МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТОФАЦИТИНІБ

Назва англійською мовою: Tofacitinib.   
Група/призначення:

Інгібітори янускіназ; імуносупресант. Сучасні інгібітори янускіназ належать до групи пероральних (рідше – топічних) таргетних хворобомодифікуючих протизапальних препаратів, які впливають на внутрішньоклітинний сигнальний шлях JAK/STAT і таким чином регулюють ефекти різних цитокінів і деяких інших молекул, зокрема факторів росту гемопоезу та певних гормонів.

Тофацитиніб – синтетичний пероральний препарат – інгібітор янускіназ.

Це хворобомодифікуючий протиревматичний препарат, який діє шляхом пригнічення імунної системи. Використовується для лікування запальних станів у пацієнтів, які вже отримували блокатори фактору некрозу пухлин.

Препарат схвалений управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) у 2012 році і став першим інгібітором янускінази, схваленим для лікування ревматоїдного артриту та першим пероральним хворобомодифікуючим протиревматичним препаратом.

Терапевтичні покази до застосування тофацитинібу:

 • Ревматоїдний артрит: лікування помірного та важкого перебігу у дорослих з неадекватною або відсутньою відповіддю на один або кілька хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів.
  Використовується самостійно або в комбінації з метотрексатом.
 • Псоріатичний артрит: в комбінації з метотрексатом для лікування активного перебігу у дорослих з неадекватною або відсутньою відповіддю на один або кілька хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів.
 • Виразковий коліт: лікування помірного та важкого перебігу пацієнтів з неадекватною, втраченою відповіддю або непереносимістю як традиційної терапії, так і біологічних агентів.
 • Активний поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит (ревматоїдний фактор позитивний або негативний), олігоартрит, ювенільний псоріартричний артрит у пацієнтів від 2 років, які неадекватно відповіли на попередню терапію хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами. Монотерапія або в комбінації з метотрексатом.
 • Анкілозивний спондиліт: активний перебіг при неадекватній відповіді на традиційну терапію.

В листопаді 2020 року препарат отримав дозвіл FDA на екстренне використання (Emergency Use Authorization (EUA) для лікування COVID-19 в комбінації з препаратом ремдесивір. Призначається дорослим госпіталізованим пацієнтам, які потребують кисневої підтримки, не інвазивної або інвазивної механічної вентиляції, або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМА).

Hастанови Американських національних інститутів здоров’я не рекомендують використовувати для лікування COVID-19 інші інгібітори янускіназ, аніж баріцитиніб та тофацитиніб.

У грудні 2021 FDA, виходячи з аналізу великого рандомізованого клінічного дослідження, дійшло висновку про підвищений ризик серцево-судинних ускладнень (серцевий напад, інсульт, тромбоз, смерть) при використанні для лікування артриту та виразкового коліту – ксельянзу та ксельянзу XR  (тофацитиніб). Нижчі дози препарату, про що не повідомлялось до цього дослідження, також продемонстрували підвищення ризику тромбоутворення та смерті.

Альтернативні назви / синоніми:

Ксельянз, ксельянз XR (таблетки пролонгованого вивільнення).

Діюча речовина: тофацитиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні контрольовані дослідження з тофацитинібом у вагітних.

Янускіназа (Janus kinase (JAK)/перетворювачі сигналу та активатори шляху транскрипції (STAT) залучені до адгезії та полярності клітин, що може впливати на ранній ембріональний розвиток.

Жінкам репродуктивного віку слід рекомендувати уникати вагітності – використовувати ефективну контрацепцію на період лікування та ще, принаймні, протягом 4 тижнів після останньої дози. Якщо жінка вагітна або вагітність наступила в період лікування препаратом, її слід інформувати про потенційний ризик для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тофацитиніб продемонстрував тератогенність у щурів і кролів. Препарат впливав на фертильність самок щурів (зменшення рівня настання вагітності, зменшення кількості жовтого тіла, сайтів імплантації, життєздатних плодів, підвищення частоти ранніх резорбцій). В той же час тофацитиніб не впливав на фертильність самців (не порушував концентрації та рухливості сперматозоїдів). Препарат проникає до грудного молока, досягаючи двократної концентрації відносно показника в сироватці в період 1 – 8 годин після дози. Дослідження в молодих щурів і мавп не виявило пов’язаного з препаратом впливу на розвиток кісток при впливі на рівні отримуваному у людини на фоні рекомендованих доз.

Інформація щодо впливу на плід:

Контрольованих досліджень у вагітних не проводилось.

Виробник підтримує реєстр вагітних, які приймали тофацитиніб.

Застосування препарату під час вигодовування:

Слід рекомендувати жінкам не годувати немовля у випадку лікування тофацитинібом та ще 18 годин після останньої дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Tofacitinib Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Xeljanz (Tofacitinib Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. Search the European Medicines Agency website for TofacitinibXeljanz, INN-tofacitinib citrate. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health, Accessed 21.09.2022).
 6. FDA requires warnings about increased risk of serious heart-related events, cancer, blood clots, and death for JAK inhibitors that treat certain chronic inflammatory conditions. Сайт Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 7. Tofacitinib. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 03.10.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.10.2022 р


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!