МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА (COVID-19) ТА ВАГІТНІСТЬ

Назва англійською мовою:

COVID-19, 2019-NCOV, SARS-CoV-2.

Альтернативна назва: ковід-19, COVID-19.

Коронавіруси – це сімейство вірусів, які спричиняють інфекції у птахів та ссавців. Назва походить від наявності шиповидного вінця або корони на поверхні віріону. Деякі з цих вірусів вражають людину і є причиною звичайної застуди. До коронавірусних захворювань з важким перебігом відносяться наступні:

 • Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) – Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS) – в період 2002 – 2004 років було вражено 8100 людей;
 • Близькосхідний респіраторний синдром- Middle East respiratory syndrome (MERS), вперше повідомлено у 2012 році, уражено приблизно 2500 людей станом на 2019 рік;
 • Коронавірусна хвороба COVID-19 – respiratory coronavirus COVID-19; ідентифікований у 2019 році; вірус SARS-CoV-2; 11 березня 2020-го року оголошена пандемія;

COVID-19: статистика.

 • ВООЗ: щотижнева епідеміологічна інформація щодо COVID-19 станом на 14 серпня 2022 року:

587 мільйонів випадків у світі;

6,4 мільйонів померло у світі;

 • Центри з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

До CDC надається інформація про інфікованих COVID-19, включно з вагітними.

Результати станом на 3 червня 2022 року щодо інфікованих з 25 січня 2020 до 31 грудня 2021 року: 90795 вагітних (результати доступні для 95792 (включено багатоплідні вагітності, окремо для кожного плоду/новонародженого; 96370 народжених живими; 798 втрат вагітностей).

Таблиця 1

Розподіл вагітних за періодом інфікування
Період інфікування вагітних Кількість
І триместр: до 14-го тижня 19942
ІІ триместр: від 14-го до 27-го тижня 29662
ІІІ триместр: від 28-го тижня 46188
Всього вагітних жінок 90795

Профілактика: вакцини проти COVID-19 доступні і рекомендовані вагітним.

Лікування/супровід вагітних – спільні настанови CDC, Американської колегії акушерів та гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists), товариства медицини матері та плоду (Society for Maternal-Fetal Medicine) – основні моменти (останнє оновлення в липні 2021 року):

 • Вагітних слід консультувати щодо підвищеного ризику важкого перебігу SARS-CoV-2 інфекції та надавати рекомендації про запобігання зараження самої вагітної та членів її родини;
 • Якщо вагітній показана госпіталізація, то допомогу слід надавати в закладі, який може забезпечити моніторинг стану матері та плода за необхідності;
 • Супровід вагітних з COVID-19 повинен включати наступне:
 • Моніторинг скорочення матки в залежності від гестаційного віку;
 • Індивідуалізоване планування пологів;
 • Мультидисциплінарна команда фахівців, включно з акушером-гінекологом, інфекціоністом, пульмонологом, педіатром за потреби;
 • В цілому терапевтичний супровід вагітних пацієнток повинен бути таким самим, як і не вагітних;
 • Комісія з рекомендацій щодо лікування COVID-19 радить не відмовлятись від лікування COVID-19 і вакцинації проти SARS-CoV-2 вагітним або годуючим жінкам через теоретичні побоювання;
 • Вагітні або годуючі мами з COVID-19 та їхні клінічні команди повинні обговорити використання ще досліджуваних препаратів або препаратів, схвалених для інших показань, аніж лікування COVID-19. Під час цього спільного процесу прийняття рішень пацієнтка та клінічна команда повинні врахувати безпеку ліків для вагітної або годуючої мами та плода/новонародженого, виходячи з важкості перебігу і потреба в лікуванні.
 • Рішення про годування немовляти грудним молоком, поки пацієнтка отримує терапевтичні препарати від COVID-19, має прийматись спільно самою жінкою та  клінічною командою, включаючи неонатологів та інших фахівців педіатричних спеціальностей за потреби. Пацієнтка та клінічна команда повинні обговорити та зважити/передбачити/оцінити як потенційні переваги терапевтичного засобу, так і наслідки призупинення грудного вигодовування.

Таблиця 2

Напрямки лікування COVID-19 згідно

Примітка: з накопиченням даних та розширенням досвіду лікування настанови оновлюються, тому фахівцям, які лікують амбулаторних та стаціонарних пацієнтів з COVID-19 потрібно слідкувати за змінами і появою нових препаратів. Так, деякі препарати, які призначали на початку пандемії у 2021 році, в даний час вже не рекомендовані. Щодо вагітних пацієнток, то слід виходити з користі для матері і враховувати доступну інформацію про вплив конкретних препаратів на ембріон/плід. Лікування залежить від стану пацієнта: амбулаторне або стаціонарне. Не всі наведені препарати згідно з останніми оновленнями рекомендуються настановами, проте їх можуть призначати в клінічних дослідженнях, інших країнах. Важливо передбачити наслідки впливу на ембріон/плід, належно пролікувавши вагітну. Проте, більшість клінічних досліджень не включали вагітних жінок.

Пояснення до таблиці:

дозволено вагітним
згідно настанов не рекомендовано всім пацієнтам, оскільки з’явились нові препарати (крім клінічних досліджень)
немає інформації про вплив в період вагітності
не рекомендовано вагітним через відомий/потенційний несприятливий вплив на ембріон/плід
Група препаратів Назва препаратів Коротка довідка щодо вагітних (детальніша інформація в окремих статтях про кожний препарат)
         Противірусна терапія Ремдесивір (веклурі) єдиний противірусний препарат, схвалений FDA для лікування COVID-19, слід призначати вагітним, якщо їхній стан цього потребує
паксловід (ритонавір та нірматрелвір) можна призначати вагітним, якщо їхній стан цього потребує, враховувати взаємодію з іншими препаратами (описано у відповідній статті)
Молнупіравір (лагевріо) не рекомендовано вагітним через токсичний вплив на плід в експериментальних тварин; при відсутності альтернативи – після періоду органогенезу
інтерферони (альфа, бета, лямбда) на даний час вже не рекомендовані – з початком широкого використання ремдесівіру; не підвищують частоти самовільних переривань та вроджених вад
івермектин схвалений як антипаразитарний препарат, а не як противірусний; виявлено, що він пригнічує реплікацію SARS-CoV-2 у клітинних культурах; але досягнення такого ефекту клінічно вимагає 100- кратної перевіреної дози; даними настановами не рекомендований
Анти-SARS-CoV-2 антитіла
Анти-SARS-CoV-2 моноклональні антитіла, які отримали дозвіл FDA на екстрене використання для лікування пацієнтів з COVID-19 (the FDA Emergency Use Authorization (EUA) бебтеловімаб        Відсутні дані про використання у вагітних, інші IgG вважаються відносно безпечними, очікується плацентарний трансфер, подібно до інших імуноглобулінів, не слід відміняти у випадку необхідності лікування, коли користь для матері переважає
регкірона (регданвімабр)
REGEN-COV (ронапрев) – комбінація двох моноклональних антитіл – касиривімаб/імдевімаб
евушелд: комбінація двох людських моноклональних антитіл: тиксагевімабу та цилгавімабу
сотровімаб (ксевуді), дозвіл FDA на екстрене використання припинено у травні 2022 р. через неефективність для варіанту  Omicron BA.2, який переважає)
Специфічні SARS-CoV-2 імуноглобуліни Досвід відсутній, проте ефективність специфічних імуноглобулінів при інших вірусних інфекціях доведена (цитомегаловірусна, вітряна віспа) У вагітних призначаються при цитомегаловірусній інфекції, вітряній віспі, сказі)
Імуномодулятори кортикостероїди: дексаметазон або альтернативи, проте більше досвіду з дексаметазоном Стаціонарним вагітним рекомендовано короткий курс дексаметазону
інгібітори інтерлейкіну 6: тоцилізумаб (актемра) або сарилумаб Не рекомендовано, жінкам репродуктивного віку надійну контрацепцію під час лікування та ще протягом 3 місяців після
Інгібітори янускіназ (JAK) Баріцитиніб (олуміант) або тофацитиніб Протипоказаний вагітним; недостатньо даних; тератогенні наслідки в експериментальних тварин; припускається плацентарний трансфер;
Інгібітори тирозинкінази Брутона акалабрутиніб, ібрутиніб, занубрутиніб Асоціюються з вродженими вадами у випадку лікування в період органогенезу (виходячи з даних від експериментальних тварин)
Колхіцин Відсутня інформація щодо COVID-19, згідно з останнім мета-аналізом не підвищує частоти втрат та великих вроджених вад
Флувоксамін Селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС); вивчається протизапальна роль Врахувати ризик в ІІІ триместрі
Інгібітори гранулоцито-макрофагального колонієстимулюючого фактору (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor Inhibitors): гімсілумаб, лензілумаб, намілумаб, отілімаб Немає інформації про цю групу препаратів, вагітних не включали до клінічних досліджень
Неспецифічні SARS-CoV-2 імуноглобуліни

 

Імуноглобулін людини для внутрішньовенного введення Використовується у вагітних
Інгібітори інтерлейкіну 1 Анакінра,  канакінумаб (канакінумаб не рекомендований даними настановами взагалі) Американська колегія ревматологів не рекомендує призначати анакінру вагітним, проте випадковий вплив у І триместрі не є шкідливим через мінімальний трансфер до ембріону/плода.
Антитромботична терапія Низькомолекулярні гепарини – найкращий вибір У випадку супутніх захворювань, які потребують призначення антикоагулянтів продовжувати лікування; щодо COVID-19 – досвід обмежений; сумісний з вагітністю
Супутні лікарські засоби (Concomitant Medications) для лікування супутніх захворювань

 

Супутні захворювання: серцево-судинні, діабет, захворювання органів дихання, злоякісні новоутворення, також пацієнти, які отримують імуносупресанти Не відміняти препарати, призначені з приводу супутніх захворювань, керуватись більш детальною інформацією про сумісність окремих препаратів в окремих статтях про препарати.
COVID-19 під час вагітності (короткий висновок):

Щодо COVID-19 інформація обмежена, особливо щодо пренатального впливу. На сьогодні відомі такі факти:

 • Хоча загальний ризик є низьким, якщо жінка вагітна або нещодавно була вагітною, в неї вища ймовірність мати важкий перебіг COVID-19 в порівнянні з невагітними. До того ж вагітні з COVID-19 мають підвищений ризик ускладнень, які можуть вплинути на вагітність та розвиток плода, принаймні, відомо про ризик передчасних пологів.  Наявність супутніх захворювань та вплив інших факторів, включно з віком може підвищувати ризик важкого перебігу інфекції під час вагітності або незабаром після вагітності (принаймні, 42 дні після закінчення вагітності). Вагітні або породіллі, а також ті, хто проживає з ними або відвідує їх, повинні вживати заходів для захисту від COVID-19.
 • Більшість немовлят від інфікованих матерів не мають COVID-19 при народженні.
 • Деякі новонароджені мають позитивний тест на COVID-19 незабаром після народження. Невідомо, чи дитина інфікувалась перед, під час або після народження.
 • Більшість новонароджених з позитивним тестом на COVID-19 мають м’які симптоми або безсимптомний перебіг і одужують. В деяких немовлят можлива важка форма COVID-19.

У 2021 році вагітність та пов’язані з нею стани додано до переліку супутніх медичних станів, пов’язаних з вищим ризиком важкого перебігу COVID-19 (List of Underlying Medical Conditions Associated with Higher Risk for Severe COVID-19).

Коронавірусна інфекція у тварин:

Експериментальне зараження свиней свинячим коронавірусом (HKU15) підвищувало частоту втрат плодів та знижувало число тварин, які вижили.

Інформація щодо впливу на плід:
Епідеміологія.

У листопаді 2020 року CDC оприлюднили дані результатів приблизно 400000 жінок репродуктивного віку з симптоматичним лабораторно підтвердженим COVID-19. Після корекції на вік, расову та етнічну належність, основне захворювання у вагітних виявлено істотно вищий рівень потреби госпіталізації до відділень інтенсивної терапії (10,5 випадків проти 3,9 випадків на 1000, скоригований коефіцієнт ризику (aRR) 3,0; 95% ДІ 2,6-3,4), потреби механічної вентиляції (2,9 проти 1,1 випадків на 1000 випадків;  aRR 2,9; 95% ДI, 2,2–3,8), потреби екстракорпоральної мембранної оксигенації (0,7 проти 0,3 випадків на 1000 випадків; aRR 2,4; 95% ДI, 1,5–4,0), вищий показник смертності (1,5 проти 1,2 випадків на 1000 випадків; aRR 1,7; 95% ДCI, 1,2–2,4). Підвищений ризик важкого перебігу переважав у віковій групі 35-44 роки, відзначено 4-кратний щодо механічної вентиляції та двократний по рівню смертності в порівнянні з невагітними жінками такого ж віку. Серед латиноамериканок смертність в 2,4 рази перевищувала показник у невагітних (95% ДІ, 13-4,3). Расові та етнічні відмінності наводяться і в інших повідомленнях. Серед 8207 вагітних з COVID-19, інформація про яких надана CDC, частка латиноамериканок склала 46%, темношкірих 22% і цей показник перевищував пропорції 2019 року (24% та 15% відповідно), що свідчить про можливе непропорційне ураження COVID-19 латиноамериканок та темношкірих жінок.

Поточний системний огляд на сьогодні включає 192 дослідження, визначено наступні материнські фактори, асоційовані з важким захворюванням/перебігом  [COVID-19]: віковий ризик матері (OR 1,83; 95% ДI, 1,27–2,63; 3561 жінка з 7 досліджень); високий індекс маси тіла (OR 2,37; 95% ДI, 1,83–3,07; 3367 жінок з 5 досліджень); будь-яка супутня патологія матері, присутня до вагітності, включно з гіпертензією та діабетом (OR 1,81; 95% ДI, 1,49–2,20; 2634 жінки з 3 досліджень); прееклампсія (OR 4,21; 95% ДI, 1,27–14,.0; 274 жінки з 4 досліджень); попередній цукровий діабет (OR 2,12; 95% CI, 1,62–2,78; 3333 жінки з 3 досліджень). При порівнянні з вагітними та породіллями без COVID-19 інфіковані SARS-CoV-2 вагітні жінки мали вищий ризик передчасних пологів (OR 1,47; 95% ДI, 1,14–1,91; 8549 жінок з 18 досліджень) та мертвонароджень (OR 2,84; 95% ДI, 1,25–6,45; 5794 жінки з 9 досліджень).

Обсерваційне когортне дослідження всіх вагітних одним плодом та позитивним тестом на  SARS-CoV-2 з 33 лікарень США оцінювало характеристики матері та залежні від важкості перебігу наслідки.  Дані свідчать про те, що несприятливі перинатальні результати частіше реєструються у пацієнток з важким або критичним перебігом, аніж в асимптоматичних пацієнтів, включно з підвищеною частотою кесаревого розтину (59,6% проти 34,0%; aRR 1,57; 95% ДI, 1,30–1,90), гіпертензією вагітних (40,4% проти 18,8%; aRR 1,61; 95% ДI, 1,18–2,20), передчасних пологів (41,8% проти 11,9%; aRR 3,53; 95% ДI, 2,42–5,14). Перинатальні результати у жінок з легким та помірним перебігом COVID-19 були подібними до виявлених в асимптоматичних пацієнток.

Хоча вертикальна трансмісія SARS-CoV-2 є можливою, поточні дані свідчать про рідкість такого явища. Аналіз 101 новонародженого, народженого 100 жінками з SARS-CoV-2 інфекцією в академічному медичному центрів США продемонстрував, що 2 дітей (2%) мали сумнівні результати ПЛР, які вважалися позитивними, однак, в немовлят не було клінічних ознак захворювання. Більшість дітей мали негативні результати ПЛР після перебування в одному приміщенні з мамою та безпосереднього грудного вигодовування (матері дотримувались належної гігієни рук і грудей).

Деякі результати спостережень за вагітними в період пандемії COVID-19.

 • Серед 92 вагітностей з позитивним тестом на COVID-19 в І триместрі не відмічали зростання частоти мальформацій в порівнянні з вагітними з негативним тестом;
 • Серед 6 вагітностей з виявленим коронавірусом 229-Е (вірус, що вражає людей і кажанів) в зразках матерів (з дихальних шляхів або вагінальних) в пологах в 3 новонароджених виявлено вірус в шлунковому аспіраті, що свідчить про вертикальну передачу віруса, жодне з немовлят не мало симптомів;
 • 9 жінок з COVID-19 народили на 36-29 тижнях шляхом кесаревого розтину, показом до якого не була інфекція. Коронавірус не виявлявся в амніотичній рідині, в зразках грудного молока в 6 випадках. Деякі діти важили менше 2500 грам через недоношеність або прееклампсію;
 • Серед 10 немовлят, народжених 9 жінками з COVID-19 пневмонією, 6 народились передчасно, включно з двійнею. Респіраторні симптоми виникли в 6 немовлят, включно з одним доношеним; одна дитина померла на 35 тижні з множинною органною недостатністю; тест на COVID-19 був негативним в 9 тестованих дітей;
 • Здорові діти з негативним ПЛР до COVID-19 з назофарінгеальних зразків та попередньо виявленими специфічними IgM в сироватці. Троє немовлят з позитивним тестом на COVID-19 з симптомами респіраторного захворювання серед дітей 33 жінок з COVID-19 пневмонією; в однієї дитини перинатальна асфіксія та сепсис посилювали симптоми; всі діти одужали. Ці повідомлення припускають, але не підтверджують вертикальну внутрішньоутробну трансмісію;
 • Самовільний аборт у жінки з респіраторними симптомами COVID-19 та лихоманкою відбувся на 19 тижні вагітності; негативний результат ПЛР на SARS-CoV-2 отримано зі зразків вагіни та крові матері, амніотичної рідини, поверхні плода, тимусу, легень, печінки плода, але позитивний результат отримано з тканини плаценти після глибоких розрізів та дезінфекції поверхні; гістологічно підтверджений плацентит з негативними бактеріальними і грибковими культурами припускає SARS-CoV-2 інфікування плаценти;
 • Серед 48 немовлят, народжених жінками з позитивним тестом в назофарінгеальному зішкрібі не було дітей з позитивним тестом; зразки крові пуповини та гістопатологія плаценти не продемонстрували трансфер вірусу, хоча зафіксовано передачу материнських IgG антитіл;

Системний огляд 2021 року окремих випадків та обсерваційних досліджень з охопленням 936 немовлят визначив рівень вертикальної трансмісії, виходячи з дослідження мазка з носа – 3,2%, 95% ДІ 2,2-1,3%.

Ускладнення вагітності.

Близькосхідний респіраторний синдром (MERS). До 2019 року повідомлено про 11 вирадків в період вагітності, один з них в І триместрі. Результати: 2 мертвонароджені дитини, неонатальна загибель народженої на 24 тижні вагітності дитини; дитина з впливом в І триместрі народилась на нормальному терміні.

Тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS). З 12 інфікованих жінок 3 померли. 6 жінок із 7 з інфікуванням в І триместрі втратили вагітність  (4 самовільні викидні і 2 медичні аборти). При інфікуванні на пізніших термінах народилось 5 живих дітей, у двох з яких розвинулись ускладнення недоношеності, але в жодного з 5 дітей не виявлено коронавірусу в культурі або в ПЛР зі зворотньою транскрипцією. Крім цього виявлено 5 додаткових випадків SARS в період вагітності з наступними результатами: 1 медичний аборт, 2 доношені дитини, 2 передчасно народжені малюки. Тестування новонароджених на вірус SARS було негативним. Виходячи з доступних даних коронавірус SARS не передається вертикально від матері до дитини до народження, пряма трансмісія від матері до дитини після народження є можливою.

SARS-CoV2. З 55 вагітних, інфікованих до 26 тижня, 28 заразились в І триместрі, 27 – в другому. Всі діти вижили, рівень передчасних пологів становив 3,4%. Не виявлено малих для гестаційного віку немовлят. Не виявлено різниці результатів при інфікуванні в І та ІІ триместрах. Всі інфіковані жінки були асимптоматичними або з легкими симптомами.

Серед понад 1 мільйону госпіталізацій в пологові відділення у жінок з COVID-19 була вища частота мертвонароджень при порівнянні з не інфікованими жінками (aRR 1,90 95% CI 1,69-2,15). Серед 7950 вагітних, які понад 25 років працюють в медичній галузі, такі стани, як ожиріння перед вагітністю, хронічні легеневі захворювання, гіпертензія, діабет до вагітності підвищували частоту помірної/важкої або критичної SARS-CoV-2 інфекції. Таких самих результатів отримано ще в кількох дослідженнях. Мета-аналіз 2021 року повідомив асоціацію між важким перебігом COVID-19 в період вагітності та прееклампсією, низькою вагою новонароджених, передчасними пологами, гестаційним діабетом. Інший мета-аналіз 2021 року не виявив асоціації між COVID-19 в період вагітності та загибеллю плода або новонародженого. Мета-аналіз 2021 року не виявив зміни частоти передчасних пологів в порівнянні з попередніми пандеміями. До 45% жінок з важким перебігом COVID-19 народили передчасно. Наступні дослідження в групі вагітних з COVID-19 повідомили про підвищення частоти загибелі плодів чи матерів, передчасних пологів, прееклампсії та еклампсії. Підвищення частоти ускладнень у новонароджених пояснюється зростанням частоти передчасних пологів. Мета-аналіз 2022 року повідомив про асоціацію материнської інфекції та прееклампсії (зведене співвідношення шансів 1,58, 95% CI 1,39-1,80).

Неонатальні ефекти.

Немовлята віком 6 місяців, чиї мами перенесли COVID-19 в період вагітності, продемонстрували гірші показники тестів великої та дрібної моторики в порівнянні з дітьми не інфікованих матерів. Частота несприятливих результатів у новонароджених матерів, які в період вагітності перенесли COVID-19 підвищувалась (aOR 2,1, 95% 1,1-3,8). Аналіз медичної документації продемонстрував асоціацію між позитивним тестом на COVID-19 в період вагітності та неврологічним діагнозом у дітей до віку 1-го року життя (aOR 1,86, 95% CI 1,03-3,36). При обмеженні аналізу доношеними дітьми асоціації не було.

COVID-19 під час вигодовування:

У тварин. Зараження молочного стада коронавірусом великої рогатої худоби не призвело до зниження надоїв молока. Інфікування свинячим коронавірусом на пізніх термінах вагітності та в період лактації зменшувало кількість живих свиней, відлучених в комерційному стаді. Материнські антикоронавірусні антитіла з’являлись  в молоці після інфікування або імунізації і захищали від інфікування потомство на вигодовуванні.

Зразки грудного молока людини в 1990 роках містили  IgA свинячого коронавірусу, що припускає міжвидову трансмісію. Специфічні IgA SARS-CoV-2 знайдено в грудному молоці людини. Згідно з трьома повідомленнями SARS-CoV-2 не виявили в грудному молоці. Інша стаття інформує про наявність вірусу в молоці та у немовляти жінки з симптомами COVID-19 від 10-го до 14-го днів лактації. З 64 зразків грудного молока 18 COVID-19 позитивних жінок тільки один містив COVID-19 РНК, але в жодному зразку не виявлено спроможний до реплікації вірус.

Рекомендація CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США): жінкам з COVID-19 приймати міри для уникнення інфікування немовлят, включно з миттям рук і носінням маски.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Свинячий коронавірус виявляли в спермі кнурів після інокуляції.

Повідомляється про дослідження, в якому SARS-CoV-2 не виявили в спермі за допомогою ПЛР у чоловіків з клінічними ознаками COVID-19 або тих, хто вже одужав. Середня кількість сперматозоїдів була знижена на 37% через 1 місяць, на 29% через 1-2 місяці, на 6% після 2 місяців. Антиспермальні антитіла виявлено в 3 чоловіків. COVID-19 не знижував фертильності у жінок, а у чоловіків – тимчасово так.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Weekly epidemiological update on COVID-19 – 17 August 2022. Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я.
 3. Pregnant and Recently Pregnant People. At Increased Risk for Severe Illness from COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
 4. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. National Institutes of Health. Accessed 08.2022.
 5. Breastfeeding and Caring for Newborns if You Have COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
 6. Data on COVID-19 during Pregnancy: Birth and Infant Outcomes. Covid Data Tracker by Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
 7. COVID-19: Prevention & Investigational Treatments. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 8. UPDATE: Drugs to treat the new coronavirus. What progress has been made. Інформаційний вебсайт “Medicine.com”.
 9. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR). U.S. Department of Health & Human Services.
 10. COVID-19 Information – Pregnancy and Breastfeeding. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.
 11. Infection of SARS-CoV-2 (COVID-19) – a guide for clinicians . Сайт “The Global Library of Women’s Medicine’s”.
 12. Covid-19 search results. Сайт “The Global Library of Women’s Medicine’s”.
 13. Coronavirus Disease (COVID-19): What You Need to Know About Its Impact on Moms and Babies. Сайт “March of Dimes”.
 14. COVID-19 during Pregnancy. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

 

Адаптовано 27.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 27.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!