МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ТА ВАГІТНІСТЬ

Група/призначення: 

Мікрохвильове опромінення.

Мікрохвилі є однією з форм електромагнітної енергії, як і світлові хвилі або радіохвилі. Це дуже короткі електромагнітні хвилі, які переміщаються зі швидкістю світла (близько 300 тисяч км/с). Мікрохвильове випромінювання, надвисокочастотне випромінювання (НВЧ-випромінювання) – це електромагнітне випромінювання, що включає в себе дециметровий, сантиметровий і міліметровий діапазони радіохвиль (довжина хвилі від 1 м – 300 частота до 1 МГц* до 1 мм – 300 ГГц).

Мікрохвильове випромінювання великої інтенсивності використовується для безконтактного нагрівання тіл (як в побутових, так і в промислових мікрохвильових печах, для термообробки металів, в хірургії для радіочастотної абляції вен), основним елементом в яких є магнетрон, а також для радіолокації.

Мікрохвильове випромінювання малої інтенсивності використовується в засобах зв’язку, переважно портативних – раціях, стільникових телефонах (крім перших поколінь), Bluetooth пристроях, Wi-Fi і WiMAX.

*Герц (Гц, Hz) – одиниця виміру в СІ частоти періодичних процесів (наприклад, коливань). Герц дорівнює одному коливанню (періоду) на секунду.

Дуже висока частота, з короткою довжиною хвилі електромагнітного випромінювання включає в себе гамма і рентгенівського випромінювання з частотами вище 5 х 10 (16) циклів/сек (див. статтю Рентгенівське опромінення та вагітність). Більш низькі частоти хвиль включають в себе (в порядку зменшення частоти) ультрафіолетове випромінювання, видиме світло, інфрачервоне, мікрохвилі, і радіохвилі (<300 мегагерц). Ці неіонізуючі форми випромінювання також здатні передавати енергію, але енергія недостатньо висока, щоб призвести до іонізації.

Альтернативні назви / синоніми:

Вплив мобільних телефонів на вагітність, вплив мікрохвиль на вагітність, мікрохвильове випромінення та вагітність.

Діюча речовина: мікрохвильове опромінення.
Рекомендації при вагітності:

Побутовий вплив, ймовірно, сумісний.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Вплив під час вагітності (короткий висновок):

Мікрохвильова енергія може призводити до нагрівання тканин. Використання мікрохвиль для локального нагрівання тканин є формою діатермії. Звичайне використання мікрохвильової печі для приготування їжі або мобільних телефонів не пов’язують з несприятливими результатами вагітностей.

Незважаючи на те, що НВЧ-випромінювання в досить високих дозах може призвести до травми у людини, пошкодження тканини буде тепловим, що можна порівняти з опіком. Тому для виникнення термічної травми повинен бути тривалий та високий вплив мікрохвильової енергії.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вплив мікрохвильового опромінення на вагітних гризунів асоціювався зі зниженням виживання ембріонів та зменшенням ваги плодів, які вижили, а в одному дослідженні – зростанням частоти вроджених вад. Однак, жодного з цих ефектів не спостерігали при дозах на рівні мікрохвильової радіації (включно з тими, що випромінюються мобільними телефонами), які не призводили до гіпертермії у материнської тварини.

Окрім того, несприятливий вплив мікрохвиль на продукцію сперми у гризунів виявляли тільки у випадку нагрівання чоловічих статевих органів.

Дослідження у щурів, призначене для імітації впливу стільникових телефонів на область голови протягом 90 хвилин на день на 7-17 дні вагітності без спричинення теплових ефектів, не продемонструвало несприятливого впливу на кількість ембріонів, вагу плаценти, співвідношення статей, вагу плодів, фізичних відхилень у тварин, що вижили.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Дослідження в групі 40 вагітних не виявило впливу електромагнітних хвиль від мобільних телефонів на частоту серцевих скорочень плода. Однак, інше дослідження повідомляє, що при впливі мобільних телефонів на вагітних в режимі телефонного набору протягом 10 хвилин, зростала частота серцевих скорочень та зменшувались ударний об’єм і серцевий викид. Зі збільшенням терміну вагітності ці зміни були менш вираженими. Опитування жінок-фізіотерапевтів з впливом радіо- та НВЧ-електромагнітного опромінення не продемонструвало асоціації з самовільним перериванням вагітності.

При оцінюванні поведінки 2618 дітей у віці 5 років, чиї матері використовували стільникові або безпровідні телефони, не виявлено відхилень.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Вплив на самців щурів випромінювання стільникового телефону (в мікрохвильовому або радіочастотному діапазоні) тривалістю 20 хвилин на день протягом 1 місяця не призводив до помітного порушення функції яєчок. При впливі протягом 2 годин на день тривалістю 10 місяців не виникало апоптозу в яєчках. Вплив стільникових телефонів протягом 6 годин на день протягом 18 тижнів призводив до зменшення життєздатності сперматозоїдів в придатку без змін шкіри чи ректальної температури. Телефони розташовували в безпосередній близькості до голови тварин, приблизно за 18 см від яєчок.

Дослідження щодо фертильності не проводились. Після повторного опромінення самців мишей мікрохвилями 0,018-0,023 В/кг на все тіло відзначали підвищення рівня тестостерону та еритроцитів в крові без гістопатологічних змін в репродуктивних органах.

Дослідження in vitro зі спермою людини, біля якої розміщували мобільний телефон на відстані 2,5 см на 60 хвилин, призводило до невеликого, але статистично значимого зниження рухливості та життєздатності сперматозоїдів. Проте такий шлях впливу опромінення не має клінічного значення. Дві групи дослідників повідомляють про зменшення щільності сперми в невеликій групі військовослужбовців, які, можливо, зазнали впливу мікрохвильового опромінення. В одному дослідженні використання стільникового телефону чоловіками асоціювалось зі зниженням якості сперми пропорційно тривалості використання телефону, повідомленого користувачами. Це спостереження не продемонструвало відповідальності мобільних телефонів за зміну якості сперми. В іншому дослідженні у працівників радарної установки з тривалим впливом НВЧ виявлено значні зміни якості сперми без порушення репродукції при порівнянні з контрольною групою.

У 20 чоловіків, які користуються GSM телефонами (біля 900 МГц, 2 години на день, 5 днів на тиждень протягом 4 тижнів) не спостерігали порушень ендокринної функції. Крім того, не виявлено порушень концентрації гормонів чи циркадних ритмів, за винятком кортизолу та соматотропного гормону, для яких спостерігали значне зниження пікової концентрації в порівнянні з  рівнем, визначеним до початку впливу.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 09.01.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.01.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!