МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАБАЗИТАКСЕЛ

Назва англійською мовою:  cabazitaxel.
Група/призначення:

Антинеопластичний (антимітотичний таксоїд).

Альтернативні назви / синоніми: жевтана/джевтана.
Діюча речовина: кабазитаксел.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання кабазитакселу в період вагітності у людини. Дані від двох видів експериментальних тварин припускають ризик на фоні впливу, значно нижчого від отримуваного в людини, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Відсутність досвіду зрозуміла, оскільки показами до призначення препарату є рак простати, проте існує ймовірність використання для лікування інших новоутворень.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів разова добова доза в період органогенезу, яка призводила до пікової концентрації 0,02-0,06 від показника  у пацієнтів з раком на фоні рекомендованої дози, спричиняла ембріо-фетальну токсичність, яка полягала у постімплантаційних втратах, загибелі ембріонів та плодів. На фоні дози на рівні 0,02 від рекомендованої для людини спостерігали зниження середньої ваги плодів, що асоціювалось із затримкою скелетної осифікації. У щурів та кролів у випадку використання рівня впливу, значно нижчого від очікуваного в людини, не відзначали аномалій плода.

У плодів кролів також спостерігали аналогічні ефекти (токсичний вплив на ембріон/плід та аборти). Довготривалих досліджень карциногенності не проводилось. В одному дослідженні препарат продемонстрував кластогенність, в тестах на мутагенність – як позитивні, так і негативні результати.

Кабазитаксел призводить до підвищення частоти преімплантаційних втрат та ранніх резорбцій у щурів, не впливаючи на поведінку при паруванні чи здатність завагітніти у самок.

Мультициклічні дослідження продемонстрували атрофію матки та некроз corpora lutea у самок щурів. У самців щурів не спостерігали впливу на поведінку при паруванні або фертильність, але при використанні вищих доз відмічали дегенерацію насіннєвого міхура та атрофію насінних канальців в яєчках. У собак відмічали мінімальну тестикулярну дегенерацію.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат вводиться у вигляді 1-годинної внутрішньовенної інфузії кожні 3 тижні, це антимітотичний агент, з того ж класу препаратів, що й  доцетаксел та паклітаксел.

Призначається в комбінації з преднізоном для лікування гормонорефрактерного метастатичного раку простати, попередньо лікованого схемою з доцетакселом.

Кабазитаксел отримують шляхом напівсинтезу з попередником, екстрагованим з хвої тису. Препарат екстенсивно метаболізується до 20 метаболітів, 3 з яких є активними. Рівень зв’язування з білками плазми у людини становить 89-92%, переважно з альбуміном (82%) та ліпопротеїдами. Препарат рівномірно розподіляється між кров’ю та плазмою. Період напіввиведення становить 95 годин.

Невідомо, чи кабазитаксел або його активні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага, помірне зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають трансфер препарату до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання кабазитакселу в період лактації у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі. У дорослих препарат може спричиняти виражений багатосистемний токсичний вплив. Хоча кабазитаксел призначений для лікування раку простати, його можуть використовувати і для терапії інших пухлин.

У такому випадку, якщо жінка приймає цей препарат, найбезпечнішою рекомендацією є відмова від грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 28.11.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!