МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАБАЗИТАКСЕЛ

Назва англійською мовою:  cabazitaxel.
Група/призначення:

Антинеопластичний (антимітотичний таксоїд).

Альтернативні назви / синоніми: жевтана/джевтана.
Діюча речовина: кабазитаксел.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання кабазитакселу в період вагітності у людини. Дані від двох видів експериментальних тварин припускають ризик на фоні впливу, значно нижчого від отримуваного в людини, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Відсутність досвіду зрозуміла, оскільки показами до призначення препарату є рак простати, проте існує ймовірність використання для лікування інших новоутворень.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів разова добова доза в період органогенезу, яка призводила до пікової концентрації 0,02-0,06 від показника  у пацієнтів з раком на фоні рекомендованої дози, спричиняла ембріо-фетальну токсичність, яка полягала у постімплантаційних втратах, загибелі ембріонів та плодів. На фоні дози на рівні 0,02 від рекомендованої для людини спостерігали зниження середньої ваги плодів, що асоціювалось із затримкою скелетної осифікації. У щурів та кролів у випадку використання рівня впливу, значно нижчого від очікуваного в людини, не відзначали аномалій плода.

У плодів кролів також спостерігали аналогічні ефекти (токсичний вплив на ембріон/плід та аборти). Довготривалих досліджень карциногенності не проводилось. В одному дослідженні препарат продемонстрував кластогенність, в тестах на мутагенність – як позитивні, так і негативні результати.

Кабазитаксел призводить до підвищення частоти преімплантаційних втрат та ранніх резорбцій у щурів, не впливаючи на поведінку при паруванні чи здатність завагітніти у самок.

Мультициклічні дослідження продемонстрували атрофію матки та некроз corpora lutea у самок щурів. У самців щурів не спостерігали впливу на поведінку при паруванні або фертильність, але при використанні вищих доз відмічали дегенерацію насіннєвого міхура та атрофію насінних канальців в яєчках. У собак відмічали мінімальну тестикулярну дегенерацію.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат вводиться у вигляді 1-годинної внутрішньовенної інфузії кожні 3 тижні, це антимітотичний агент, з того ж класу препаратів, що й  доцетаксел та паклітаксел.

Призначається в комбінації з преднізоном для лікування гормонорефрактерного метастатичного раку простати, попередньо лікованого схемою з доцетакселом.

Кабазитаксел отримують шляхом напівсинтезу з попередником, екстрагованим з хвої тису. Препарат екстенсивно метаболізується до 20 метаболітів, 3 з яких є активними. Рівень зв’язування з білками плазми у людини становить 89-92%, переважно з альбуміном (82%) та ліпопротеїдами. Препарат рівномірно розподіляється між кров’ю та плазмою. Період напіввиведення становить 95 годин.

Невідомо, чи кабазитаксел або його активні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага, помірне зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають трансфер препарату до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання кабазитакселу в період лактації у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі. У дорослих препарат може спричиняти виражений багатосистемний токсичний вплив. Хоча кабазитаксел призначений для лікування раку простати, його можуть використовувати і для терапії інших пухлин.

У такому випадку, якщо жінка приймає цей препарат, найбезпечнішою рекомендацією є відмова від грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 28.11.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...