МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРГЛУМІНОВА КИСЛОТА

Назва англійською мовоюcarglumic acid.
Група/призначення:

Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин в організмі та загальну травну систему.

Препарат Carbaglu в таблетках схвалений Агентством з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) у 2021 році для зниження високого рівня аміаку в крові (гіпераммоніємія) при рідкісному спадковому захворюванні – недостатності N-ацетилглутаматсинтетази (NAGS).

Carbaglu може призначатися лише фахівцем з порушень обміну речовин.

Альтернативні назви / синоніми: КАРБАГЛУ, карглумова кислота.
Діюча речовина: карглумінова кислота.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання карглумінової кислоти в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин свідчать про ризик у випадку застосування від періоду органогенезу до 21-го дня після пологів, частина цього ризику припадає на період лактації. Жінки з недостатністю N-ацетилглутаматсинтетази повинні отримувати лікування протягом всієї вагітності для попередження незворотного пошкодження нервової системи та смерті. Якщо вагітна потребує такого лікування, її слід інформувати про відсутність досвіду застосування у вагітних.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. В цих видів тварин пероральні дози до рівня 1,3 від максимальної рекомендованої стартової дози для людини, виходячи з площі поверхні тіла, призводили до токсичних проявів у матерів без впливу на розвиток ембріону/плода. Коли самкам щурів вводили таку дозу від періоду  органогенезу до 21-го дня після пологів спостерігали зниження виживання потомства на фоні найвищих доз та затримку росту на фоні всіх використаних доз.

Досліджень карциногенності не проводилось, препарат не був мутагенним в численних дослідженнях. У самок щурів на фоні 1,3 кратної до максимальної рекомендованої для людини стартової дози не відзначали впливу на фертильність та репродуктивну поведінку, як і у самців щурів при використанні 0,6 кратної дози відповідно.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат є структурним аналогом N-ацетилглутамату, доступний в таблетованій формі. Це додаткова терапія гострої та хронічної гіперамоніемії внаслідок недостатності N-ацетилглутаматсинтетази. Препарат частково метаболізується в кишечнику перед всмоктуванням. Рівень зв’язування з білками плазми не з’ясовано, середній термінальний період напіввиведення становить 5,6 годин.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту у людини. Його молекулярна вага та відносно довгий період напіввиведення припускають такий трансфер. Цей вплив може обмежуватись іонізацією при фізіологічному рН.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання карглумінової кислоти в період лактації у людини. Молекулярна вага препарату та відносно довгий термінальний період напіввиведення припускає екскрецію до грудного молока, але іонізація при фізіологічному рН може обмежувати вплив на немовля. Наслідки такого впливу на новонародженого на грудному вигодовуванні невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. First Generic Drug Approvals. U.S.FOOD & DRUG Administration (https://www.fda.gov/drugs/drug-and-biologic-approval-and-ind-activity-reports/first-generic-drug-approvals).

 

Адаптовано 10.01.2022 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.01.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!