МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

АДЕНУРІК

Група/призначення:

Це інгібітор ксантин оксидази призначений для лікування подагри та пригнічення утворення сечової кислоти. Показання: лікування хронічної гіперурикемії при захворюваннях, що супроводжуються відкладанням кристалів уратів, у тому числі при наявності тофусів та/або подагричного артриту в даний час, чи в анамнезі.

Альтернативні назви / синоніми: фебуксостат.
Діюча речовина: фебуксостат.
Рекомендації при вагітності:

 Відсутні дані про застосування у людини; дані про тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання препарату під час вагітності. Виходячи з даних, отриманих у тварин, не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доклінічні дослідження, отримані FDA повідомляють про відсутність тератогенного впливу у щурів та кролів при використанні в період органогенезу пероральної дози до 48 мг/кг/день, що в 40 та 51 раз перевищує концентрацію препарату в плазмі людини у відповідних розрахунках на площу поверхні тіла. Зростання неонатальної смертності та зменшення ваги тіла дитинчат щурів спостерігали, коли самок лікували тією ж пероральною дозою препарату в період органогенезу та протягом періоду лактації.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про застосування препарату при вагітності. Невідомо чи аденурік або його активні метаболіти проникають через плаценту.

Застосування препарату під час вигодовування:

Препарат виявляється в молоці щурів в незмінному вигляді, і очікується, що він потрапляє в грудне молоко людини. Якщо жінка вирішує не припиняти лактацію, то слід спостерігати за новонародженим з врахуванням найчастіших негативних ефектів, описаних у дорослих, а саме: порушення функції печінки, нудоти, артралгії, висипки. Оскільки препарат потрібно приймати тривалий період, то доцільним є  уникнення грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В додаткових премаркетингових дослідженнях не виявлено впливу на фертильність у самок та самців щурів при введені пероральної дози аденуріка до 48 мг/кг/день, що в 35 раз перевищує концентрацію в плазмі людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.06.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...