МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРБЕНІЦИЛІН

Група/призначення:

Антибіотики. Напівсинтетичний пеніцилін.

Альтернативні назви / синоніми:

Інданил карбеніциліну натрієва сіль, геоцилін, карбецин, геопен, каріндаціллін.

Діюча речовина:

Карбеніциліну інданіл натрію.

Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Пеніциліни не були пов’язані з несприятливим результатом вагітності у людей.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Відповідно до деяких джерел карбеніцилін не був тератогенним у щурів та мишей. Маркування продукції повідомляє, що до 1000 мг/кг/день у щурів не спричинило жодних побічних репродуктивних впливів і що вагітні миші та мавпи, які отримували 200 та 500 мг/кг/добу, відповідно не показали жодних ознак шкідливого впливу на плід.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат проникає через плаценту і потрапляє у більшість тканин плода. Після внутрішньом’язового введення  4 г препарату середні пікові концентрації у пуповинній та материнській сироватках через 2 години були такими ж. Рівень у навколоплідних водах становив 7-11% материнської пікової концентрації.

У рамках Спільного перинатального проекту (Collaborative Perinatal Project). було моніторовано 50282 пари матір-дитина, 3546 з яких мали задокументований вплив похідних пеніциліну в І триместрі. З використанням у будь якому періоді вагітності було зазначено 7171 впливів. У жодній з цих груп не було знайдено свідчень щодо зв’язку впливу препарату і виникнення множинних чи поодиноких вроджених вад .

У спостережному дослідженні одержувачів медичної допомоги Мічігану, США (Michigan Medicaid recipients), яке включало 229101 завершених вагітностей, проведеного в період з 1985 по 1992 рік, 31 новонароджена дитина отримали вплив карбеніциліну у першому триместрі вагітності. Було виявлено п’ять (16,1%) великих вад (одна очікувана), одна з яких була вадою серцевосудинної системи (0,5 очікувана). Жодної аномалії не було виявлено у п’яти інших категоріях вад (незрощення тканин щелепно-лицевої ділянки, спинномозкова кила (аномалія розвитку хребта, яка характеризується неповним закриттям хребтового каналу), полідактилія, вкорочення кінцівок і гіпоспадія), виходячи з доступних даних. Втім кількість випадків є занадто мала, щоб робити будь які висновки.

Застосування препарату під час вигодовування:

У трьох жінок, яким одноразово ввели дозу 1грам карбеніциліну внутрішньом’язово концентрації у молоці коливалися у межах 0,1-0,24 мг/л у перші 6 годин з найвищим рівнем виявленим 4 години після введення препарату.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Маркування продукції повідомляє, що до 1000мг/кг/день у щурів не спричинило жодних порушень фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 08.09.2016 р.:
І.П. Гогоша, лікар-педіатр, працівник ОМНІ-Мережі для дітей, Україна.
Переглянуто редакційною колегією 09.09.2016 р.