, снодійний. Антагоніст фолієвої кислоти.

Альтернативні назви / синоніми: люмінал.
Діюча речовина (-ни): фенобарбітал.
Рекомендації при вагітності:

Не рекомендується як седативний чи снодійний засіб, однак ризик відміни як антиконвульсанта при епілепсії  переважає ризик формування вроджених вад.

Рекомендації при лактації:

Небезпечний при годуванні грудьми  (потенційно токсичний).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

З метою седації не рекомендується, хоча седативні дози не викликають, як правило, структурних аномалій. Однак, вони можуть спричинити геморагічний синдром і звикання, що супроводжується синдромом відміни у новонародженого. При тривалому застосуванні як антиконвульсанта, необхідно зважувати ризик тератогенності, тобто формування великих і малих вроджених вад, проти ризику для матері та ризику ушкодження плода під час приступу конвульсій у вагітної. Вважається, що останній переважає у випадку відміни препарата. З урахуванням співвідношення ризик: користь перевагу віддають продовженню прийому препарата на найменшому рівні дозування, який контролює (тобто, не допускає або мінімізує) конвульсії.

Інформація щодо досліджень на тваринах:  

Має менше значення, так як відомо достатньо клінічних спостережень та досліджень. Ефект пренатального  дозо- та статево-залежний ефект на біоелектричну активність мозку. Доза 40 мг/кг/добу виявляла довготривалий ефект на потомство у вигляді затримки статевого дозрівання, порушення статевої гормональної сфери. Ці зміни продовжувалися до дорослого життя, що вказує на можливість перинатального застосування фенобарбітала спричиняти статеві дисфункції і неплідність у зрілих тварин.

Інформація щодо впливу на плід:

На сьогодні існує багато свідчень про тератоґенну дію фенобарбітала, самого або в комбінації з фенітоїном та іншими антиконвульсантами. Згідно з даними літератури, вагітна жінка, хвора епілепсією, яка приймає фенобарбітал в комбінації з іншими антиконвульсантами, має в 2-3 рази вищий ризик народити дитину з вродженими аномаліями в порівнянні з загальною популяцією.

Ряд досліджень, зокрема, проспективне дослідження 2001 року, доводять, що саме антиконвульсанти є причиною народження дітей з вродженими вадами вагітними з епілепсією, лікованими протисудомними препаратами. Діти, які отримували in utero фенобарбітал, сам або в комбінації з карбамазепіном, зазнають порушення пізнавального розвитку в порівнянні з дітьми неепілептичних матерів. Згідно з дослідженнями, проведеними серед фінських дітей, індекс інтелектуального розвитку був достовірно знижений серед дітей епілептичних матерів, які отримували антиконвульсанти, в т.ч. фенобарбітал, в порівнянні з дітьми контрольної групи.  Інтелектуальні індекси були значно знижені у тих дітей, які демонстрували 7 і більше «малих» аномалій. Дослідження 2000 р виявило зниження обводу голови (33,8 см) у новонароджених, матері яких отримували під час вагітності комбінацію фенобарбітала з фенітоїном. Доведено асоціацію кардіоваскулярних аномалій та розщеплення губи і піднебіння з перинатальною експозицією на фенобарбітал. Фенобарбітал,як і ряд інших антиконвульсантів, належить до антагоністів фолієвої кислоти, які пришвидшують її розпад в організмі.

Фенобарбітал може викликати ранню геморагічну хворобу новонародженого, що, імовірно, можна пояснити активацією ряду мікросомальних ензимів печінки плода, що, в свою чергу, знижує і так низький рівень вітаміну К.

Застосування препарату під час вигодовування (короткий висновок):

Фенобарбітал проникає в грудне молоко. Співвідношення концентрації молоко : плазма становить 0,4-0,6. Через повільніше виведення фенобарбіталу з організму немовляти можливе його накопичення, так що рівень препарата в крові немовляти може перевищити рівень в крові матері. Рекомендується, по можливості, проводити моніторинг рівня фенобарбіталу в крові немовляти на грудному годуванні у випадку необхідності прийому матір’ю з протисудомною метою. Раптове відлучення від грудного годування в цьому випадку може викликати синдром відміни у немовляти, що супроводжується збудженням, підвищеною рефлекторною збудливістю,а також може проявлятися приступами конвульсій у дитини. Призначення фенобарбіталу дитині припиняє симптоми.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): 

В деяких дослідженнях фенобарбітал викликав розлади репродуктивної функції у самців щурів, що супроводжувалося зниженням рівня тестостерону. В той же час, відсутні дані щодо впливу фенобабіталу на репродуктивну функцію у людей.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 09.11.2015 р.:
Ю.С. Коржинський, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Переглянуто редакційною колегією 03.02.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!