МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІОГУАНІН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, аналог пурину. За механізмом дії близький до меркаптопурину; також є метаболітом азатіоприну.

Альтернативні назви / синоніми: ланвіс.
Діюча речовина: тіогуанін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини та від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Порушує біосинтез нуклеїнових кислот. Препарат є потенційним мутагеном, карциногеном, тератогеном.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доза 10 мг/кг у вагітних щурів призводила до резорбції, зменшення розмірів та мальформації у потомства, в залежності від терміну впливу препарату.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Відомо про 26 випадків використання тіогуаніну при вагітності, 4 з них в І триместрі. В одному випадку після 4-тижневої хіміотерапії на 21 тижні проведено медичне переривання вагітності (плід не мав відхилень). Застосування тіогуаніну в І та ІІ триместрах асоціювалось з хромосомними аномаліями в одного немовляти (зв’язок з антинеопластичною терапією невідомий) – трисомією групи С з мозаїцизмом та вродженими вадами розвитку в іншої дитини (відсутність двох медіальних пальців на обох стопах, відсутність дистальних фаланг великих пальців кистей з гіпоплазією залишкової фаланги правого пальця). В третьому випадку плід, який не піддавався пренатальному впливу антинеопластичних препаратів до 23 тижня (набагато пізніше після формування кінцівок) народився на 42 тижні з полідактилією (додатковий палець на правій стопі); полідактилія була в анамнезі цієї сім’ї. Хоча аномалії хромосом спостерігали в одного абортованого плода, клінічне значення цієї знахідки та зв’язок з антинеопластичними препаратами невідомі. В двох інших новонароджених каріотипування не виявило аномалій.

У 2014 році інформували про 28 вагітностей з впливом тіогуаніну; всі немовлята мали нормальні показники за шкалою Апгар, але 60% мали анемію.

Припустили, що лікування чоловіків тіогуаніном разом з іншими антинеопластичними препаратами перед заплідненням, стало причиною вроджених вад у 3 новонароджених: мертвонароджена дитина з аненцефалією, тетрада Фалло з синдактилією ІІ-ІІІ стоп, множинні вроджені вади розвитку. Проте ці дані не були додатково підтверджені. Чоловіки, які отримували подібне лікування, також мали і здорових дітей.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

У 2014 році повідомили про австралійську жінку, яка отримувала тіогуанін 0,7 мг/кг окремими дозами для лікування коліту, в грудному молоці якої концентрація на момент пологів становила 8,03 мкг/л.

Достеменно невідомо, чи препарат проникає до грудного молока. Через потенційну важку токсичність, включно з пухлинами, препарат несумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.  
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!