МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЕКСАХЛОР-ЦИКЛОГЕКСАН

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки, інсектицид. Гексахлор-циклогексан (ГХЦ) – термін, який вживається для трьох ізомерних сполук: альфа, бета і гама. Гама-ізомер більш відомий під назвою ліндан.

Альтернативні назви/синоніми:

Альфа-гексахлор-циклогексан, бета-гексахлор-циклогексан, гама-гексахлор-циклогексан.

Діюча речовина: гесахлор-циклогексан.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Інформація про вплив ГХЦ при вагітності дуже обмежена (див. статтю Ліндан).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У плодів мишей ізомери ГХЦ накопичуються у селезінці, тимусі, нирках з ознаками впливу на імунну систему дитинчат. Проникає через плаценту у дельфінів.

Інформація щодо впливу на плід:

Ці сполуки присутні в пуповинній крові в концентрації, пропорційній материнській.

Клінічні дослідження свідчать про підвищення концентрації в крові, плаценті, пуповинні хлорорганічних інсектицидів, включно з ізомерами ГХЦ, у жінок з мертвонародженнями, маловаговими новонародженими, дітьми з дефектами нервової трубки (ДНТ: аненцефалія, розщілина хребта, енцефалоцеле). Проте ці повідомлення не доводять причинно-наслідкового зв’язку. Наприклад, цілком можливо, що підвищення концентрації хлорорганічних сполук виникало в результаті втрати життєздатності плода, або що харчування з підвищеним рівнем цих сполук призводить до зниження ваги новонароджених.

Дослідження частоти ДНТ в Китаї, де поширеність цих вроджених вад висока, виявило підвищений ризик ДНТ, асоційований з підвищенням рівня альфа-ГХЦ, але не бета-ГХЦ.

Індійські дослідники повідомили про те, що певні генетичні фактори можуть контролювати затримку розвитку плодів у жінок з підвищеним рівнем хлорорганічних пестицидів, включно з ГХЦ.

Повідомлення 2014 року на основі обстеженої когорти з 1933 жінок інформує про зворотну асоціацію між гестаційною гіпертензією та прееклампсією і концентрацією ГХЦ та інших хлорорганічних сполук.

Дослідження 2008 року на Менорці (один з Балеарських островів у Середземному морі) повідомляє про кореляцію між підвищенням рівня тиреотропного гормону у новонароджених та концентрацією в пуповинній крові бета-ГХЦ. Корекція на вживання йоду не вплинула на кореляцію.

 Застосування препарату під час вигодовування: 

Ізомери ГХЦ виявляються в грудному молоці.

Особливо високі концентрації спостерігали у грудному молоці жінок з індійського субконтиненту – біля 0,01 ppm (частин на мільйон, parts per million), співвідношення молоко:плазма – біля 20.

Середня концентрація ГХЦ в молоці жінок з Шанхаю у 2011-2012 роках становила 41,5 нг/г ліпідів.

Відсутні докази несприятливого впливу на немовлят таких концентрацій, особливо, коли мова йде про користь грудного вигодовування.

Один аналіз свідчить, що при відсутності додаткового впливу концентрація бета-ГХЦ та інших хлорорганічних сполук в грудному молоці знижується протягом першого місяця лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження у щурів з охопленням трьох поколінь не виявило несприятливого впливу на розвиток та репродукцію. Бета-ГХЦ проявив слабку естрогенну активність у гризунів.

При пероральному введенні агенту продемонстровано атрофію яєчників у самок щурів при дозі 250 мг/кг на фоні вираженої токсичності.

У жінок з проблемами плідності виявлено вищі концентрації хлорованих вуглеводнів, включно з ізомерами ГХЦ: у фолікулярній рідині та цервікальному слизі у тих жінок, які залишились неплідними в порівнянні з тими, що все ж таки завагітніли.

У самців щурів доза 250 мг/кг призводила до атрофії яєчок. При введенні перорально протягом 45 днів дози 5 та 50 мг/кг/день також виникала тестикулярна токсичність у щурів. Тестикулярну атрофію також спостерігали у щурів, які з харчуванням отримували 1500 ppm технічних ГХЦ.

Плідність зменшувалась, а домінанта летальність (домінантний летальний тествивчення здатності препарату індукувати мутації) зростала у самців мишей, які з харчуванням отримували 500 ppm ГХЦ протягом 8 місяців.

Індійське дослідження 2010 року повідомляє про підвищення частоти делецій Y-хромосоми у чоловіків з підвищеним рівнем ГХЦ в спермі.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 10.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...