МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНЦИКЛІДИН

Група/призначення:

Галюциноген, поширюється нелегально.

Альтернативні назви / синоніми: РСР.

«Вуличні» назви: Peace pill, ангельський пил (Angel dust), HOG, Killer weed, KJ, Embalming fluid, Rocker fuel, Sherms.

Діюча речовина: фенциклідин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча фенциклідин не призводить до виникнення структурних аномалій, використання при вагітності асоціюється з функціональними/нейроповедінковими змінами.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Несприятливий вплив фенциклідину на плід продемонстровано в експериментальних тварин. Препарат підвищує частоту вроджених аномалій у щурів та мишей, але слід зазначити, що у тварин використовували дози, токсичні для матерів. Аномалії включали скелетні дисплазії та розщілину піднебіння.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Вплив на плід продемонстровано у людини з плацентарним метаболізмом препарату.

Кількісний аналіз сечі двох новонароджених виявив рівень фенциклідину ≥75 нг/дл до 3 днів після народження. У 24 (12%) жінок з 200 обстежених в госпіталі Лос-Анжелеса рівень фенциклідину в пуповинній крові коливався від 0,10 до 5,80 нг/мл. Концентрація в пуповині була вдвічі вищою за показник в материнській крові – 1215 проти 514 пг/мл в однієї жінки, яка нібито прийняла останню дозу приблизно за 53 дні до пологів. Рівень препарату в сечі новонародженого становив 5841 пг/мл.

Відносно невелика кількість досліджень вивчала вплив фенциклідину при вагітності, проте, насправді, такий вплив є більш поширеним. В госпіталі Клівленда протягом 9 місяців у 1980-1981 роках проводився постійний скринінг вагітних, який виявив вплив фенциклідину при 30 з 519 (5,8%) жінок. Надалі в цьому ж госпіталі проводився скринінг 2327  жінок в період 1981-1982 років щодо впливу фенциклідину. Тільки в 19 (0,8%) були позитивні тести з сечею, але до 256 (11%) або більше мали би позитивні результати при частішому обстеженні. Дослідження в Лос-Анжелесі, згадане вище, виявило 12% жінок з таким впливом. Однак, специфічність такого хімічного скринінгу є сумнівною.

Більшість вагітностей, при яких матері вживали фенциклідин, очевидно закінчились народженням здорових дітей. Однак, повідомлення про 4 новонароджених вказують на можливі довгострокові ураження:

  • Пригнічення при народженні, знервованість, гіпертонус, проблеми з годуванням (2 немовлята);
  • Дратівливість при народженні, проблеми з годуванням, слабкий смоктальний рефлекс (одна дитина);
  • Трикутна форма обличчя із загостреним підборіддям, вузький мандибулярний кут, антимонголоїдний розріз очей, слабкий контроль голови, ністагм, нездатність утримувати погляд, респіраторний дистрес, гіпертонус, знервованість (одна дитина);

Дратівливість, знервованість, гіпертонус, порушення годування були частими ознаками в уражених немовлят. У випадку мальформованої дитини причинного зв’язку з препаратом не встановлено. Жінка також приймала марихуану – відомий тератоген в деяких видів тварин. Однак, марихуана не вважається тератогеном для людини.

Дослідження, опубліковане у 1992 році описало вплив фенциклідину на культуру нейронів кори головного мозку людини. Високі рівні препарату призводили до прогресуючої дегенерації та загибелі нейронів, в той час як сублетальні концентрації пригнічували ріст аксонів. Оскільки центральна нервова система плода може накопичувати та зберігати фенциклідин, ці результати припускають, що вплив препарату в період вагітності може призводити до глибокого порушення функції.

У 9 немовлят, народжених матерями, які приймали фенциклідин в період вагітності, спостерігали нейроповедінкові порушення. Це було більш вираженим в порівнянні з контрольною групою та дітьми з пренатальним впливом опіатів, седативних, стимулюючих препаратів або комбінації пентазоцину з тріпеленаміном (суміш Ts and Blues). Однак, у віці 2 років розумовий та психомоторний розвиток всіх дітей з впливом препаратів, включно з фенциклідином, був аналогічним показникам контрольної групи.

Одне дослідження щодо вживання фенциклідину в період вагітності ідентифікувало 23 випадки зловживання і порівняло результати цих вагітностей з відповідною контрольною групою. Не виявлено істотного зниження ваги новонароджених, асоційованого з фенциклідином. Жінки, які зловживали фенциклідином частіше палили, вживали алкоголь та марихуану. Також в цій групі жінок знайдено вищу частоту сифілісу, діабету, зловживання іншими препаратами.

Можливими постнатальними проявами материнського вживання фенциклідину є знервованість, гіпертонія, блювота, діарея. Численні помірно виражені порушення поведінки та розвитку виявлено у дітей дошкільного віку, чиї матері зловживали фенциклідином при вагітності. При двох інших дослідженнях із залученням 62 немовлят з впливом фенциклідину оцінка поведінки у віці 1 року не продемонструвала різниці в порівнянні з контрольною групою дітей.

Застосування препарату під час вигодовування:

Фенциклідин проникає до грудного молока. В однієї жінки, яка прийняла останню дозу за 40 днів до обстеження, виявлено 3,90 нг/мл препарату в грудному молоці. Жінка, яка вживає фенциклідин не повинна годувати дитину.

Американська академія педіатрії вважає фенциклідин протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.03.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидпт медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.03.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...