МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН

Група/призначення:

Хлорорганічний розчинник, застосовується при сухій хімічній чистці та для обезжирювання металів.

Тетрахлоретилен абсорбується легенями та шкірою і повільно виводиться з біологічним періодом напіввиведення понад 120 годин. Концентрація в повітрі на окремих підприємствах, які займаються хімічною чисткою сягає 200-4000 мг/м³. Адміністрація з питань безпеки та гігієни праці – OSHA (Occupational Safety and Health Administration) допустимою межею експозиції встановила 100 ppm (678 мг/м³); ppm – частин на мільйон, parts  per million.

Альтернативні назви / синоніми: перхлоретилен, перхлор.
Діюча речовина: тетрахлоретилен.
Рекомендації при вагітності:

При професійному впливі підвищений ризик самовільного переривання вагітності.

Рекомендації при лактації: ймовірно токсичний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):      

Оцінка впливу при сухій хімічній чистці часто асоціювалась з підвищеним ризиком самовільного переривання вагітності. Якщо виявляють такий ризик, то він існує у робітників, що безпосередньо працюють з обладнанням для хімічної чистки.

Епідеміологічні дослідження та тестування в експериментальних тварин не продемонстрували підвищеного ризику вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Продемонстровано плацентарний трансфер тетрахлоретилену у щурів. Тетрахлоретилен може метаболізуватися в матці, плаценті, плоді, що призводить до акумулювання метаболіту – трихлороцтової кислоти – в амніотичній рідині після інгаляційного впливу на матір тетрахлоретилену. Інгаляційний вплив на вагітних щурів тетрахлоретилену призводив до зменшення ваги плодів та плаценти при дозі 250 та 600 ppm (частин на мільйон, parts  per million). При дозі 65 ppm не відзначали впливу на плід, при жодній з використаних доз не спостерігали зростання частоти вроджених вад розвитку. Доза 300 ppm асоціювалась з порушенням росту плодів у мишей та підвищення частоти резорбції плодів у щурів. При пренатальному впливі дози 900 ppm відзначали порушення нейромоторної функції у новонароджених щурів. При впливі за певних умов (на 7-13 дні вагітності) нейромоторні функції порушувались, а при інших (вплив на 14-20 дні) – покращувались.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Епідеміологічні дослідження повідомляють суперечливі результати щодо асоціації тетрахлоретилену з самовільним перериванням вагітності, інформацію отримували з повідомлень самих робітників та даних періодичного біологічного моніторингу. Жінки, які працювали безпосередньо з обладнанням, продемонстрували підвищене співвідношення шансів самовільного переривання вагітностей – 1,63, 95% ДІ 1,01-2,66 – в порівнянні з жінками, що не обслуговували апаратури. Жінки, які працювали в магазинах/приймальнях хімчисток не мали підвищеного ризику самовільного переривання вагітності в порівнянні з працівницями пралень хімчистки. При порівнянні показників жінок, що експлуатують обладнання для хімчистки з вагітностями тих самих жінок до або після їхньої  праці в якості операторів хімчистки, співвідношення шансів залишалося приблизно однаковим (1,51-1,72). Автори зазначили, що жінки були сповіщені роботодавцями про підозру зв’язку між роботою з хімічним чищенням та викиднями, тому ці жінки з більшою ймовірністю повідомляють про такі факти. Якщо результати цього дослідження вважати прийнятними, то асоціація з самовільними викиднями існує тільки при впливі високих доз, тобто у жінок, які безпосередньо працюють з обладнанням при хімічній чистці.

Повідомляється про 83 новонароджених з орофаціальними розщілинами, матері яких в І триместрі проживали у місті, де питна вода містила понад 10 ppb (1 частина на мільярд; parts per billion) тетрахлоретилену – вдвічі вище за допустимий рівень. Деяка підтримка гіпотези про зв’язок між тетрахлоретиленом та орофаціальними розщілинами надається дослідженням випадок-контроль, яке опитувало матерів немовлят з орофаціальними розщілинами щодо хімічного впливу при вагітності. Істотним було підвищення ризиків для галогенованих аліфатичних речовин – співвідношення шансів 4,40, 95% ДІ 1,41-16,15). Невідома частка у впливі тетрахлоретилену, якщо вона там була.

Повідомляється про дослідження, яке аналізувало свідоцтва про народження понад 11 тисяч дітей на базі корпусу морської піхоти США, де було виявлено забруднення води різними органічними сполуками, в основному тетрахлоретиленом. Виявлено слабку негативну асоціацію між впливом тетрахлоретилену та вагою немовлят старших жінок та жінок з втратами вагітностей в анамнезі. Зменшення ваги новонароджених спостерігали фактично тільки у матерів з втратами плодів при попередніх вагітностях. Зменшення ваги було не значним – 104-130 грам.

Інше ретроспективне когортне дослідження інформує про асоціацію між пренатальним впливом забрудненої питної води та вродженими вадами (1,5, 95% ДІ 0,9-2,5), дефектами нервової трубки (3,5, 95% ДІ 0,8-14,0), орофаціальними розщілинами (3,2, 95% ДІ 0,7-15,0). Автори наголошують на необхідності повторного аналізу знайдених фактів, які не є статистично значимими.

Ізраїльські дослідники ідентифікували 4 дітей з шизофренією серед дітей 144 батьків, які працювали у хімчистках (безпосередньо виконували чистку) і припустили асоціацію між тетрахлоретиленом та шизофренією.

Повідомлення 2012 року інформує про результати вагітностей в північній частині штату Нью-Йорк з підвищеною концентрацією тетрахлоретилену в кімнатному повітрі в порівнянні з показниками штату Нью-Йорк без самого міста Нью-Йорку – без істотного підвищення частоти несприятливих наслідків. Аналіз свідоцтв про народження не виявив статистично істотної, залежної від дози асоціації між забрудненням питної ваги тетрахлоретиленом та передчасними пологами чи порушенням росту.

Дослідження серед молодих дорослих вивчало можливу асоціацію між функцією зору та впливом тетрахлоретилену з питною водою в пренатальному періоді та в ранньому дитинстві. Не виявлено порушень за результатами більшості тестів, але відмітили зниження контрастної чутливості та результату одного з кольорових тестів, а інший був нормальним. Дослідження було обмеженим через малу кількість учасників.

Наслідки, пов’язані з впливом на батька.

Аналіз частоти самовільного переривання вагітності та вроджених вад розвитку у жінок чоловіків з професійним впливом різноманітних розчинників не виявив істотної асоціації для тетрахлоретилену. Інше дослідження повідомило про наполовину зменшену частоту вагітності на цикл у жінок, чиї чоловіки працюють на підприємствах сухої хімічної чистки в порівнянні з дружинами працівників пралень [без застосування хімічних розчинників]. Ці ж дослідники оцінювали показники сперми чоловіків-працівників хімчисток та пралень. Для визначення рівня впливу тетерахлоретилену використовували концентрацію у повітрі, яке видихали працівники. У робітників сухих хімчисток високий рівень впливу істотно асоціювався з підвищеною концентрацією в спермі та зростанням загальної кількості сперматозоїдів, зменшенням відсотку аномальних форм та збільшення амплітуди бічного зміщення голівки. Хоча автори дійшли висновку, що вплив тетрахлоретилену може викликати тонкі зміни сперматозоїдів, були наявні випадкова варіація, велика кількість виміряних показників, сприятливі та несприятливі зміни.

Дослідження у Фінляндії, Норвегії, Швеції оцінювало професію батька до народження у чоловіків з раком яєчок та вплив розчинників в залежності від професії. Тільки фінська частина дослідження повідомила про асоціацію з професійним впливом тетрахлоретилену (співвідношення шансів 2,42, ДІ 1,32-4,41).

Застосування препарату під час вигодовування:

Трансфер тетрахлоретилену до грудного молока відзначали в експериментальних тварин та жінок. Повідомляється про немовля з гепатотоксичними наслідками впливу сполуки через грудне молоко.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Тетрахлоретилен порушує метаболізм естрогенів у щурів, проте невідомо, чи це впливає на репродукцію. Доступна інформація/стаття під назвою «Менструальні порушення у працівниць сухих хімчисток», яка повідомляє про істотне, в порівнянні з працівницями звичайних чисток/пралень,  порушення тривалості циклу, менорагію, дисменорею, пременструальний синдром. Вище повідомлялось про жінок, залучених до дослідження щодо самовільного переривання вагітності, в тих із них, що працювали у підприємствах сухої хімічної чистки спостерігали зниження фертильності, однак, оцінка впливу самого тетрахлоретилену не продемонструвала істотної асоціації з порушенням фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.01.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 30.01.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!