МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛПЕЛІСІБ

Назва англійською мовою:  Alpelisib.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби, інгібітори PI3K. Це специфічний інгібітор фосфатидилінозитол-3-кінази класу І (PI3Kα).

В комбінації з фулвестрантом (комбінований препарат пікрей) використовується для лікування жінок в постменопаузі з HR-позитивним (hormone receptor–positive) HER2-негативним (human epidermal growth factor 2) раком молочної залози з метастазами, а також чоловіків.

Алпелісіб (Vijoice) призначається для осіб від 2-х років з приводу стану, який називається надмірного росту спектр порушень, пов’язаний з  PIK3CA (PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum).

Альтернативні назви / синоніми: Vijoice.

Комбінований препарат: пікрей (алпелісіб та фулвестрант).

Діюча речовина: алпелісіб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про використання алпелісібу у вагітних. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, який, за відсутності досвіду застосування в період вагітності у людини, важко оцінити коректно.

РЕКОМЕНДОВАНО:
ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ ОДИН ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

ЧОЛОВІКАМ, ПАРТНЕРКИ ЯКИХ МОЖУТЬ ЗАВАГІТНІТИ:

ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ ОДИН ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів в період органогенезу використали дози на рівні 0,8 від впливу у людини при використанні рекомендованої дози 300 мг/день, виходячи з AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). На фоні цієї дози спостерігали зменшення ваги плодів, підвищення частоти скелетних мальформацій (зігнута лопатка, потовщені або вигнуті довгі кістки) та варіацій у плодів (розширення шлуночку мозку, зниження оссифікації кісткової тканини). Дози, які чинили вплив, що втричі перевищував показник у людини від рекомендованої дози, спричинили материнську токсичність і відсутність життєздатних плодів. У вагітних кролів використали дозу, яка у 5 разів перевищувала величину впливу у людини (15 мг/кг/день), що асоціювалось з підвищенням частоти ембріо-фетальної загибелі, зменшенням ваги плодів, мальформаціями, переважно хвоста і голови. Доза 30 мг/кг/день призводила до загибелі всіх плодів.

Досліджень карциногенності не проводилось. Численні дослідження мутагенності були негативними. Токсикологічні дослідження з використанням повторних доз у щурів продемонстрували атрофію піхви та зміни естрального циклу у самок і атрофію простати у самців.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи алпелісіб проникає через плаценту у людини. Його молекулярна вага та період напіввиведення (8-9 годин) такий трансфер припускають, але високий рівень з’язування з білками (89%) обмежуватиме вплив на ембріон/плід.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутня інформація про використання алпелісібу в період лактації у людини. Молекулярна вага препарату та його період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, але кількість препарату, яка проникатиме до грудного молока обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками плазми.

У дорослих на фоні лікування найчастіше спостерігають наступні побічні наслідки: підвищення: рівня глюкози, креатиніну, гама-глутамілтрансферази, АЛТ, ліпази; зниження: числа лімфоцитів, кальцію, гемоглобіну; подовження активного часткового тромбопластинового часу; діарея, висип, нудота, втома, зниження апетиту, стоматит, блювота, зниження ваги,  алопеція.

РЕКОМЕНДОВАНО:

ВІДМОВА ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ, НА ОДИН ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Alpelisib Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Alpelisib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Alpelisib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Piqray: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  7. Search Results for alpelisib. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 14.09.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.09.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!