МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАРИФЕНАЦИН

Назва англійською мовою: Darifenacin.
Група/призначення:

Спазмолітики, що діють на сечові шляхи. Дарифенацин є конкурентним антагоністом холінергічних мускаринових рецепторів.

Покази: симптоматичне лікування порушень функції сечового міхура, в тому числі – нетримання сечі та/чи збільшення частоти сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання у пацієнтів з гіперактивним сечовим міхуром.

Інші препарати цього підкласу: дарифенацин, флавоксат, оксибутинін, соліфенацин, троспіум, толтеродин.

Епідеміологія гіперактивного сечового міхура

Загальна поширеність у жінок становить до 16,9%, що дає змогу припустити кількість жінок у США, які від цього страждають на рівні 17,5 млн. Ця частота збільшується з віком – від 4,8% у жінок до 25 років до 30,9% у віці понад 65 років. Згідно з європейськими даними, отриманими шляхом опитування 16776 осіб, загальна поширеність у віковій категорії до 40 років становить 16,6% і зростає з віком. 85% скаржаться на часте сечовипускання, 54% – на імперативні позиви до сечовипускання, 36% – на нетримання сечі. 60% опитаних консультувались з лікарем, але тільки 27% отримують лікування.

ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію дарифенацин з 367 лікарськими засобами, 7 станами/захворюваннями (гастропарез, вузькокутова глаукома, затримка сечі, алкоголізм, обструкції шлунково-кишкового тракту, порушення функції центральної нервової системи, порушення функції печінки); щодо взаємодії з препаратами, то з 35 вона є вираженою, з 314 – помірною, з 18 – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з дарифенацином доступний за посиланням Darifenacin Interactions Checker – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії. Значно виражена взаємодія відзначена з наступними препаратами: ампренавір, атазанавір, боцепревір, брекспіпразол, церитиніб, коніваптан, кобіцистат, делавірдин, еліглустат, фосампренавір, іделалісіб, ітраконазол, індінавір, кетоконазол, левокетоконазол, лонафарніб, мібефрадил, міфепрістон, нефазодон, нелфінавір, оліцерідіин, пімозид, хлорид калію, цитрат калію, позаконазол, ритонавір, саквінавір, тамоксифен, топірамат, телапревір, тролеандоміцин, тіоридазин, тукатиніб, вориконазол, зонісамід.

Альтернативні назви / синоніми: енаблекс, емселекс.
Діюча речовина: дарифенацин.
Рекомендації при вагітності:

Не рекомендований; допустимий у випадку, якщо користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації: не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутність досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода. Допоки не буде накопичено достатньо даних про використання в період вагітності у людини, найкращою рекомендацією є уникнення призначення дарифенацину вагітним. Однак, якщо відбувся випадковий вплив препарату, ризик для ембріону/плода видається низьким.

Інформація щодо досліджень на тваринах:                                                             

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів доза, яка у 59 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини, виходячи з AUC*, спричиняла затримку осифікації сакральних та каудальних хребців. Такого ефекту не спостерігали при використанні дози, 13-кратної максимальній рекомендованій для людини.  На фоні дози, у 17 разів вищої від максимально рекомендованої для людини, відзначено дистоцію (важкі пологи) у самок та затримку розвитку дитинчат. Доза, яка не впливала на самок і новонароджених була приблизно 5-кратна максимальній рекомендованій для людини.

У кролів доза, яка у 28 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини, призводила до підвищення частоти постімплантаційних втрат, а 9-кратна доза таких ефектів на спричиняла. При найвищій вказаній дозі спостерігали розширений уретер та/або миску нирки. Один такий випадок спостерігали на фоні 9-кратної дози. Не спричиняла негативних наслідків доза дарифенацину на рівні 2,8 від максимально рекомендованої для людини.

Дослідження у мишей і щурів не продемонстрували карциногенності. Також не виявлено ознак мутагенності і кластогенності, як і порушень фертильності у самців чи самок щурів.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Дарифенацин інтенсивно метаболізується в печінці ізоферментами цитохрому P450 CYP2D6 та CYP3A4.

Основні характеристики препарату: зв’язування з білками плазми, переважно з α1-глікопротеїном, на рівні 98%, період напіввиведення 13-19 годин.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага та довгий період напіввиведення такий трансфер припускають. Проте інтенсивний метаболізм та рівень зв’язування з білками плазми зменшуватимуть кількість препарату, яка перетинатиме материнсько-плодовий інтерфейс.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання дарифенацину в період лактації у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, але інтенсивний метаболізм та високий рівень зв’язування з білками плазми зменшуватимуть кількість активного препарату в молоці. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні залишається невідомим.

Найчастішими несприятливими наслідками у дорослих на фоні лікування дарифенацином є наступні: сухість в роті, закрепи, абдомінальний біль, нудота. Якщо жінка приймає дарифенацин в період лактації, то немовля слід моніторувати на предмет таких реакцій.

Деякі джерела рекомендують жінці обирати між грудним вигодовуванням та прийомом препарату, керуючись важливістю лікування для неї.

Тривале лікування може зменшити продукцію грудного молока або призвести до її припинення.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Darifenacin Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Enablex (Darifenacin Extended-Release Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warnin. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Third Edition, edited by Christof Schaefer, Paul Peters, and Richard K. Miller. Elsevier, 2015. 892 pages.
  6. Niebyl J, Simpson J. Teratology and Drugs in Pregnancy. Glob. libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096.
  7. What You Should Know About Taking Darifenacin ER when pregnant, nursing, or administering to children or adults over 60. Інформація мережі WebMD.
  8. Emselex: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейської агенції з лікарських засобів “European Medicines Agency”.

 

Адаптовано 28.12.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.12.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!