МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТИРОФІБАН

 

Назва англійською мовою:  tirofiban.
Група/призначення:

Інгібітор агрегації тромбоцитів.

Альтернативні назви / синоніми: аграстат.
Діюча речовина: тирофібан.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері перевищує ризик для ембріону/плода.

Рекомендації при лактації:

Утримання від грудного вигодовування.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні два повідомлення з описом використання препарату в період вагітності, в першому випадку вагітність ще продовжувалась, в другому – народилась здорова дитина. Дані від експериментальних тварин не припускають підвищеного ризику, але обмежений досвід застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик для ембріону/плода. Якщо контролювати головний ризик для матері – кровотечі – то користь для матерів перевищує невідомий ризик для ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Вводились внутрішньовенно дози, які у 5 та 13 разів відповідно перевищували рекомендовану для людини дозу, виходячи з площі поверхні тіла. При цьому не було виявлено несприятливого впливу на плід.

Досліджень карциногенності не проводилось. Численні дослідження мутагенності та хромосомних аберацій були негативними.  У самців і самок щурів, які отримали внутрішньовенно 5-кратні максимальній рекомендованій для людини дози не спостерігали порушень фертильності та репродуктивної поведінки.

Інформація щодо впливу на плід:

Це непептидний інгібітор тромбоцитарного глікопротеїну IIb/IIIa. Вводиться безперервно внутрішньовенно. Призначається в комбінації з гепарином для лікування гострого коронарного синдрому, включно пацієнтам, які лікуються терапевтично та тим, хто проходить процедуру перкутанної транслюмінальної коронарної ангіопластики або атеректомії.

Характеристики препарату: обмежений метаболізм, зв’язування з білками плазми на рівні 65%, період напіввиведення приблизно 2 години.

До цього підкласу препаратів також належать абциксимаб і ептифібатид.

Невідомо, чи тирофібан проникає через плаценту в людини, його молекулярна вага, обмежений метаболізм, помірний рівень зв’язування з білками припускають такий трансфер. Оскільки препарат вводиться шляхом безперервної інфузії, то контакт на материнсько-плодовій поверхні є також тривалим.

У 43-річної жінки з діабетом та гіпертензією на 20 тижні VI вагітності діагностували гострий інфаркт міокарду. Жінка отримувала аспірин, нітрогліцерин а потім тирофібан з гепарином для проведення перкутанної транслюмінальної коронарної ангіопластики та внутрішньо коронарного стентування. Жінку виписали через 5 днів з продовженням прийому аспірину, клопідогрулю, метопрололу.  На момент повідомлення вагітність тривала.

Короткий огляд 2010 року повідомив про використання тирофібану 39-річною жінкою на 27 тижні вагітності. Жінка перенесла масивну тромбоемболію легеневої артерії та успішну процедуру хірургічної тромбектомії в процесі кардіопульмонального шунтування. Тирофібан призначали на час хірургічного втручання. На 38 тижні народився здоровий хлопчик.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання тирофібану в період лактації у людини. Молекулярна вага, обмежений метаболізм та помірний рівень зв’язування з білками припускають екскрецію до грудного молока, яку обмежуватиме короткий період напіввиведення.  Препарат часто комбінують з гепарином, інколи – з аспірином. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, як і пероральна біодоступність препарату. Найбезпечнішою рекомендацією є утримання від грудного вигодовування на період інфузії.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 24.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 24.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!