МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АДЕНУРІК

Група/призначення:

Це інгібітор ксантин оксидази призначений для лікування подагри та пригнічення утворення сечової кислоти. Показання: лікування хронічної гіперурикемії при захворюваннях, що супроводжуються відкладанням кристалів уратів, у тому числі при наявності тофусів та/або подагричного артриту в даний час, чи в анамнезі.

Альтернативні назви / синоніми: фебуксостат.
Діюча речовина: фебуксостат.
Рекомендації при вагітності:

 Відсутні дані про застосування у людини; дані про тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання препарату під час вагітності. Виходячи з даних, отриманих у тварин, не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доклінічні дослідження, отримані FDA повідомляють про відсутність тератогенного впливу у щурів та кролів при використанні в період органогенезу пероральної дози до 48 мг/кг/день, що в 40 та 51 раз перевищує концентрацію препарату в плазмі людини у відповідних розрахунках на площу поверхні тіла. Зростання неонатальної смертності та зменшення ваги тіла дитинчат щурів спостерігали, коли самок лікували тією ж пероральною дозою препарату в період органогенезу та протягом періоду лактації.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про застосування препарату при вагітності. Невідомо чи аденурік або його активні метаболіти проникають через плаценту.

Застосування препарату під час вигодовування:

Препарат виявляється в молоці щурів в незмінному вигляді, і очікується, що він потрапляє в грудне молоко людини. Якщо жінка вирішує не припиняти лактацію, то слід спостерігати за новонародженим з врахуванням найчастіших негативних ефектів, описаних у дорослих, а саме: порушення функції печінки, нудоти, артралгії, висипки. Оскільки препарат потрібно приймати тривалий період, то доцільним є  уникнення грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В додаткових премаркетингових дослідженнях не виявлено впливу на фертильність у самок та самців щурів при введені пероральної дози аденуріка до 48 мг/кг/день, що в 35 раз перевищує концентрацію в плазмі людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.06.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!