МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТЕРКОНАЗОЛ

Група/призначення:

Протигрибковий засіб для місцевого застосування; похідне тріазолу. Покази: вагінальний кандидоз (крем та супозиторії).

Альтернативні назви/синоніми: теразол.
Діюча речовина: терконазол.
Рекомендації при вагітності:

Інформація про використання у людини припускає низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча відсутні публікації про використання терконазолу при вагітності у людини, база даних FDA містить інформацію про багато випадків впливу препарату. Цей досвід застосування разом з даними, отриманими від експериментальних тварин припускають низький ризик для ембріона/плода.

Хоча препарат призначався при вагітності, всі дослідження вивчали радше його ефективність, аніж можливий несприятливий вплив на плід. Тому є необхідність в проведенні додаткових досліджень.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доклінічні дослідження, результати яких наводяться в інструкції до препарату, не продемонстрували несприятливого впливу на фертильність при введенні терконазолу самкам щурів в дозі до 40 мг/кг/день протягом 3 місяців.

Призначення препарату щурам та кролям в дозах до 10 мг/кг/день призводило до ембріотоксичності, проте при цьому не зазначали зростання частоти вроджених вад розвитку. Ембріотоксичність полягала в затримці оссифікації та (у щурів) зменшенні розміру потомства. Доза, при якій спостерігали ембріотоксичність, призводила до концентрації терконазолу в плазмі, яка у 30 разів перевищувала цей показник у жінок після внутрішньовагінального застосування. При призначенні щурам терконазолу в дозі 40 мг/кг/день в період лактації відзначали зниження виживання дитинчат.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування при вагітності обмежений.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 1167 новонароджених, які зазнали впливу терконазолу в І триместрі. Зареєстровано 34 (2,9%) великі вроджені вади розвитку при очікуваних 48. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): серцево-судинної системи – 14/12; полідактилії – 3/3; розщілини хребта – 0/0,5; орофаціальних розщілин – 0/2; редукційних вад кінцівок – 1/2; гіпоспадії – 1/3. Ці дані не підтримують асоціації між вагінальним застосуванням препарату та вродженими вадами.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.02.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.02.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати


Наша подяка
 
Представляємо


Всього статей

1219

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information