МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АУРАНОФІН

Група/призначення: протиревматичний препарат.

Це базовий протиревматичний препарат, який модифікує перебіг захворювання, з вмістом золота 29%. Призначений для підтримки дорослих з активним класичним ревматоїдним артритом і недостатньою терапевтичною реакцією або не толерантністю до адекватної дози одного або більше не стероїдних протизапальних препаратів.

Альтернативні назви / синоніми:

Ауропан, ріадура, препарат золота, золото.

Діюча речовина: золото.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Лікування золотом експериментальних тварин може порушувати розвиток ембріону на фоні токсичних для матері доз. Дані про застосування у людини не свідчать про підвищення частоти вроджених аномалій в результаті лікування матері солями золота, але деякі клініцисти віддають перевагу альтернативному лікуванню артриту на ранніх термінах вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів, щурів, мишей. У кролів токсичні для матері дози (порушення харчування), в 4-50 разів вищі від рекомендованих для людини, призводили до зменшення ваги плодів, підвищення частоти резорбцій і абортів, вроджених аномалій, головним чином дефектів передньої черевної стінки (гастрошизис та омфалоцеле).

Не відзначено тератогенних ефектів у щурів на фоні токсичних для матерів доз, які у 42 рази перевищували рекомендовану для людини, але спостерігали підвищення частоти резорбції і зменшення розміру і ваги посліду. 21-кратна рекомендованій для людини доза не була токсичною для матерів і не призводила до подібних наслідків. Згідно з іншим джерелом, золото демонструвало тератогенність у щурів на фоні високих доз (гідронефроз, гідроцефалія, деякі дефекти серця, очей, піднебіння).

При внутрішньовенному введенні мишам 0,01% 20 нм і 50 нм розчин наночастинок золота на 16-й і 17-й день вагітності золото виявлялось у плаценті, але не виявлялось в органах плода.

У мишей 42-кратна рекомендованій для людини доза не була тератогенною чи токсичною для матерів.

24-місячне дослідження карциногенності у щурів з дозами, вищими за рекомендовану для людини в 3-21 раз, виявило пухлини нирок. 12-місячне дослідження у щурів з дозами, які у 192 рази перевищували рекомендовану для людини з’ясувало, що ці дози викликають пухлини нирок, в той час як доза, 30-кратна терапевтичній, до таких наслідків не призводила. 18-місячне дослідження у мишей з дозами, вищими за рекомендовану для людини у 8-72 рази, не виявило асоціації з істотним підвищенням частоти пухлин. Ауранофін демонстрував мутагенність в одному дослідженні, але інші таке не виявили. Вплив на фертильність у тварин не вивчався.

Інформація щодо впливу на плід:

Ауранофін швидко метаболізується, не змінений ауранофін не виявляється в крові. Приблизно 25% золота з препарату абсорбується. Золото, яке входить до складу ауранофіну, помірно зв’язується з білками плазми (60%). Середній період напіввиведення з плазми в стабільному стані становить 26 днів (21-31 день), в той час як середній період напіввиведення з організму – 80 днів (42-128 днів). Не змінений ауранофін не має здатності проникати через плаценту, оскільки не виявляється в крові. Однак, золото, вивільнене з ауранофіну, проникатиме до ембріону/плода.

Повідомляється про новонародженого з дефектом нервової трубки, мама якого отримувала золото тіомалат натрію при вагітності.

Аналіз результатів 10 вагітностей з пренатальним впливом не виявив аномалій, пов’язаних з препаратом.

Японське дослідження в групі 119 вагітних з впливом препаратів золота в І триместрі виявило 2 вагітності, в результаті яких народились діти з [малими] аномаліями розвитку (вивих кульшового суглобу, ацетабулярне сплющення). Частота несприятливих наслідків не перевищує очікуваної в загальній популяції.

Канадське повідомлення 2007 року проаналізувало результати 20 вагітностей 14 жінок, які отримували терапію препаратами золота. В 5 випадках це відбувалось в І триместрі. Не виявлено асоційованих з лікуванням несприятливих наслідків.

Лікування препаратами золота не вважається протипоказаним при вагітності у випадку, якщо стан жінки потребує такого лікування. Через обмежений досвід застосування при вагітності у людини деякі науковці вважають необхідним припинити лікування при діагностиці вагітності і, надалі, відновити на пізніших термінах при погіршенні стану матері.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання ауранофіну при вагітності у людини. Не змінений (не метаболізований) ауранофін не визначається в крові, тому не проникатиме до грудного молока.

На противагу деяким дослідженням, які припускають тільки обмежений трансфер золота до грудного молока, одне дослідження підрахувало, що немовля на грудному вигодовуванні отримає 119-170% материнської дози золота, виходячи з мг/кг. Хоча відносно високі дози золота протягом вагітності і лактації, як вважається, добре толеруються немовлятами, рекомендовано проводити моніторинг всіх дітей з таким впливом при вагітності і лактації.

Американська академія педіатрії класифікує солі золота як сумісні з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Наночастинки золота в розчині зі зразком сперми призвели до нерухомості 25% сперматозоїдів, пенетрацї наночастинок золота в голівку і хвіст сперматозоїда, фрагментації ДНК сперматозоїдів. Клінічна актуальність цих знахідок сумнівна, оскільки такий шлях впливу (прямий вплив розчину золота на сперматозоїди) не ідентифіковано у людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 07.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!