Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АБАМЕКТИН

Група/призначення:

Антипаразитарний препарат з широким спектром дії, активний проти всіх видів гельмінтів та нашкірних паразитів (блох і кліщів). Належить до групи авермектинів.

Авермектини вперше були виділені з продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів — актиноміцетів виду Streptomyces avermitilis наприкінці 70-х років. Культура продукує, як правило, чотири основні форми авермектинів — А1, А2, В1, В2, які відрізняються радикалами. В свою чергу, кожен компонент має 2 форми ізомерів: a та b.

Абамектин – це суміш авермектинів, що містить, принаймні, 80% авермектину В1 і не більше, ніж 20% авермектину В1b. Застосовується як інсектицид та у ветеринарній медицині.

Споріднені препарати: івермектин та авермектин.

Альтернативні назви / синоніми: авермектин В1.
Діюча речовина: абамектин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини (див. Івермектин).

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини (див. Івермектин).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Абамектин призводив до несприятливих наслідків у щурів та мишей при репродуктивних дослідженнях.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Двом поколінням лабораторних щурів Sprague-Dawley (щури-альбіноси, виведені для лабораторних цілей) перорально вводили авермектин В1 в дозах 0; 0,05; 0,12. Спостерігали збільшення складок сітківки ока у відлучених від самки дитинчат (що припускає малі очі), збільшення мертвонароджень, зменшення індексу виживання та лактації, також зменшення ваги новонароджених при дозі 0,40 мг/кг/день.

У мишей без генетичної здатності виробляти певні плацентарні глікопротеїни (спонтанна мутація в гені Р-глікопротеїну) при пренатальному впливі авермектину формуються розщілини піднебіння. Невідомо, чи ця знахідка екстраполюється на людину. Але цей ефект може бути пов’язаний з роллю глюкопротеїнів в нормі обмежувати вплив хімічних агентів на плід. У мишей такі наслідки спостерігались тільки при дозах, токсичних для матері.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація (див. Івермектин).

Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У дорослих самців щурів введення абамектину з водопровідною водою протягом 6 тижнів зменшувало концентрацію тестостерону та спричиняло гістологічно підтверджену токсичність для яєчок. Парування цих самців з самками без випливу препарату продемонструвало істотне зменшення фертильності, асоційованої з дозою 1,19 мг/тварину/день та вищими.

Турецькі дослідники повідомили, що ведення самцям щурів дози 4 мг/кг/день протягом 6 тижнів не змінювало концентрації тестостерону та ваги яєчок, але спричиняло зменшення кількості та рухливості сперматозоїдів і пошкоджувало сім’явиносні протоки. Ці автори також повідомили про порівняння впливу на показники сперми 20 чоловіків-працівників сільського господарства з 20 чоловіками без впливу пестицидів. Було виявлено асоціацію між впливом препарату та зниженням рухливості сперматозоїдів і показників їхньої зрілості без істотного впливу на концентрацію тестостерону в плазмі.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 24.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.07.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати