Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АУРАНОФІН

Група/призначення: протиревматичний препарат.

Це базовий протиревматичний препарат, який модифікує перебіг захворювання, з вмістом золота 29%. Призначений для підтримки дорослих з активним класичним ревматоїдним артритом і недостатньою терапевтичною реакцією або не толерантністю до адекватної дози одного або більше не стероїдних протизапальних препаратів.

Альтернативні назви / синоніми:

Ауропан, ріадура, препарат золота, золото.

Діюча речовина: золото.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Лікування золотом експериментальних тварин може порушувати розвиток ембріону на фоні токсичних для матері доз. Дані про застосування у людини не свідчать про підвищення частоти вроджених аномалій в результаті лікування матері солями золота, але деякі клініцисти віддають перевагу альтернативному лікуванню артриту на ранніх термінах вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів, щурів, мишей. У кролів токсичні для матері дози (порушення харчування), в 4-50 разів вищі від рекомендованих для людини, призводили до зменшення ваги плодів, підвищення частоти резорбцій і абортів, вроджених аномалій, головним чином дефектів передньої черевної стінки (гастрошизис та омфалоцеле).

Не відзначено тератогенних ефектів у щурів на фоні токсичних для матерів доз, які у 42 рази перевищували рекомендовану для людини, але спостерігали підвищення частоти резорбції і зменшення розміру і ваги посліду. 21-кратна рекомендованій для людини доза не була токсичною для матерів і не призводила до подібних наслідків. Згідно з іншим джерелом, золото демонструвало тератогенність у щурів на фоні високих доз (гідронефроз, гідроцефалія, деякі дефекти серця, очей, піднебіння).

При внутрішньовенному введенні мишам 0,01% 20 нм і 50 нм розчин наночастинок золота на 16-й і 17-й день вагітності золото виявлялось у плаценті, але не виявлялось в органах плода.

У мишей 42-кратна рекомендованій для людини доза не була тератогенною чи токсичною для матерів.

24-місячне дослідження карциногенності у щурів з дозами, вищими за рекомендовану для людини в 3-21 раз, виявило пухлини нирок. 12-місячне дослідження у щурів з дозами, які у 192 рази перевищували рекомендовану для людини з’ясувало, що ці дози викликають пухлини нирок, в той час як доза, 30-кратна терапевтичній, до таких наслідків не призводила. 18-місячне дослідження у мишей з дозами, вищими за рекомендовану для людини у 8-72 рази, не виявило асоціації з істотним підвищенням частоти пухлин. Ауранофін демонстрував мутагенність в одному дослідженні, але інші таке не виявили. Вплив на фертильність у тварин не вивчався.

Інформація щодо впливу на плід:

Ауранофін швидко метаболізується, не змінений ауранофін не виявляється в крові. Приблизно 25% золота з препарату абсорбується. Золото, яке входить до складу ауранофіну, помірно зв’язується з білками плазми (60%). Середній період напіввиведення з плазми в стабільному стані становить 26 днів (21-31 день), в той час як середній період напіввиведення з організму – 80 днів (42-128 днів). Не змінений ауранофін не має здатності проникати через плаценту, оскільки не виявляється в крові. Однак, золото, вивільнене з ауранофіну, проникатиме до ембріону/плода.

Повідомляється про новонародженого з дефектом нервової трубки, мама якого отримувала золото тіомалат натрію при вагітності.

Аналіз результатів 10 вагітностей з пренатальним впливом не виявив аномалій, пов’язаних з препаратом.

Японське дослідження в групі 119 вагітних з впливом препаратів золота в І триместрі виявило 2 вагітності, в результаті яких народились діти з [малими] аномаліями розвитку (вивих кульшового суглобу, ацетабулярне сплющення). Частота несприятливих наслідків не перевищує очікуваної в загальній популяції.

Канадське повідомлення 2007 року проаналізувало результати 20 вагітностей 14 жінок, які отримували терапію препаратами золота. В 5 випадках це відбувалось в І триместрі. Не виявлено асоційованих з лікуванням несприятливих наслідків.

Лікування препаратами золота не вважається протипоказаним при вагітності у випадку, якщо стан жінки потребує такого лікування. Через обмежений досвід застосування при вагітності у людини деякі науковці вважають необхідним припинити лікування при діагностиці вагітності і, надалі, відновити на пізніших термінах при погіршенні стану матері.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання ауранофіну при вагітності у людини. Не змінений (не метаболізований) ауранофін не визначається в крові, тому не проникатиме до грудного молока.

На противагу деяким дослідженням, які припускають тільки обмежений трансфер золота до грудного молока, одне дослідження підрахувало, що немовля на грудному вигодовуванні отримає 119-170% материнської дози золота, виходячи з мг/кг. Хоча відносно високі дози золота протягом вагітності і лактації, як вважається, добре толеруються немовлятами, рекомендовано проводити моніторинг всіх дітей з таким впливом при вагітності і лактації.

Американська академія педіатрії класифікує солі золота як сумісні з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Наночастинки золота в розчині зі зразком сперми призвели до нерухомості 25% сперматозоїдів, пенетрацї наночастинок золота в голівку і хвіст сперматозоїда, фрагментації ДНК сперматозоїдів. Клінічна актуальність цих знахідок сумнівна, оскільки такий шлях впливу (прямий вплив розчину золота на сперматозоїди) не ідентифіковано у людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 07.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.04.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати