МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІОТИКСЕН

Група/призначення:

Антипсихотичний препарат.

Покази: шизофренія, психози.

Це фенотіазиновий транквілізатор, структурно подібний до трифлуоперазину (антипсихотичний препарат) і призначається як антипсихотичний засіб.

Альтернативні назви / синоніми:  наван.
Діюча речовина:  тіотиксен.
Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин при лікуванні тіотиксеном в період вагітності не очікується зростання ризику вроджених вад. У новонароджених можливі екстрапірамідні явища.

Враховуючи захворювання, при яких призначається тіотиксен, користь для матері, очевидно перевищує ризик для плода. Вагітність у жінок з психічними захворюваннями представляє ризик як для матері, так і для плода, вони повинні отримувати лікування до та під час вагітності згідно з рев’ю 1996 року щодо супроводу психічних захворювань.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тіотиксен не асоціювався із зростанням частоти вроджених вад у щурів, кролів, приматів.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи тіотиксен проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 38 новонароджених, які зазнали впливу тотиксену в І триместрі вагітності. Зареєстровано 1 (2,6%) велику вроджену ваду при очікуваних 2. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 1/0,5 вроджені вади серцево-судинної системи, 0/0 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 0/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/0 гіпоспадія.

Повідомляється про випадок синдрому “малої лівої товстої кишки” (функціональний стан, що викликає кишкову непрохідність; small left colon syndrome) у новонародженого, мама якого при вагітності приймала тіотиксен разом з іншими фенотіазинами та психотропними препаратами.

Відомо, що вживання фенітіазинів в ІІІ триместрі може призвести до екстрапірамідних явищ у новонароджених.

У 2011 році FDA оновив інформацію в інструкціях до антипсихотичних препаратів стосовно вагітності, наголосивши на ризику неонатальних ускладнень при вживанні в ІІІ триместрі. Ці ускладнення включають наступне: екстрапірамідні знаки (аномальні м’язові мимовільні рухи) внаслідок блокади дофаміну та седації, труднощі при диханні та годуванні, збудження, тремор, аномально знижений або підвищений м’язовий тонус. FDA визначає ці симптоми як “синдром відміни”, але ці ознаки також можуть означати побічні ефекти (токсичність) від залишкового впливу препарату. Ці ускладнення можуть зникати спонтанно або вимагати додаткової стаціонарної допомоги.

Створено національні реєстри щодо вживання антипсихотичних препаратів при вагітності: в США – на базі Массачусетського загального госпіталю (National Pregnancy Registry for Atypical Antipsychotics, http://www.womensmentalhealth.org/pregnancyregistry/) та Австралії (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00686946).

Також див. статтю Антипсихотичні препарати.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутній досвід застосування при лактації у людини.

Молекулярна вага тіотиксену припускає його проникнення до грудного молока. Вплив на немовля невідомий.

Відомо, що інші фенотіазини проникають до грудного молока і можуть бути токсичними для немовлят. Можливим наслідком у немовлят може бути седація.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Фенотіазини асоціюються з гіперпролактинемією, яка може викликати порушення фертильності у жінок та галактореєю і сексуальною дисфункцією як у чоловіків, так і у жінок.

Повідомляється про пацієнта з пріапізмом* в анамнезі внаслідок прийому різних антипсихотичних препаратів, включно з фенотіазинами, в якого також виникло це ускладнення і при лікуванні тіотиксеном.

*Пріапізм — тривала та болюча ерекція статевого члена, що не супроводжується статевим збудженням та статевим потягом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 04.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!