МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТИКЛОПІДИН

Назва англійською мовою:  ticlopidine.
Група/призначення: антитромботичні засоби.
Альтернативні назви / синоніми: тиклид.
Діюча речовина: тиклопідин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, потенційно токсичний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Препарат не продемонстрував тератогенності в експериментальних тварин, але дуже обмежений досвід використання у людини не дозволяє належно оцінити ризик для ембріону/плода.  Доступні три повідомлення про використання тиклопідину в період вагітності у людини, в одному випадку відбулось самовільне переривання вагітності. Тиклопідин може призводити до загрозливих для життя гематологічних захворювань (дискразій), таких як нейтропенія/агранулоцитоз, тромботична тромбоцитопенічна пурпура, апластична анемія. Найвища частота виникнення таких ускладнень фіксується на 3 місяці лікування, причому вони не передбачувані. Якщо препарат проникає через плаценту, плід та новонароджений також, як і мама, знаходяться під ризиком. Таким чином, тиклопідин можна використовувати в період вагітності тільки якщо інші доступні препарати не покращують стану матері.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей, щурів, кролів з використанням доз до 200, 400, 200 мг/кг/день відповідно. На фоні цих доз не відзначено ознак тератогенності, але спостерігали токсичний вплив на плід та матір. У самок і самців щурів не було впливу на фертильність навіть на фоні найвищої дози. Максимальні дози у мишей і щурів у 29 та 56 разів відповідно перевищували клінічну дозу для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Препарат не був карциногенним у мишей і щурів та мутагенним в дослідженнях in vitro та in vivo.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат інгібує фосфоліпазу C, призводить до оборотного гальмування зв’язування тромбоцитів з фібриногеном, що зумовлене аденозин фосфатом, і, відповідно, пригнічує агрегацію тромбоцитів.

Призначається для зниження ризику тромботичного інсульту у пацієнтів, які вже його перенесли та тих, хто має попередники інсульту.

Препарат має 20 неактивних метаболітів. Рівень зворотного зв’язування з білками є високим (98%), переважно з альбуміном і ліпопротеїдами, частина (15%) також зв’язується з альфа (α)-1-кислим глюкопротеїдом. При повторних дозах період напіввиведення становить 4-5 днів.

Невідомо, чи тиклопідин проникає через плаценту, його молекулярна вага припускає такий трансфер. Дослідження агрегації тромбоцитів в пуповинній крові при доношеній вагітності у жінки, яка приймала тиклопідин і аспірин протягом 2 тижнів продемонструвало повне пригнічення агрегації до 20 мкмоль АДФ (аденозиндифосфат).

Повідомлення 1998 року описує лікування гострого інфаркту міокарду у 30-річної жінки на 38 тижні вагітності. Ефекту від лікування аспірином, гепарином, нітратами, процедури балонної ангіопластики не було, тому встановили стент у частково закупорену ліву передню нисхідну коронарну артерію на фоні інфузії абциксимабу. Надалі лікування включало тиклопідин, аспірин, не уточнений бета-блокатор. Через 2 тижні у вагінальних пологах народився здоровий хлопчик, надмірної кровотечі у матері не спостерігали.

Повідомляється про жінку з анамнезом тромбоцитемії та інфаркту міокарда, яка отримувала хіміотерапію для нормалізації числа тромбоцитів для наступної процедури шунтування. Після втручання жінка завагітніла на фоні прийому аспірину в дозі 300 мг/день та тиклопідину в дозі 500 мг/день, але в ІІ триместрі вагітність перервалась – через 6 місяців після втручання. Жінці призначили клопідогрель в дозі 150 мг/день, дальтепарин (низькомолекулярний гепарин), які вона приймала протягом наступної вагітності. Клопідогрель відмінили за 10 днів до вагінальних пологів. Народилась здорова дівчинка вагою 3170 грам, з оцінкою за шкалою Апгар 9, 10, 10, 10 балів на 1-й, 5-й, 10-й, 60-й хвилинах відповідно. Не спостерігали кровотечі в пологах, загоєння після епізіотомії було нормальним. В плаценті не виявлено ознак інфарктів або депозитів фібрину. Немовля перебувало на штучному вигодовуванні, виписане додому на 5 добу після пологів.

24-річна жінка, яка перенесла заміну аортального клапану та мала два самовільні переривання в анамнезі,  приймала тиклопідин (300 мг/день), дипіридамол (300 мг/день), аспірин (81 мг/день) до та протягом вагітності до 36 тижня. Пероральна терапія була замінена тривалим внутрішньовенним введенням гепарину до кесаревого розтину на 38-му тижні, в результаті якого народилась здорова дитина.  Тромботичних ускладнень не спостерігали ані в дитини, ані у матері.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання тиклопідину в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля не відомі.

Через описані вище загрозливі для життя гематологічні захворювання, пік яких  припадає на 3 місяць лікування, тиклопідин не слід призначати в період грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 23.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 23.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!