МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЗОЛМІТРИПТАН

Група/призначення:

Серотонінергічний засіб для лікування мігрені. Споріднені препарати: наратриптан, суматриптан, різатриптан, елетриптан, алмотриптан, фроватриптан.

Альтернативні назви / синоніми: золмігрен, зоміг.
Діюча речовина: золмітриптан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання золмітриптану при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте через обмежений досвід важко його оцінити. Хоча рев’ю 2008 року щодо використання триптанів (сучасні засоби для лікування мігрені) не виявило доказів тератогенності, припускається можливе підвищення ризику передчасних пологів.

Препарати для лікування мігрені вважають протипоказаними при вагітності, якщо вони мають судинозвужуючі властивості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Кролям препарат вводили в період органогенезу перорально дозами, які призводили до впливу на матерів у 280-5000 разів вищого від отримуваного у людини при лікуванні максимальною рекомендованою добовою дозою 10 мг. Спостерігали залежне від дози зростання ембріолетальності, статистично значиме на фоні високої дози, але при цьому відзначали материнську токсичність (зниження набирання ваги в період вагітності). При лікуванні щурів в період вагітності та лактації відзначали підвищення частоти гідронефрозу в потомства при дозі в 1100 разів кратній максимальній рекомендованій для людини. Ця доза також була токсичною для матерів. При лікуванні вагітних кролів в період органогенезу виявлено підвищення частоти ембріолетальності на фоні токсичних для матерів доз – ≥11-кратні максимальній рекомендованій для людини. При використанні дози, яка в 42 рази перевищувала максимальну рекомендовану для людини, відзначали підвищення частоти мальформацій у плодів (зрощені грудні ребра, аномалії ребер) та варіацій (кровоносних судин, осифікації ребер). Доза, яка не призводила до наслідків була еквівалентною максимальній рекомендованій для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування з білками плазми низьке (біля 25%). Препарат має кілька метаболітів, один з яких в 2-6 разів потужніший від основної сполуки. Концентрація активного метаболіту становить 2/3 концентрації золмітриптану. Період напіввиведення невідомий.

Також невідомо, чи золмітриптан або його активні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна маса основної сполуки та мінімальне зв’язування з білками припускають трансфер до ембріону/плода.

У 1998 році коментатори класифікували золмітриптан, наратриптан, суматриптан як протипоказані при вагітності.

Дослідження Норвезького медичного реєстру народжень вивчало питання прийому медикаментів шляхом опитування вагітних до відомого результату вагітності. Не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей 1535 жінок, які отримували при вагітності триптан (47% суматриптан, 23,6% ризатриптан, 17,5% золмітриптан, 12,9% елетриптан). Спостерігали підвищення частоти атонії матки, що автори віднесли до основного захворювання.

Рев’ю 2008 року щодо безпечності триптанів при вагітності відзначило нечисленність пов’язаних з вагітністю даних про використання золмітриптану та подібних препаратів.

Інший аналіз 2008 року, незважаючи на обмежену інформацію, дійшов висновку, що суматриптан видається безпечною альтернативою для лікування вагітних з вперше виявленою мігренню або погіршенням в І триместрі. Автори вважають, що необхідно провести ряд наступних досліджень, щоб рекомендувати суматриптан на пізніх триместрах.

Літературний огляд 2015 року та мета-аналіз щодо репродуктивної безпечності триптанів включив 6 досліджень з охопленням 4208 дітей жінок, що приймали суматриптан або інші триптани при вагітності для лікування мігрені. При порівнянні з контрольною групою здорових жінок виявлено істотне підвищення спонтанних абортів (співвідношення шансів 3,54, 95% ДІ 2,24-5,59). Не виявлено істотного підвищення рівня великих вроджених вад, недоношеності, спонтанних абортів при порівнянні з групою жінок з мігренню, які не приймали триптанів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Згідно з інструкцією до препарату він виявлявся в молоці щурів в концентрації, аналогічній показнику в плазмі матері через 1 годину після дози. Через 4 години концентрація ставала в 4 рази вищою від показника в плазмі, що припускає більш швидку елімінацію препарату з плазми, ніж з молока.

Молекулярна маса основної сполуки та мінімальне зв’язування з білками припускають трансфер до грудного молока у людини. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату пероральне призначення самцям та самкам щурів дози до 400 мг/кг/день не порушувало фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1428

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!