МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТИЗАНІДИН

Назва англійською мовою: Tizanidine.   
Група/призначення:

Міорелаксанти з центральним механізмом дії. Це міорелаксант короткої дії. Призначається для полегшення стану при спазмах та підвищеному тонусі м’язів при розсіяному склерозі, інсульті, травмі головного або спинного мозку.

ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію тизанідину з 587 лікарськими засобами, 4 станами/захворюваннями (гепатотоксичність, гіпотензія, порушення функції нирок, психотичні реакції), взаємодії з алкоголем/кофеїном; щодо взаємодії з препаратами, то з 231 вона є вираженою, з 355 – помірною, з одним – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з тизанідином доступний за посиланням Tizanidine Interactions Checker – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії. Деякі приклади значно вираженої взаємодії з несприятливими наслідками: ацикловір, бісопролол, циметидин, ципрофлоксацин, дроперидол, есциталопрам, ізоніазид, лабеталол тощо.

Тобто, якщо лікар призначає тизанідин, його слід інформувати про інші препарати, які приймає пацієнт для з’ясування наявності/відсутності взаємодії і допустимості такої комбінації.

Альтернативні назви / синоніми:

Сирдалуд, тізалуд, занафлекс.

Діюча речовина: тизанідин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик, рекомендовано уникати в І триместрі.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання препарату у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин свідчать про токсичний вплив на плід,  але не вроджені вади розвитку. Оскільки досвід застосування в період вагітності відсутній, слід керуватись наявністю потенційних переваг для жінки від лікування і, беручи до уваги залежну від дози гіпотензію, моніторувати кров’яний тиск.

Якщо стан жінки вимагає призначення тизанідину рекомендовано уникати цього в І триместрі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Експериментальні дослідження у щурів та кролів не продемонстрували тератогенних наслідків. У щурів дози, 8-кратні максимальній рекомендованій для людини,  подовжували тривалість гестації, уповільнювали розвиток потомства, підвищували частоту пре- та постнатальної загибелі потомства. У кролів на фоні 16-кратної дози відносно максимальної рекомендованої для людини не виявляли структурних аномалій, але на фоні дози на рівні >0,5 від максимальної рекомендованої для людини спостерігали підвищення частоти постімплантаційних втрат. У кролів постімплантаційні втрати зростали при використанні дози 1 мг/кг та вищих.

Невідомо, чи тизанідин проникає через плаценту у людини, але його молекулярна вага та жиророзчинність припускають такий трансфер.

Пероральні дози 30 та 10 мг/кг/день асоціювались зі зниженням фертильності у самців і самок щурів відповідно. Дози на рівні 10 або 3 мг/кг/день не впливали на фертильність самців і самок щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Тизанідин – це синтетичний препарат, похідне імідазолінів, належить до групи стимуляторів альфа-2-адренорецепторів, структурно подібний до клонідину.

Виходячи з даних від експериментальних тварин, тизанідину не властива пряма дія на м’язові волокна чи нервово-м’язові з’єднання. Хоча у тварин препарат продемонстрував 2-10% гіпотензивної активності клонідину, у людини спостерігали залежне від дози зниження артеріального тиску.

Період напіввиведення становить 2,5 годин.

Щодо залежної від дози гіпотензії у людини: це потенційно небезпечний побічний ефект при лікуванні вагітних. Одноразова рекомендована доза 8 мг призводить до зниження  систолічного або діастолічного тиску на 20% у 2/3 пацієнтів. Це можна мінімалізувати титруванням дози, що все одно потребує ретельного моніторингу артеріального тиску.

Повідомляється про проспективний моніторинг 6 вагітностей з впливом тизанідину в І триместрі в дозі 4 мг/день протягом 3-7 днів, 4 вагітності  з яких закінчились нормальним народженням, а дві – спонтанним абортом на 6-8 тижнях вагітності через 10 та 20 днів після впливу препарату. На думку авторів часовий проміжок між впливом препарату та спонтанним абортом не є показовим для асоціації.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відомо, що тизанідин проникає до молока у тварин, в той же час інформація про екскрецію до грудного молока людини відсутня. Оскільки препарат є жиророзчинним, очікується його проникнення до грудного молока людини.

У випадку лікування матері цим препаратом в період грудного вигодовування слід моніторувати немовля на предмет токсичних ефектів, які спостерігають у дорослих, а саме седація, гіпотензія, галюцинації, ураження печінки.
Через такі потенційні наслідки грудне вигодовування не рекомендоване.

Оглядова стаття 2013 року не рекомендує використовувати тизанідин для попередження мігрені в період грудного вигодовування через довгий період напіввиведення, високу жиророзчинність та проникнення до центральної нервової системи.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Одночасне призначення оральних контрацептивів може зменшити кліренс тизанідину до 50%.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Tizanidine Uses, Dosage, Side Effects. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Zanaflex (Tizanidine): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Tizanidine: MedlinePlus Drug Information. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus”.

 

Адаптовано 14.10.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.10.2022 р


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!