Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІОГУАНІН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, аналог пурину. За механізмом дії близький до меркаптопурину; також є метаболітом азатіоприну.

Альтернативні назви / синоніми: ланвіс.
Діюча речовина: тіогуанін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини та від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Порушує біосинтез нуклеїнових кислот. Препарат є потенційним мутагеном, карциногеном, тератогеном.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доза 10 мг/кг у вагітних щурів призводила до резорбції, зменшення розмірів та мальформації у потомства, в залежності від терміну впливу препарату.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Відомо про 26 випадків використання тіогуаніну при вагітності, 4 з них в І триместрі. В одному випадку після 4-тижневої хіміотерапії на 21 тижні проведено медичне переривання вагітності (плід не мав відхилень). Застосування тіогуаніну в І та ІІ триместрах асоціювалось з хромосомними аномаліями в одного немовляти (зв’язок з антинеопластичною терапією невідомий) – трисомією групи С з мозаїцизмом та вродженими вадами розвитку в іншої дитини (відсутність двох медіальних пальців на обох стопах, відсутність дистальних фаланг великих пальців кистей з гіпоплазією залишкової фаланги правого пальця). В третьому випадку плід, який не піддавався пренатальному впливу антинеопластичних препаратів до 23 тижня (набагато пізніше після формування кінцівок) народився на 42 тижні з полідактилією (додатковий палець на правій стопі); полідактилія була в анамнезі цієї сім’ї. Хоча аномалії хромосом спостерігали в одного абортованого плода, клінічне значення цієї знахідки та зв’язок з антинеопластичними препаратами невідомі. В двох інших новонароджених каріотипування не виявило аномалій.

У 2014 році інформували про 28 вагітностей з впливом тіогуаніну; всі немовлята мали нормальні показники за шкалою Апгар, але 60% мали анемію.

Припустили, що лікування чоловіків тіогуаніном разом з іншими антинеопластичними препаратами перед заплідненням, стало причиною вроджених вад у 3 новонароджених: мертвонароджена дитина з аненцефалією, тетрада Фалло з синдактилією ІІ-ІІІ стоп, множинні вроджені вади розвитку. Проте ці дані не були додатково підтверджені. Чоловіки, які отримували подібне лікування, також мали і здорових дітей.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

У 2014 році повідомили про австралійську жінку, яка отримувала тіогуанін 0,7 мг/кг окремими дозами для лікування коліту, в грудному молоці якої концентрація на момент пологів становила 8,03 мкг/л.

Достеменно невідомо, чи препарат проникає до грудного молока. Через потенційну важку токсичність, включно з пухлинами, препарат несумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.  
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.06.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати