МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АБАМЕКТИН

Група/призначення:

Антипаразитарний препарат з широким спектром дії, активний проти всіх видів гельмінтів та нашкірних паразитів (блох і кліщів). Належить до групи авермектинів.

Авермектини вперше були виділені з продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів — актиноміцетів виду Streptomyces avermitilis наприкінці 70-х років. Культура продукує, як правило, чотири основні форми авермектинів — А1, А2, В1, В2, які відрізняються радикалами. В свою чергу, кожен компонент має 2 форми ізомерів: a та b.

Абамектин – це суміш авермектинів, що містить, принаймні, 80% авермектину В1 і не більше, ніж 20% авермектину В1b. Застосовується як інсектицид та у ветеринарній медицині.

Споріднені препарати: івермектин та авермектин.

Альтернативні назви / синоніми: авермектин В1.
Діюча речовина: абамектин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини (див. Івермектин).

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини (див. Івермектин).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Абамектин призводив до несприятливих наслідків у щурів та мишей при репродуктивних дослідженнях.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Двом поколінням лабораторних щурів Sprague-Dawley (щури-альбіноси, виведені для лабораторних цілей) перорально вводили авермектин В1 в дозах 0; 0,05; 0,12. Спостерігали збільшення складок сітківки ока у відлучених від самки дитинчат (що припускає малі очі), збільшення мертвонароджень, зменшення індексу виживання та лактації, також зменшення ваги новонароджених при дозі 0,40 мг/кг/день.

У мишей без генетичної здатності виробляти певні плацентарні глікопротеїни (спонтанна мутація в гені Р-глікопротеїну) при пренатальному впливі авермектину формуються розщілини піднебіння. Невідомо, чи ця знахідка екстраполюється на людину. Але цей ефект може бути пов’язаний з роллю глюкопротеїнів в нормі обмежувати вплив хімічних агентів на плід. У мишей такі наслідки спостерігались тільки при дозах, токсичних для матері.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація (див. Івермектин).

Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У дорослих самців щурів введення абамектину з водопровідною водою протягом 6 тижнів зменшувало концентрацію тестостерону та спричиняло гістологічно підтверджену токсичність для яєчок. Парування цих самців з самками без випливу препарату продемонструвало істотне зменшення фертильності, асоційованої з дозою 1,19 мг/тварину/день та вищими.

Турецькі дослідники повідомили, що ведення самцям щурів дози 4 мг/кг/день протягом 6 тижнів не змінювало концентрації тестостерону та ваги яєчок, але спричиняло зменшення кількості та рухливості сперматозоїдів і пошкоджувало сім’явиносні протоки. Ці автори також повідомили про порівняння впливу на показники сперми 20 чоловіків-працівників сільського господарства з 20 чоловіками без впливу пестицидів. Було виявлено асоціацію між впливом препарату та зниженням рухливості сперматозоїдів і показників їхньої зрілості без істотного впливу на концентрацію тестостерону в плазмі.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 24.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.07.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!