МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТРИАМТЕРЕН

Група/призначення:

Діуретики. Калійзберігаючий діуретик.

Альтернативні назви / синоніми:

Діреніум, тріамтерен.

Комбінований препарат триампур (триамтерен 25 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг).

Діюча речовина: триамтерен.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Більшість дослідників вважають діуретики протипоказаними при вагітності, за винятком пацієнток із серцевими захворюваннями. Діуретики не рекомендовані при гестаційній гіпертензії та прееклампсії через ризик гіповолемії у матері.

Оскільки триамтерен є слабким інгібітором дигідрофолатредуктази, рекомендується перед вагітністю та при вагітності приймати, принаймні, 0,4 мг фолієвої кислоти на день.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення щурам високих доз протягом вагітності істотно не впливало на розмір плодів чи частоту вроджених вад розвитку. Дослідження 1989 року з призначенням щурам з харчуванням препарату наприкінці ІІІ триместру не продемонструвало зменшення розміру новонароджених та зменшення ваги нирок. Також не виявлено пригнічення активності АТФ-ази ниркової плазматичної мембрани, що спостерігається у дорослих  при лікуванні триамтереном. Препарат проникає через плаценту в експериментальних тварин.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи триамтерен проникає до плаценти у людини, але його молекулярна вага це припускає.

Ретроспективне дослідження з охопленням 271 вагітності з прийомом триамтерену в будь-якому терміні вагітності не виявило підвищення ризику вроджених вад розвитку, в 5 випадках вплив препарату відбувався в І триместрі.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 318 новонароджених, які зазнали впливу триамтерену в І триместрі вагітності. Зареєстровано 15 (4,7%) великих вроджених вад при очікуваних 13. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад: серцево-судинної системи (3 виявлені, 3 очікувані), полідактилії (1 виявлена, 1 очікувана), в інших категоріях вроджених вад не виявлено (розщілина хребта, орофаціальні розщілини, редукційні вади кінцівок, гіпоспадія). Отримані дані не підтверджують асоціації між препаратом та вродженими вадами.

Велике мультицентрове дослідження випадок-контроль оцінювало наслідки впливу в ІІ та ІІІ триместрах препаратів, антагоністів фолієвої кислоти (опубліковано у 2000 році). За основу взяті дані за період 1979-1998 років з 80 пологових закладів та лікарень третього рівня надання допомоги. Матері були опитані через 6 місяців після пологів стосовно прийому ліків при вагітності. Антагоністи фолієвої кислоти були розділені на 2 групи: 1) інгібітори дигідрофолатредуктази (аміноптерин (цитостатик), метотрексат (антинеопластичний засіб), сульфасалазин (сульфаніламідний препарат), піріметамін  (антималярійний засіб), триамтерен, триметоприм (антибактеріальний препарат широкого спектру); 2) препарати, що впливають на інші ферменти фолатного метаболізму, порушують абсорбцію фолатів або прискорюють розщеплення фолатів (карбамазепінфенітоїнпримідон,  фенобарбітал – всі протисудомні препарати). В групу для аналізу включили 3870 немовлят з кардіоваскулярними вадами, 1962 з розщілинами обличчя, 1100 з вадами сечової системи. Були виключені синдромальні вроджені вади, випадки дефектів нервової трубки (частоту яких знижує вживання жінкою фолієвої кислоти). До контрольної групи включили 8387 дітей з іншими, не фолатзалежними вродженими вадами, хромосомними та генетичними дефектами. В контрольній групі ризик вроджених вад не мав би знижуватись від вживання фолієвої кислоти, в жодному випадку в цій групі не приймались антагоністи фолієвої кислоти. В першій групі відносний ризик кардіоваскулярних дефектів та розщілин обличчя становив 3,4, (95% ДІ 1,8-6,4) і 2,6 (95% ДІ 1,1-6,1), відповідно. В другій групі відносний ризик кардіоваскулярних вад, вад сечової системи та розщілин обличчя становив 2,2 (95% ДІ 1,4-3,5), 2,5 (95% ДІ 1,2-5,0) та 2,5 (95% ДІ 1,5-4,2), відповідно. Вживання матерями мультивітамінів з фолієвою кислотою (як правило, 0,4 мг) знизило ризик вроджених вад в першій групі. Для кардіоваскулярних дефектів співвідношення шансів з або без фолієвої кислоти становило 7,7 (95% ДІ 2,8-21,7) та 1,5 (0,6-3,8), відповідно. Подібне порівняння неможливо провести для орофаціальних розщілин, оскільки тільки в 3 випадках приймалась фолієва кислота на 2-3 місяцях. В 6 випадках (0,3%) орофаціальних розщілин не приймалась фолієва кислота, а в 3 (0,2%) – приймалась. На відміну від цього, в ІІ групі фолієва кислота не зменшувала ризику кардіоваскулярних дефектів, орофаціальних розщілин, вад сечової системи.

 Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

При введенні мишам пероральної дози до 100 мг/кг/день протягом 5 днів не спостерігали несприятливого впливу на парування, фертильність чи вагу яєчок самців.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 29.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.11.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!