МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНЦИКЛІДИН

Група/призначення:

Галюциноген, поширюється нелегально.

Альтернативні назви / синоніми: РСР.

«Вуличні» назви: Peace pill, ангельський пил (Angel dust), HOG, Killer weed, KJ, Embalming fluid, Rocker fuel, Sherms.

Діюча речовина: фенциклідин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча фенциклідин не призводить до виникнення структурних аномалій, використання при вагітності асоціюється з функціональними/нейроповедінковими змінами.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Несприятливий вплив фенциклідину на плід продемонстровано в експериментальних тварин. Препарат підвищує частоту вроджених аномалій у щурів та мишей, але слід зазначити, що у тварин використовували дози, токсичні для матерів. Аномалії включали скелетні дисплазії та розщілину піднебіння.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Вплив на плід продемонстровано у людини з плацентарним метаболізмом препарату.

Кількісний аналіз сечі двох новонароджених виявив рівень фенциклідину ≥75 нг/дл до 3 днів після народження. У 24 (12%) жінок з 200 обстежених в госпіталі Лос-Анжелеса рівень фенциклідину в пуповинній крові коливався від 0,10 до 5,80 нг/мл. Концентрація в пуповині була вдвічі вищою за показник в материнській крові – 1215 проти 514 пг/мл в однієї жінки, яка нібито прийняла останню дозу приблизно за 53 дні до пологів. Рівень препарату в сечі новонародженого становив 5841 пг/мл.

Відносно невелика кількість досліджень вивчала вплив фенциклідину при вагітності, проте, насправді, такий вплив є більш поширеним. В госпіталі Клівленда протягом 9 місяців у 1980-1981 роках проводився постійний скринінг вагітних, який виявив вплив фенциклідину при 30 з 519 (5,8%) жінок. Надалі в цьому ж госпіталі проводився скринінг 2327  жінок в період 1981-1982 років щодо впливу фенциклідину. Тільки в 19 (0,8%) були позитивні тести з сечею, але до 256 (11%) або більше мали би позитивні результати при частішому обстеженні. Дослідження в Лос-Анжелесі, згадане вище, виявило 12% жінок з таким впливом. Однак, специфічність такого хімічного скринінгу є сумнівною.

Більшість вагітностей, при яких матері вживали фенциклідин, очевидно закінчились народженням здорових дітей. Однак, повідомлення про 4 новонароджених вказують на можливі довгострокові ураження:

  • Пригнічення при народженні, знервованість, гіпертонус, проблеми з годуванням (2 немовлята);
  • Дратівливість при народженні, проблеми з годуванням, слабкий смоктальний рефлекс (одна дитина);
  • Трикутна форма обличчя із загостреним підборіддям, вузький мандибулярний кут, антимонголоїдний розріз очей, слабкий контроль голови, ністагм, нездатність утримувати погляд, респіраторний дистрес, гіпертонус, знервованість (одна дитина);

Дратівливість, знервованість, гіпертонус, порушення годування були частими ознаками в уражених немовлят. У випадку мальформованої дитини причинного зв’язку з препаратом не встановлено. Жінка також приймала марихуану – відомий тератоген в деяких видів тварин. Однак, марихуана не вважається тератогеном для людини.

Дослідження, опубліковане у 1992 році описало вплив фенциклідину на культуру нейронів кори головного мозку людини. Високі рівні препарату призводили до прогресуючої дегенерації та загибелі нейронів, в той час як сублетальні концентрації пригнічували ріст аксонів. Оскільки центральна нервова система плода може накопичувати та зберігати фенциклідин, ці результати припускають, що вплив препарату в період вагітності може призводити до глибокого порушення функції.

У 9 немовлят, народжених матерями, які приймали фенциклідин в період вагітності, спостерігали нейроповедінкові порушення. Це було більш вираженим в порівнянні з контрольною групою та дітьми з пренатальним впливом опіатів, седативних, стимулюючих препаратів або комбінації пентазоцину з тріпеленаміном (суміш Ts and Blues). Однак, у віці 2 років розумовий та психомоторний розвиток всіх дітей з впливом препаратів, включно з фенциклідином, був аналогічним показникам контрольної групи.

Одне дослідження щодо вживання фенциклідину в період вагітності ідентифікувало 23 випадки зловживання і порівняло результати цих вагітностей з відповідною контрольною групою. Не виявлено істотного зниження ваги новонароджених, асоційованого з фенциклідином. Жінки, які зловживали фенциклідином частіше палили, вживали алкоголь та марихуану. Також в цій групі жінок знайдено вищу частоту сифілісу, діабету, зловживання іншими препаратами.

Можливими постнатальними проявами материнського вживання фенциклідину є знервованість, гіпертонія, блювота, діарея. Численні помірно виражені порушення поведінки та розвитку виявлено у дітей дошкільного віку, чиї матері зловживали фенциклідином при вагітності. При двох інших дослідженнях із залученням 62 немовлят з впливом фенциклідину оцінка поведінки у віці 1 року не продемонструвала різниці в порівнянні з контрольною групою дітей.

Застосування препарату під час вигодовування:

Фенциклідин проникає до грудного молока. В однієї жінки, яка прийняла останню дозу за 40 днів до обстеження, виявлено 3,90 нг/мл препарату в грудному молоці. Жінка, яка вживає фенциклідин не повинна годувати дитину.

Американська академія педіатрії вважає фенциклідин протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.03.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидпт медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.03.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!