МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕЗОТЕРОДИН

Назва англійською мовою: Fesoterodine.
Група/призначення:

Спазмолітики, що діють на сечові шляхи. Фезотеродин є конкурентним антагоністом холінергічних мускаринових рецепторів, які локалізуються у сечовому міхурі і слинних залозах.

Це проліки толтеродину (англ. prodrugs — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки).

Покази: симптоматичне лікування порушень функції сечового міхура, в тому числі – нетримання сечі та/чи збільшення частоти сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання у пацієнтів з гіперактивним сечовим міхуром.

Інші препарати цього підкласу: дарифенацин, флавоксат, оксибутинін, соліфенацин, толтеродин, троспіум.

Епідеміологія гіперактивного сечового міхура

Загальна поширеність у жінок становить до 16,9%, що дає змогу припустити кількість жінок у США, які від цього страждають на рівні 17,5 млн. Ця частота збільшується з віком – від 4,8% у жінок до 25 років до 30,9% у віці понад 65 років. Згідно p європейськими даними, отриманими шляхом опитування 16776 осіб, загальна поширеність у віковій категорії до 40 років становить 16,6% і зростає з віком. 85% скаржаться на часте сечовипускання, 54% – на імперативні позиви до сечовипускання, 36% – на нетримання сечі. 60% опитаних консультувались з лікарем, але тільки 27% отримують лікування.

ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію фезотеродину з 294 лікарськими засобами, 6 станами/захворюваннями (гастропарез, вузькокутова глаукома, затримка сечі, myasthenia gravis, порушення функції нирок, порушення функції печінки); щодо взаємодії з препаратами, то з 26 вона є вираженою, з 266 – помірною, з 2 – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з фезотеродином доступний за посиланням Fesoterodine Interactions Checker – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії. Значно виражена взаємодія відзначена з наступними препаратами: хлорид калію, цитрат калію, топірамат, зонісамід, ампренавір, атазанавір, боцепревір, церитиніб, коніваптан, кобіцистат, кларитроміцин, делавірдин, фосампренавір, іделалісіб, ітраконазол, індінавір, кетоконазол, лонафарніб, мібефрадил, нефазодон, нелфінавір, позаконазол, понесімод, ритонавір, саквінавір, телапревір, тролеандоміцин, тіоридазин, тукатиніб, телітроміцин, вориконазол.

Альтернативні назви / синоніми: товіаз.
Діюча речовина: фезотеродину фумарат.
Рекомендації при вагітності:

Не рекомендований через відсутність досвіду; допустимий у випадку, якщо користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання фезотеродину в період вагітності у людини. Відсутність досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода. В той же час відсутні факти токсичного впливу на розвиток інших антихолінергетиків (атропін). Допоки не буде накопичено достатньо даних про використання в період вагітності у людини, найкращою рекомендацією є уникнення призначення фезотеродину вагітним. Однак, якщо відбувся випадковий вплив препарату, ризик для ембріону/плода видається низьким.

Інформація щодо досліджень на тваринах:                                                           

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і кролів. У мишей пероральні дози, які спричиняли експозицію 6-27-кратну очікуваній у людині (AUC*) у випадку використання максимальної рекомендованої дози 8 мг не викликали залежної від дози тератогенності.

На фоні кожної з тестованих доз відзначено 1 випадок розщілини піднебіння, але частота не перевищувала фонової. Проте спостерігалась підвищена частота резорбцій та зменшена кількість живих плодів. Дослідження пре- та постнатального розвитку мишей з використанням 40% дози від тої, яку тестували в тератологічних дослідженнях, продемонстрували материнську токсичність (зменшення ваги тіла) і затримку відкривання очей новонароджених.

У кролів пероральні дози, які спричиняли вплив на рівні 3-11 разів від показника при використанні максимальної рекомендованої дози для людини, асоціювались із затримкою розвитку кісток у плодів. У випадку введення препарату підшкірно (дозами, які чинять експозицію, що у 9-11 разів перевищує показник від максимальної рекомендованої дози для людини) не зареєстровано  залежної від дози тератогенності, але за присутності материнської токсичності та затримки розвитку кісток у плодів (частота на рівні історично зафіксованого діапазону). Материнську токсичність також фіксували у випадку використання 3-кратної максимальної рекомендованої для людини дози, виходячи з AUC і без жодних несприятливих ефектів у плодів.

Фезотеродин не продемонстрував карциногенності у дворічному дослідженні у мишей і щурів. В численних дослідах не виявлено мутагенності та тератогенності. У мишей препарат не впливав на репродуктивну функцію, фертильність, ранній ембріональний розвиток на фоні не токсичних для матері доз.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Після перорального вживання препарат конвертується до активного метаболіту – 5-гідроксиметил толтеродину (5-HT), який також є відповідальним за активність толтеродину. 5-HT метаболізується в печінці до неактивної сполуки.

Основні характеристики:

 • через швидкий та інтенсивний метаболізм фезотеродин не виявляється в плазмі;
 • рівень зв’язування з білками плазми 5-HT становить 50% – переважно з альбуміном і α1-глікопротеїном;
 • кінцевий період напіввиведення в середньому складає 6-9 годин (в межах від 4-х до 20-ти годин);
 • невідомо, чи 5-HT проникає через плаценту людини, його молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками та подовжений період напіввиведення припускають такий трансфер.
Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання фезотеродину в період лактації у людини. Молекулярна вага активного метаболіту 5-HT, низький рівень зв’язування з білками та довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока.

Вплив на немовля на грудному вигодовуванні залишається невідомим.  Тривале лікування може зменшити продукцію грудного молока або призвести до її припинення.

До прикладу, атропін класифікується Американською академією педіатрії як сумісний з грудним вигодовуванням

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Fesoterodine (Toviaz) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Toviaz (Fesoterodine Fumarate Extended-Release Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 5. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Third Edition, edited by Christof Schaefer, Paul Peters, and Richard K. Miller. Elsevier, 2015. 892 pages.
 6. Niebyl J, Simpson J. Teratology and Drugs in Pregnancy. Glob. libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096.
 7. Fesoterodine. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 8. Toviaz: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейської агенції з лікарських засобів “European Medicines Agency”.

 

Адаптовано 03.01.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.01.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!