МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТРІМІПРАМІН

Група/призначення:

Трициклічний антидепресант, неселективний інгібітор зворотного нейронального захоплення моноамінів. Має тимолептичну дію.

Покази: тривожні та будь-які ажитовані депресії; депресії з розладом сну; больовий синдром при діабетичній невропатії, в онкологічній практиці, при мігрені.

Хімічно подібний до іміпраміну (трициклічний антидепресант).

Альтернативні назви / синоніми: сурмонтил.
Діюча речовина: тріміпрамін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про застосування у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Тріміпрамін порушує розвиток плода в експериментальних тварин при дозах, що значно перевищують терапевтичні для людини. Дані про лікування людини при вагітності занадто обмежені, щоб оцінити ризик для плода. В загальному, більшість трициклічних антидепресантів не спричиняють тератогенного впливу на плід. На додаток потрібно зауважити, що при вагітності перевагу слід надавати  нортриптиліну та дезипраміну, оскільки вони мають менш виражені седативний ефект та несприятливий вплив на організм матері (обидва трициклічні антидепресанти).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При тератологічних дослідженнях у мишей призначали тріміпрамін в дозі 85 мг/кг на 9 день гестації, що викликало значне зростання частоти екзенцефалії та інших вад нервової системи. Інструкція до препарату інформує про ембріотоксичний та/або тератогенний ефект у щурів та кролів при дозах, які в 20 разів перевищують рекомендовану для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи тріміпрамін проникає через плаценту, проте його молекулярна вага це припускає.

Повідомляється про 9 вагітностей з вживанням тріміпраміну без вроджених вад у немовлят.

Європейська мережа тератологічних інформаційних служб (ENTIS) проводила проспективне спостереження для з’ясування результатів 689 вагітностей з вживанням антидепресантів. Дві третини вагітних приймали також інші препарати. Наводяться результати 9 вагітностей з вживанням тріміпраміну: 8 здорових дітей, в тому числі 3 передчасно народжені, 1 новонароджений з неонатальним порушенням (двостороння варусна плесна, ймовірно, позиційна).

Нейроповедінкове тестування 80 дітей з пренатальним впливом трициклічних антидепресантів, в тому числі 1 – тріміпраміну не продемонструвало відмінностей в IQ або поведінці при порівнянні з 55 дітьми, які зазнали впливу флуоксетину (антидепресант, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну) та 84 дітьми без впливу антидепресантів при вагітності. На момент тестування вік дітей коливався від 16 до 86 місяців.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Американська академія педіатрії відносить трициклічні антидепресанти до препаратів, ефекти при грудному вигодовуванні яких невідомі, але можуть викликати занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Інструкція до препарату інформує, що хронічне вживання тріміпраміну асоціюється із дегенерацією сім’яних канальців в деяких тварин.

Доступна одна публікація результатів аналізу сперми невеликої групи чоловіків, які приймали препарат протягом 8 тижнів. Хоча показано «загальне зниження в межах норми» кількості, об’єму, рухливості сперми, значимого впливу на основні параметри в жодного з чоловіків не виявлено. Дружина одного з обстежуваних завагітніла в період прийому ним препарату; не було виявлено ні ускладнень вагітності, ані аномалій у дитини.

При обстеженні 3 чоловіків продемонстровано, що викликана препаратом еректильна дисфункція була менш вираженою, ніж при застосуванні стандартного лікування трициклічними антидепресантами, такими як кломіпрамін.

Також повідомляється про помірне підвищення рівня пролактину у чоловіків.

Клінічне значення вищенаведених даних невідоме.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.11.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.12.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!