МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ВОСЕВІ

Назва англійською мовою: Vosevi.
Група/призначення:

Комбінований противірусний засіб прямої дії (“directactingantiviral medications, DAA). Це комбінований препарат з фіксованою дозою трьох компоненетів: софосбувір (sofosbuvir), велпатасвір (velpatasvir), воксілапревір (voxilaprevir).

Софосбувір – нуклеозидний аналог, який інгібує РНК-полімеразу NS5B вірусу гепатиту С; велпатасвір – NS5A інгібітор; воксілапревір – інгібітор протеази NS3/4A.

Покази: вірусний гепатит С.

Альтернативні назви / синоніми:

Софосбувір-велпатас-воксілапрев (Sofosbuvir-Velpatas-Voxilaprev).

Діюча речовина: софосбувір, велпатасвір, воксілапревір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендовано EMA (Європейське агенство з лікарських засобів).

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендовано EMA.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Інформація про використання у вагітних обмежена – менше 300 результатів вагітностей з софосбувіром, велпатасвіром, воксілапревіром та восеві.

Дані від експериментальних тварин не припускають токсичного впливу на розвиток ембріону/плода, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Софосбувір: не продемонстрував прямого чи непрямого токсичного впливу на розвиток щурів та кролів;  велпатасвір: можливий зв’язок з репродуктивною токсичністю; воксілапревір: не виявлено прямого чи опосередкованого токсичного впливу на репродукцію. Про вплив комбінації препаратів інформація відсутня.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про конкретні випадки застосування восеві у вагітних.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи софосбувір, метаболіти софосбувіру, велпатасвір, воксілапревір проникають до грудного молока. Відомо, що така екскреція відбувається в експериментальних тварин з велпатасвіром та метаболітами софосбувіру. При використанні у щурів в період лактації воксілапревір виявляли в плазмі дитинчат. Через високий рівень зв’язування з білками плазми велпатасвіру та воксілапревіру (понад 99%)  очікуються дуже низькі рівні препаратів в грудному молоці.

Проте наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, тому, згідно з рекомендаціями EMA, його не слід призначати в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В експериментальних тварин жоден з трьох препаратів не порушував фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Sofosbuvir, velpatasvir, and voxilaprevir Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  2. Vosevi. Drug Information Portal – U.S. National Library of Medicine – Quick Access to Quality Drug Information.
  3. Vosevi (Sofosbuvir): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Voxilaprevir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Sofosbuvir, Velpatasvir, and Voxilaprevir. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus”.
  6. Recommendations | Sofosbuvir–velpatasvir–voxilaprevir for treating chronic hepatitis C | Guidance. Сайт національної служби охорони здоров’я Великої Британії.
  7. Vosevi, INN-sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  8. Vosevi – Uses, Side Effects, and More. інформація з бази даних “Drugs & Medications” мережі WebMD.

 

Адаптовано 18.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 18.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...