МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ТИРОФІБАН

 

Назва англійською мовою:  tirofiban.
Група/призначення:

Інгібітор агрегації тромбоцитів.

Альтернативні назви / синоніми: аграстат.
Діюча речовина: тирофібан.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері перевищує ризик для ембріону/плода.

Рекомендації при лактації:

Утримання від грудного вигодовування.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні два повідомлення з описом використання препарату в період вагітності, в першому випадку вагітність ще продовжувалась, в другому – народилась здорова дитина. Дані від експериментальних тварин не припускають підвищеного ризику, але обмежений досвід застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик для ембріону/плода. Якщо контролювати головний ризик для матері – кровотечі – то користь для матерів перевищує невідомий ризик для ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Вводились внутрішньовенно дози, які у 5 та 13 разів відповідно перевищували рекомендовану для людини дозу, виходячи з площі поверхні тіла. При цьому не було виявлено несприятливого впливу на плід.

Досліджень карциногенності не проводилось. Численні дослідження мутагенності та хромосомних аберацій були негативними.  У самців і самок щурів, які отримали внутрішньовенно 5-кратні максимальній рекомендованій для людини дози не спостерігали порушень фертильності та репродуктивної поведінки.

Інформація щодо впливу на плід:

Це непептидний інгібітор тромбоцитарного глікопротеїну IIb/IIIa. Вводиться безперервно внутрішньовенно. Призначається в комбінації з гепарином для лікування гострого коронарного синдрому, включно пацієнтам, які лікуються терапевтично та тим, хто проходить процедуру перкутанної транслюмінальної коронарної ангіопластики або атеректомії.

Характеристики препарату: обмежений метаболізм, зв’язування з білками плазми на рівні 65%, період напіввиведення приблизно 2 години.

До цього підкласу препаратів також належать абциксимаб і ептифібатид.

Невідомо, чи тирофібан проникає через плаценту в людини, його молекулярна вага, обмежений метаболізм, помірний рівень зв’язування з білками припускають такий трансфер. Оскільки препарат вводиться шляхом безперервної інфузії, то контакт на материнсько-плодовій поверхні є також тривалим.

У 43-річної жінки з діабетом та гіпертензією на 20 тижні VI вагітності діагностували гострий інфаркт міокарду. Жінка отримувала аспірин, нітрогліцерин а потім тирофібан з гепарином для проведення перкутанної транслюмінальної коронарної ангіопластики та внутрішньо коронарного стентування. Жінку виписали через 5 днів з продовженням прийому аспірину, клопідогрулю, метопрололу.  На момент повідомлення вагітність тривала.

Короткий огляд 2010 року повідомив про використання тирофібану 39-річною жінкою на 27 тижні вагітності. Жінка перенесла масивну тромбоемболію легеневої артерії та успішну процедуру хірургічної тромбектомії в процесі кардіопульмонального шунтування. Тирофібан призначали на час хірургічного втручання. На 38 тижні народився здоровий хлопчик.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання тирофібану в період лактації у людини. Молекулярна вага, обмежений метаболізм та помірний рівень зв’язування з білками припускають екскрецію до грудного молока, яку обмежуватиме короткий період напіввиведення.  Препарат часто комбінують з гепарином, інколи – з аспірином. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, як і пероральна біодоступність препарату. Найбезпечнішою рекомендацією є утримання від грудного вигодовування на період інфузії.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 24.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 24.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...