МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІМЕРОСАЛ

Група/призначення:

Консервант, антисептик, що використовується при виробництві вакцин в багатодозових флаконах. Застосовується з 1930-х років. Його додають до мила, офтальмологічних продуктів, назальних спреїв. Використання тімеросалу в якості консерванта вакцин викликало полеміку, в результаті якої препарат заборонили в якості консерванта масових дитячих вакцин в США, Євросоюзі, деяких країнах.

Тімеросал містить 49,6% ртуті і метаболізується до етилртуті та тіосаліцилату. Припускається, що етилртуть є менш токсичною, ніж метилртуть, вплив якої вважається стандартом при дослідженнях.

Через потенційний вплив ртуті на дітей Американська академія педіатрії та Служба суспільної охорони здоров’я США рекомендують обмеження та взагалі припинення використання тімеросал-вмісних вакцин.

Доступними є  вакцини, класифіковані як «вільні від тімеросалу», «без тімеросалу» («thimerosal-free») та «зі зменшеним вмістом тімеросалу» («thimerosal-reduced»). Деякі дослідження свідчать про малу ймовірність перевищення безпечного рівня ртуті в крові новонароджених після вакцинації. Ці висновки піддали критиці, оскільки зразки крові відбирали на 5-7 дні після вакцинації, а період напівиведення ртуті (7 днів) припускає, що при цьому обстеженні пік концентрації в крові було пропущено. За винятком вакцини проти грипу FDA з 2009 року не рекомендує використовувати тімеросал-вмісні вакцини вагітним та дітям до 2-х років.

У 1999 році голандські вчені привернули увагу до вмісту тімеросалу у препаратах гамаглобуліну, які використовують для профілактики гепатиту А у вагітних. Деякі з цих продуктів містять 285 мкг етилртуті на дозу 5 мл. Краще використовувати вільні від тімеросалу  альтернативи.

Альтернативні назви/синоніми:

Тіомерсал, мертіолат, мертіолят.

Діюча речовина: тімеросал.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Слід уникати призначення тімеросалу при вагітності через вміст ртуті. Несистематичне використання тімеросал-вмісних споживчих товарів не призводить до істотного поглинання ртуті і не підвищує несприятливих результатів вагітностей.

Інформація щодо досліджень на тваринах: 

Щоденне інтраперитонеальне введення 1,0 мл 0,2% розчину тімеросалу вагітним щурам на 6-18 дні вагітності не призводило до несприятливих репродуктивних наслідків. Введення 2,0% розчину підвищувало загибель плодів.

Вагітним щурам вводили тімеросал (ртуті 1 мг/кг) внутрішньом’язово на 9-й день вагітності для оцінки серотонінергічних нейронів на 15-й день. Відмітили майже двократне збільшення числа серотонінергічних нейронів, локалізованих в бічній частині каудального шва у лікованих тімеросалом щурів в порівнянні з контрольними тваринами. Наступне дослідження продемонструвало істотне зростання  концентрацій серотоніну в гіпокампі та допаміну в смугастому тілі у вагітних щурів, які зазнали впливу на 9-й гестаційний день при порівнянні з контролями. Клінічна значимість цих знахідок невідома.

Описано введення тімеросалу нормальним та спонтанно гіпертензивним щурам (модель для вивчення кардіоваскулярних захворювань) на 10-15 дні гестації та 5-10 постнатальні дні. Спостерігався ряд ефектів, включно з затриманою реакцією переляку та зниженням рухових навичок у потомства нормальних щурів і зниження рухових навичок у потомства чоловічої статі спонтанно гіпертензивних щурів. Спостерігали істотне підвищення концентрації 3-нітротирозину в мозочку новонароджених. Активність дейодинази 2-го типу в мозочку, яка перетворює тироксин на трийодтиронін, була підвищена у самців щурів з впливом тімеросалу.

Інформація щодо впливу на плід:

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) ідентифікував можливі асоціації між впливом препарату при вагітності та підвищеним ризиком вроджених вад у новонароджених.

Виходячи з частоти аутизму в 3-х регіонах з використанням вакцин з вмістом тімеросалу одна група дослідників повідомила у 2003 році про зростання рівня аутизму в регіонах, де використання таких вакцин скоротилось. У 2004 році комітет інституту медицини США дійшов висновку про «відсутність доказів зв’язку між аутизмом та тімеросал-вмісними вакцинами».

Проспективне когортне дослідження у Великій Британії також не виявило зв’язку між впливом тімеросалу та порушенням розвитку немовлят.

Дослідження в групі 1047 дітей з впливом тімеросалу при вагітності або в ранньому дитинстві через вакцини або імуноглобуліни не продемонструвало несприятливих ефектів при нейропсихологічному тестуванні у віці 7-10 років. Автори наголосили, що вони змогли протестувати тільки 30% дітей і їх не оцінювали з точки зору розладів спектру аутизму. При повторній оцінці вище отриманих даних у 2012 році не виявлено істотних змін поведінкових показників, за винятком тиків у хлопчиків.

Дослідження 2007 року інформує про 53 пацієнтів з розладами спектру аутизму, матері яких, з великою ймовірністю, були резус-негативними і кожній з них призначався антирезусний імуноглобулін з вмістом тімеросалу в період вагітності. Наступне дослідження цієї ж групи порівнювало частоту неврологічних порушень в двох невеликих популяціях дітей, народжених до та після 2002 року, коли тімеросал було вилучено з усіх антирезусних імуноглобулінів, доступних в США. Повідомляється, що до 2002 року була більша ймовірність народження резус-негативними матерями дітей з неврологічними порушеннями, ніж дітей без таких розладів, а після 2002 року ця різниця зникала.

Інші невеликі епідеміологічні дослідження різного рівня надають як негативні, так і позитивні асоціації щодо цього питання. В повідомленні 2008 року надано аналіз 400 історій хвороби дітей з аутизмом – пацієнтів лікарні північної Каліфорнії (Kaiser Permanente Northern California Hospitals). Порівняння з контрольною групою продемонструвало відсутність асоціації між аутизмом та материнським резус-статусом або пренатальним впливом антирезусного імуноглобуліну.

Дослідження випадок-контроль 2010 року під егідою CDC порівнювало медичну документацію 256 дітей з розладами спектру аутизму та 752 з контрольної групи. Не було виявлено істотної асоціації між цими розладами та впливом етилртуті з тімеросал-вмісних вакцин та/або імуноглобулінових препаратів.

Згідно одного повідомлення рівень ртуті у волоссі немовлят корелював з результатами неврологічного тестування у віці 6 місяців та 60 місяців (не проводилось у віці 36 місяців). Однак, вміст ртуті у волоссі не корелював з кількістю отриманих матерями вакцин. Наступне повідомлення описує порушені результати тестування у віці 24 місяців, асоційовані з концентрацією ртуті у волоссі, але остання проникла первинно до волосин не з  вакцинами.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 17.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!