МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІОСУЛЬФАТ СРІБЛА

Група/призначення:

Неорганічна сполука, сіль металу срібла з тіосірчаною кислотою.

Альтернативні назви/ синоніми: срібло.
Діюча речовина: тіосульфат срібла.
Рекомендації при вагітності:

Уникати надмірного впливу.

Рекомендації при лактації:

Уникати надмірного впливу.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

У невеликому епідеміологічному дослідженні при впливі металічного срібла не виявлено істотного підвищення ризику вроджених аномалій розвитку.

Срібло є металом. Присутність срібла у внутрішньоматкових контрацептивах не підвищило частоту вроджених вад у щурів. In vitro срібло було токсичним для відмитої сперми людини, що призвело до зниження рухливості та споживання кисню.

Довготривала інтоксикація сріблом та його солями відома як аргірія (відкладання сульфіду срібла в шкірі), ознаками якої є блідо-сіре забарвлення шкіри, кон’юнктиви та внутрішніх органів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В дослідженні ембріональних стовбурових клітин людини та щурів наночастини срібла порушували розвиток нейрональних клітин. Вагітні щури, які піддавалися впливу наночастин срібла мали потомків чоловічої статі із порушеним просторовим сприйняттям. Вплив на вагітних щурів наночастин срібла, дозою до 1000 мг/кг/день не призвів до морфологічних змін або іншого токсичного впливу на розвиток.

Інформація щодо впливу на плід:

Хоча епідеміологічне дослідження повідомило про асоціацію між виявленим сріблом в питній воді та частотою аномалій вуха, обличчя та шиї (3,3, 95% ДІ 0,9-12,2), ця асоціація не була статистично значимою. Не виявлено асоціації з іншими аномаліями.

Застосування препарату під час вигодовування:

В одному дослідженні, доступному в тезах, концентрації срібла в грудному молоці людини коливалась в межах менших, ніж 0,13-42 нг/л; середнє значення було 0,41 нг/л. Це ж дослідження виявило, що в дитячих сумішах елементарні концентрації срібла були на порядок вищими, ніж в грудному молоці людини.

Вплив на фертильність чоловіків:

Наночастини срібла, 15 нм в діаметрі, були тестовані in vitro на предмет цитотоксичності з клітинною лінією, отриманою зі сперматогоній 6-денних мишей. Найвища тестована концентрація була 100 мкг/мл в культуральному середовищі. Вплив на клітини концентрації 10 мкг/мл і вищих показав некроз та апоптоз.

Зниження мітохондріальної функції та життєздатності клітин також спостерігались, ЕС50 становила 8,75 мкг/мл (напівмаксимальна ефективна концентрація). На противагу цьому, ЕС50 карбонату срібла, тестованого в тих самих клітинах була 408 мкг/мл.
Наночастини срібла пригнічували дозрівання ооцитів в гаметах свиней.

Дослідження у самців кролів підмітило, що наночастинки срібла проникають в яєчка та негативно впливають на рухливість сперматозоїдів, форму та функції акросом і мітохондрій. У самців мишей 1 мг/кг/день протягом 12 днів не вплинув негативно на вагу яєчка, концентрацію сперми або ж рухливість, фертильність, концентрацію фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого гормонів, але викликав істотне підвищення рівня тестостерону.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 20.03.2019 р.
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.03.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!