МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЗАФІРЛУКАСТ

Група/призначення:

Простагландини, тромбоксани, лейкотрієни та їх антагоністи. Респіраторний засіб. Це селективний антагоніст рецепторів лейкотрієнів.

Покази: бронхіальна астма (профілактика нападів і підтримуюча терапія), в тому числі при неефективності бета-стимуляторів.

Простагландини високоактивні тканинні регулятори, одна з груп простаноїдів (похідних простанової кислоти) – окремої групи оксиліпінів, яка містить простагландини, ізопростагландини, тромбоксани і простацикліни — продукти циклооксигеназного шляху перетворення поліненасичених жирних кислот.

Тромбоксани – високоактивні тканинні гормони, ейкозаноїди, регулятори групи оксиліпінів, разом з ізопростагландинами  і простациклінами – продукти циклооксигеназного шляху перетворення поліненасичених жирних кислот, найчастіше арахідонової. 

Лейкотрієни – органічні сполуки, група ліпідних високоактивних речовин, які утворюються в організмі з арахідонової кислоти. Підклас лейкотрієнів разом з простаноїдами входить до класу ейкозаноїдів. Один з основних ефектів лейкотрієнів – бронхоспазм – лежить в основі патогенезу бронхіальної астми.

Альтернативні назви / синоніми: аколат.
Діюча речовина: зафірлукаст.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Зафірлукаст не є тератогенним для тварин, кілька несприятливих результатів у людини не демонструють закономірності. Однак, дані про використання у людини при вагітності обмежені. Згідно з одним джерелом зафірлукаст можливо є безпечним при вагітності, але такого висновку дійшли виходячи виключно з даних від експериментальних тварин.

Американське товариство акушерів та гінекологів і американське товариство алергії, астми, імунології у 2000 році порекомендували, що зафірлукаст може розглядатись для пацієнтів з бронхіальною астмою, що важко контролюється і які продемонстрували надзвичайно сприятливу відповідь на таку терапію перед вагітністю.

 Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей та щурів з пероральними дозами, вищими від максимально рекомендованих для людини в 160 та 410 раз, виходячи з площі поверхні тіла, відповідно; у мавп з дозами, які призводили до впливу, в 20 раз вищого, аніж у людини, виходячи з AUC*. При цьому не спостерігали ознак тератогенності. Максимальні дози у щурів та мавп були токсичними для матерів, що призводило до їх загибелі в деяких випадках (щури), резорбції плодів (щури), спонтанних абортів (мавпи).

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Зафірлукаст був карциногенним (гепатоцелюлярні аденоми) у самців мишей при приблизно 30-кратній максимальній терапевтичній дозі. У самок мишей на фоні такої дози спостерігали підвищення частоти гістіоцитарної саркоми різних локалізацій. При впливі на самців та самок щурів 160-кратної максимальної рекомендованої для людини дози зазначали підвищену частоту перехідно-клітинних папілом сечового міхура. Дози, які не викликали ефектів у мишей та щурів були у 10 разів та 140 разів вищими від максимально терапевтичної, відповідно. Результати мутагенних та кластогенних досліджень були негативними. Крім того, не виявлено порушення фертильності та репродукції у самців та самок щурів на фоні доз, що в 410 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Обмежений досвід застосування.

Зафірлукаст екстенсивно метаболізується до неактивних сполук, які елімінуються з фекаліями. Зв’язування з білками плазми становить >99%. Середній кінцевий період напіввиведення складає біля 10 годин, але згідно з іншими дослідженнями – 8-16 годин.

Невідомо, чи зафірлукаст проникає через плаценту, його молекулярнв вага та довгий період напіввиведення такий трансфер припускають. Однак, екстенсивний метаболізм та зв’язування з білками обмежуватимуть вплив на плід.

Повідомлення 2007 року описало результати вагітностей 96 жінок з впливом антагоністів рецепторів лейкотрієнів (монтелукаст та зафірлукаст). Жінок наглядало дослідження щодо вживання медикаментів при астмі від організації тератологічної інформаційної служби (OTIS). Дві контрольні групи включали 122 вагітних, які виключно приймали β2-симпатоміметики та 346 жінок без астми. Серед 96 вагітних основної групи 72 приймали монтелукаст, 22 зафірлукаст, 2 отримували обидва препарати. Більшість жінок основної групи (89,6%) зазнали впливу в І триместрі, 50% – протягом вагітності. Не виявлено різниці між трьома групами щодо передчасних пологів, оцінки за шкалою Апгар на 1-й та 5-й хвилинах, ваги та росту новонароджених ≤10 перцентиля, пондерального індексу <2,2. Скоригована середня вага немовлят основної групи була істотно нижчою за показник в контрольній групі жінок без астми (3384 проти 3529 грам; р<0,05). Не відзначали істотної різниці частоти втрат вагітності (самовільні викидні, ектопічні вагітності, мертвонародження), гестаційного діабету, прееклампсії, набирання ваги матерями. В основній групі діагностовано значно більше вроджених вад (p<0,05) – 5,95% при порівнянні з контрольною групою – 0,3%, але частота в контрольній групі була неправдиво низькою. Не виявлено істотної різниці в поширеності дефектів в основній групі та групі жінок, лікованих β2-агоністами (3,9%). Не діагностовано вроджених вад у мертвонародених, плодів після самовільного переривання чи медичних абортів. У народжених живими реєстрували наступні вроджені вади розвитку: послідовність Штурге-Вебера, вроджений вивих стегна, двобічну клишоногість, нейрофіроматоз І типу (аутосомно-домінантний тип успадкування), атрезію анусу.

Повідомлення 2007 року інформує про результати проспективно моніторованих 24 вагітностей з впливом зафірлукасту, з них в 90% випадків в І триместрі. Частота вроджених вад в немовлят з пренатальним впливом зафірлукасту істотно не відрізнялась від аналогічного показника у жінок з астмою, яких лікували іншими препаратами. Також не виявляли специфічних вад.

Дані англійського реєстру виписаних рецептів включають 9 вагітностей з впливом зафірлукасту в І триместрі без виявлених вроджених вад розвитку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока в концентрації 20% від визначеної в плазмі. Призначення зафірлукасту в дозі 40 мг двічі на день жінкам в період лактації призводило до стабільної концентрації в грудному молоці на рівні 50 мкг/л. Немовля на грудному вигодовуванні отримає 0,6% материнської дози, скоригованої на вагу. Виходячи з результатів від експериментальних тварин виробник не рекомендує використання в період лактації, однак відсутня інформація про потенційний несприятливий вплив таких низьких доз на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату не виявлено впливу на фертильність у самців та самок щурів, які зазнали впливу препарату в дозі 2000 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 27.11.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!