МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТРИХЛОР-ФЕНОКСИ-ОЦТОВА КИСЛОТА

Група/призначення:

Гербіцид, хлорорганічна сполука.

Трихлор-фенокси-оцтова кислота (2,4,5-T) вже не використовується в США та багатьох інших країнах, раніше випускалась під різними торговими назвами (Weedone, Reddon, Dacamine, Ded-Weed).

Також застосовувалась у суміші з 2,4-дихлор-фенокси-оцтовою кислотою. Сумішшю цих двох сполук був агент оранж (Agent Orange), який розпилювали в якості дефоліанта у В’єтнамі під час війни. Дослідження щодо токсичності цих хлоро-фенокси-оцтових кислот ускладнюється наявістю домішок тетрахлородибензо-п-діоксину (діоксину, ТХДД).

Альтернативні назви/синоніми: 2,4,5-T, реддон.
Діюча речовина: трихлор-фенокси-оцтова кислота.
Рекомендації при вагітності:

Уникнення контакту при вагітності, не підвищує частоти вроджених вад, вплив з навколишнього середовища зменшується.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Призводить до зростання несприятливих результатів вагітностей в експериментальних тварин. Епідеміологічні дослідження не продемонстрували зростання частоти вроджених вад за винятком одного дослідження з ймовірним підвищенням частоти клишоногості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:             

Одне фармакокінетичне дослідження повідомило, що з прогресуванням вагітності у мишей елімінація 2,4,5-T була менш ефективною. У вагітних мишей та щурів призначення сполуки асоціювалось із зростанням частоти вроджених вад у потомства, можливо, через забруднення ТХДД. Одна група дослідників повідомила, що чистий 2,4,5-T був тератогенним для щурів при пероральній дозі 100 мг/кг/день, але у цих тварин також отримано негативні результати. У хом’яків з впливом 2,4,5-T повідомляється як про позитивні результати досліджень (деталі не надаються), так і негативні.  У наступних тварин спостерігали тільки негативні щодо тератогенного впливу результати: кролі, вівці, мавпи.

У мишей пренатальне введення 2,4,5-T в дозі 100 мг/кг призводило до зростання частоти скелетних варіацій у дорослих особин при одному з досліджень, а інша група дослідників повідомляє про зростання частоти розщілини піднебіння, зменшення ваги плодів, ембріолетальність (доза 60-75 мг/кг/день).

При лікуванні вагітних щурів сумішшю 2,4-D та 2,4,5-Т в одній лабораторії виявлено легкі зміни біохімічних показників головного мозку потомства та порушення поведінки при тестуванні. Інше дослідження повідомило про аналогічні знахідки при застосуванні тільки 2,4,5-Т.

Інформація щодо впливу на плід:

Епідеміологічні дослідження оцінювали асоціацію між 2,4,5-Т та несприятливими результатами вагітностей в популяціях, або порівнюючи з популяціями без впливу агенту, або в різні пори року. Більшості з цих досліджень не вдалося знайти асоціації між 2,4,5-Т та самовільними викиднями, певними вадами розвитку, включно з дефектами нервової трубки (аненцефалія, розщілина хребта, енцефалоцеле) та орофаціальними розщілинами. Одне з цих досліджень повідомляє про можливий зв’язок з клишоногістю, але автори не дійшли висновку про його  причинно-наслідковість.  Одне повідомлення відзначає сезонну варіацію частоти дефектів нервової трубки в Австралії, що автори розцінили як  літній (сезонний) вплив гербіцидів.

Стурбованість щодо несприятливих результатів вагітностей внаслідок впливу на чоловіків  агенту оранж у В’єтнамі не була підтримана опублікованими результатами досліджень. У мишей лікування 2,4,5-Т, 2, 4-D та ТХДД не призводило до виникнення аномалій у плодів. Епідеміологічне дослідження щодо самовільних переривань вагітностей у жінок працівників, які контактують з 2,4,5-Т було негативним. Опитування чоловіків з професійним контактом з 2,4,5-Т на виробництві не виявили збільшення частоти викиднів, мертвонароджень, неонатальної смерті, вроджених вад розвитку у потомків. Інше опитування робітників з можливим контактом з ТХДД не ідентифікувало зростання частоти спонтанних абортів або вроджених вад при вагітностях від чоловіків з хлоракне*, що було використане як маркер впливу.

*Хлоракне – симптом професійного отруєння дифенілами у робітників, акнеподібний дерматоз, резистентний до терапії.

 Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження в багатьох поколіннях щурів щодо неплідності у самців були негативними.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 27.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.07.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!