МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВОСЕВІ

Назва англійською мовою: Vosevi.
Група/призначення:

Комбінований противірусний засіб прямої дії (“directactingantiviral medications, DAA). Це комбінований препарат з фіксованою дозою трьох компоненетів: софосбувір (sofosbuvir), велпатасвір (velpatasvir), воксілапревір (voxilaprevir).

Софосбувір – нуклеозидний аналог, який інгібує РНК-полімеразу NS5B вірусу гепатиту С; велпатасвір – NS5A інгібітор; воксілапревір – інгібітор протеази NS3/4A.

Покази: вірусний гепатит С.

Альтернативні назви / синоніми:

Софосбувір-велпатас-воксілапрев (Sofosbuvir-Velpatas-Voxilaprev).

Діюча речовина: софосбувір, велпатасвір, воксілапревір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендовано EMA (Європейське агенство з лікарських засобів).

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендовано EMA.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Інформація про використання у вагітних обмежена – менше 300 результатів вагітностей з софосбувіром, велпатасвіром, воксілапревіром та восеві.

Дані від експериментальних тварин не припускають токсичного впливу на розвиток ембріону/плода, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Софосбувір: не продемонстрував прямого чи непрямого токсичного впливу на розвиток щурів та кролів;  велпатасвір: можливий зв’язок з репродуктивною токсичністю; воксілапревір: не виявлено прямого чи опосередкованого токсичного впливу на репродукцію. Про вплив комбінації препаратів інформація відсутня.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про конкретні випадки застосування восеві у вагітних.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи софосбувір, метаболіти софосбувіру, велпатасвір, воксілапревір проникають до грудного молока. Відомо, що така екскреція відбувається в експериментальних тварин з велпатасвіром та метаболітами софосбувіру. При використанні у щурів в період лактації воксілапревір виявляли в плазмі дитинчат. Через високий рівень зв’язування з білками плазми велпатасвіру та воксілапревіру (понад 99%)  очікуються дуже низькі рівні препаратів в грудному молоці.

Проте наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, тому, згідно з рекомендаціями EMA, його не слід призначати в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В експериментальних тварин жоден з трьох препаратів не порушував фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Sofosbuvir, velpatasvir, and voxilaprevir Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  2. Vosevi. Drug Information Portal – U.S. National Library of Medicine – Quick Access to Quality Drug Information.
  3. Vosevi (Sofosbuvir): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Voxilaprevir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Sofosbuvir, Velpatasvir, and Voxilaprevir. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus”.
  6. Recommendations | Sofosbuvir–velpatasvir–voxilaprevir for treating chronic hepatitis C | Guidance. Сайт національної служби охорони здоров’я Великої Британії.
  7. Vosevi, INN-sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  8. Vosevi – Uses, Side Effects, and More. інформація з бази даних “Drugs & Medications” мережі WebMD.

 

Адаптовано 18.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 18.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!