МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАКСЛОВІД

Назва англійською мовою:

Paxlovid, Ritonavir-Boosted Nirmatrelvir.

Група/призначення: противірусні засоби.

Це комбінований препарат: ритонавір та нірматрелвір (посилений ритонавіром нірматрелвір).

Препарат паксловід показаний для лікування COVID-19 у дорослих, які не потребують додаткового кисню, але мають підвищений ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми. Нірматрелвір блокує роботу одного з ключових білків SARS-COV-2, який потрібний вірусу для створення нових копій, а ритонавір запобігає розпаду нірматрелвіру до того, як останній завершить свою роботу (посилює його дію).

Паксловід вступає у взаємодію з іншими лікарськими засобами за рахунок ритонавіру. Про це повинні знати лікарі, мова йде про препарати, які приймаються з приводу супутньої патології.

Таблиця 1

Перелік препаратів в залежності від взаємодії з паксловідом
Paxlovid Drug-Drug Interactions | COVID-19 Treatment Guidelines
Примітка: інформація про пренатальний вплив в цій таблиці не наводиться, вона доступна в статті про кожний препарат
Без клінічно значимої взаємодії Слід призначити інший препарат для лікування COVID-19 Тимчасово припинити прийом супутніх препаратів при клінічній можливості Відкоригувати  дозу супутнього препарату, моніторити побічні ефекти Продовжити супутнє лікування, моніторити побічні ефекти
інгібітори протонної помпи антиконвульсанти антикоагулянти
омепразол
фамотидин
пантопразол
карбамазепін
фенобарбітал
фенітоїн
примідон
ривароксабан апіксабан
дабігатран
едоксабан
варфарин
протиалергічні   при мігрені
цетиризин
дифенгідрамін
лоратадин
елетриптан
римегепант
уброгепант
антиінфекційні препарати
азитроміцин
гідроксихлорохін
глекапревір/пібрентасвір
рифампін
рифапентин
еритроміцин кларитроміцин
ітраконазол
кетоконазол
маравірок
рифабутин
кобіцистат або посилені ритонавіром антиретровірусні
ізавуконазол
позаконазол
воріконазол
                                             кардіоваскулярні препарати
аспірин
атенолол
карведілол
фуросемід
гідрохлортіазид
ірбесартан
ізосорду динітрат
лізиноприл
лозартан
метопролол
прасугрел
аміодарон
клопідогрель
дизопірамід
дофетилід
дронедарон
еплеренон
флекаїнід
івабрадин
пропафенон
хінідин
аліскірен
ранолазин
тікагрелор
ворапаксар
цилостазол
дигоксин
мексилетин
амлодипін
дилтіазем
фелодипін
ніфедипін
сакубітрил
валсартан
верапаміл
протидіабетичні препарати
емпагліфлозин
інсулін
метформін
піоглітазон
саксагліптин глібурид
імуносупресанти
метотрексат
мофетилу мікофенолат
преднізон
воклоспорин еверолімус
сиролімус
такролімус
циклоспорин
ліпід-модифікуючі препарати
езетиміб
пітавастатин
правастатин
аторвастатин
ломітапід
ловастатин
розувастатин
симвастатин
нейропсихіатричні препарати
амітриптилін
бупропіон
циталопрам
дулоксетин
есциталопрам
флуоксетин
габапентин
лоразепам
нортриптилін
оланзапін
пароксетин
сертралін
венлафаксин
клозапін
луматеперон
лурасідон
мідазолам (пероральний)
пімозид
клоназепам
хлоразепат
діазепам
естазолам
флуразепам
суворексант
тріазолам
алпразолам
аріпіпразол
брекспіпразол
буспірон
хлордіазепоксид
клобазам
ілоперидон
пімавансерин
кветіапін
тразодон
галоперидол
гідроксизин
міртазапін
рисперидон
зипразидон
золпідем
                                    знеболюючі препарати
ацетамінофен (парацетамол)
аспірин
кодеїн
ібупрофен
напроксен
меперидин фентаніл
гідрокодон
оксикодон
бупреноприн
гідроморфон
метадон
морфін
трамадол
респіраторні
кортикостероїди (інгаляційні)
формотерол
монтелукаст
сальметерол
для легеневої гіпертензії
силденафіл
тадалафіл
варденафіл
ріоцигуат
при еректильній дисфункції
аванафіл силденафіл
тадалафіл
варденафіл
при аденомі простати
альфузозин
силодозин
тамсулозин доксазозин
теразозин
різні
алопуринол
оральні контрацептиви
донепезил
еноксапарин
фінастерид
левотироксин
ондасентрон
бозентан
певні хіміотерапевтичні препарати
похідні ерготаміну
лумакафтор/івакафтор
звіробій
толваптан
певні хіміотерапевтичні препарати
колхіцин
фінеренон
флібансерін
налоксегол
певні хіміотерапевтичні препарати
дарифенацин
елексакафтор/
тезакафтор/
івакафтор
тезакафтор/
івакафтор
івакафтор
елуксадолін
Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина:

Ритонавір та нірматрелвір.

Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація – ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація, призупинити на період лікування.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Інформація про пренатальний вплив паксловіду відсутня, оскільки вагітних жінок та годуючих матерів не включали до клінічних досліджень. Щодо ритановіру: вважається сумісним з вагітністю, широко використовується у ВІЛ-інфікованих вагітних (ВІЛ-інфекція та вагітність). Таким чином, паксловід при необхідності такого лікування можна призначати вагітним та нещодавно вагітним жінкам. Враховувати взаємодії з іншими препаратами (таблиця 1).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження в експериментальних тварин з нірматрелвіром не продемонстрували несприятливих результатів на фоні системного впливу (AUC*) від 3 до 10 разів вищого від клінічного впливу дози в комбінованому препараті (паксловірі). У кролів спостерігали зменшення ваги плодів на фоні AUC, що у 10 разів перевищував клінічний вплив дози у складі паксловіду. Інформація про вплив ритонавіру міститься у відповідній статті.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Паксловід отримав дозвіл FDA на екстрене використання для лікування пацієнтів з COVID-19 (the FDA Emergency Use Authorization (EUA).

Ритонавір.

Плацентарний трансфер ритонавіру є низьким (пуповинна кров:плазма матері в пологах становить менше, ніж 0,3). В той час, як плацентарний трансфер та рівень препарату у плода в цілому є низьким, в пуповині та волоссі немовлят визначали певні рівні препарату.

Антиретровірусний реєстр вагітних містить інформацію про проспективне спостереження за 6900 вагітностями з впливом ритонавір-вмісних схем, з них 3400 в І триместрі та 3500 в ІІ-ІІІ триместрах, які закінчились народженням здорових дітей. Частота вроджених вад не перевищувала популяційний в США – 2,7%. Випадки з впливом в І триместрі детальніше аналізували на предмет кардіоваскулярних та вад сечової системи, при цьому підвищення частоти не виявлено. Частота вроджених вад у народжених живими з впливом у І та ІІ триместрах склала 2,3% та 2,9% відповідно.

Користь лікування для матері перевищує ризик для ембріону/плода.

Жінкам репродуктивного віку рекомендована ефективна контрацепція протягом лікування та ще 7 днів після припинення, для надійності.  Відомо, що ритонавір знижує ефективність оральних контрацептивів.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Згідно з інформацією з сайту Європейського агентства з лікарських засобів грудне вигодовування слід призупинити на період лікування та ще 7 днів після його закінчення (як запобіжний захід). На думку інших джерел грудне вигодовування допустиме, в цьому випадку слід ретельно моніторувати немовля на предмет несприятливих наслідків.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Paxlovid: Uses, Dosage, Side Effects, Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Paxlovid (Nirmatrelvir Tablets and Ritonavir Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Paxlovid, INN-PF-07321332 + ritonavir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency (EMA)“.
  5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines (Hастанови американських національних інститутів здоров’я). National Institutes of Health. Accessed 26.08.2022.
  6. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Огляд управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США.
  7. COVID-19 Treatments and Medications. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).
  8. Nirmatrelvir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 29.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 29.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!